Seniorer er ikke mindre produktive 

Forbundsleder Vigdis Mathisen er oppgitt over at verdien av seniorenes arbeidsinnsats systematisk snakkes ned til og med i regjeringens egne offentlige utredninger. Hun mener at vi i stedet bør fremsnakke hvor stor og viktig ressurs seniorene er i arbeidslivet.  

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Sverre Chr. Jarild

– I mange sammenhenger er det opplest og vedtatt at eldre arbeidstakere er mindre produktive enn yngre. Når dette i tillegg blir fastslått som en «sannhet» i to av regjeringenes offentlige utredninger, så er det mange som tror at dette faktisk er sant. Men så feil er det altså mulig å ta. Eldre arbeidstakere er en stor og viktig ressurs. Hele samfunnet er helt avhengige av at langt flere står lenger i arbeid, sier forbundsleder Vigdis Mathisen i Finansforbundet. 

Hun får støtte for sitt syn i forskningen. To seniorrådgivere i Senter for seniorpolitikk har gjennomgått tre forskningsbaserte norske kunnskapsoversikter, i tillegg til en rekke utenlandske studier. Påstanden om at eldre arbeidstakere er mindre effektive enn yngre arbeidstakere kan ikke bekreftes, skriver Finansavisen. 

Studiene bekrefter at det ikke er en generell sammenheng mellom alder og produktivitet. Riktignok er produktivitet vanskelig å måle, men i disse studiene er det benyttet ulike metoder. Antall oppgaver gjennomført på tid og antall målte feil ble analysert uten å finne noen sammenheng mellom alder og produktivitet.

FÅ ELDRE I FINANS

Finansnæringen er en av de næringene som sliter med å beholde eldre arbeidstakere. Antall ansatte i finansnæringen over 62 har gått ned. Det viser en fersk Fafo-rapport som har undersøkt økte aldersgrenser for stillingsvern.  

– Hvorfor er det så få som ønsker å arbeide etter fylte 62 år i finansnæringen? 

– Våre næringer har vært igjennom en enorm omstilling helt siden bankkrisen på slutten av 1980-tallet. Det har vært utallige stornedbemanningsrunder og mange ansatte er endringstrøtte. Da blir vanskelig å motivere seg for flere endringer. Derfor må vi tenke nytt om hvordan vi kan gjøre våre seniorer til attraktiv arbeidskraft i morgen. 

Alle har en forventning om at du skal gå av når du fyller 62 år

Forbundslederen peker på at det først og fremst handler om å etablere en god kommunikasjon mellom ansatt og leder. Finn ut hva er det som motiverer den ansatte, hvilken kompetanse er den ansatte interessert å bygge opp og hva skal til for at den ansatte skal kunne glede seg til å gå på jobben?  

GODENE ANGRIPES 

– Når vi snakker med arbeidsgiverne om tiltak for å få flere til å stå lenger i jobben, blir vi ofte møtt med et angrep på seniorgoder. Det blir stilt spørsmål med hva vi skal med en ekstra ferieuke og redusert arbeidstid etter fylte 64 år. Da blir seniorene «dyre» arbeidstakere som ikke er lønnsomme for bedriften. Da glemmer arbeidsgiverne hvilken ressurs en seniormedarbeider er både på jobben og i samfunnet for øvrig. Vi må heller ikke glemme at Regjeringens politikk er å få flere til å stå lenger i arbeid. Da må vi som fagforening sammen med arbeidsgiverne finne de gode løsningene for å lykkes med dette, påpeker Vigdis Mathisen. 

– Gjør arbeidsgiverne i våre næringer nok for å beholde eldre arbeidstakere?  

– Mange arbeidsgivere har for stor tro på at ny kompetanse løser alt. I stedet burde de tenke at ny kompetanse skal henge sammen med gammel kompetanse. Heldigvis er det nå flere arbeidsgivere som begynner å tenke på seniorer som en viktig ressurs for bedriften. I stedet for å tilby sluttpakker, får seniorer tilbud om å utvikle sin egen kompetanse internt i bedriften. På den måten kan de få nye og spennende utfordringer som både er tilpasset den enkeltes forutsetninger og bedriftens behov.  

HELT TIL 100 

Vi lever stadig lenger og det var også bakgrunnen for at den store pensjonsreformen som ble vedtatt med tverrpolitisk enighet i 2007. For å sikre vår fremtidige pensjon var det en forutsetning at arbeidstakerne står lenger i arbeid også i finansnæringen. 

– I dag er det slik at «alle» har en forventning om at du skal gå av når du fyller 62 år. Selv har jeg nettopp fylt 61 år og har allerede fått spørsmålet om når jeg har tenkt å gå av med pensjon. Jeg kjenner flere på min alder som har fått det samme spørsmålet. Nå må vi begynne å levealdersjustere vår holdning til eldre arbeidstakere. Det kan ikke være slik at du automatisk går ut på dato den dagen du fyller 62 år! 

Mange arbeidsgivere har for stor tro på at ny kompetanse løser alt

Mathisen peker også på at flere av oss vil leve til vi blir 100 år. Da må forholdene legges langt bedre til rette for at de som ønsker det kan stå lenger i stilling. For hvis vi har god helse og gleder oss til å gå på jobben, hvorfor skulle vi ikke gjøre akkurat det? Spør forbundslederen. 

LAVERE ALDERSGRENSE

Sysselsettingsutvalgets første rapport som kom tidligere i år, blir det foreslått at den øvre aldersgrensen i arbeidsmiljøloven reduseres fra 72 til 70 år og at bedriftsinterne aldersgrenser fjernes.  

– YS er imot at aldersgrensene endres og det støtter Finansforbundet. Vi vil ikke ha noen øvre aldersgrense i arbeidsmiljøloven og ønsker at alle som ønsker å arbeide fortsatt skal ha muligheten til dette. I tillegg mener vi at de bedriftsinterne aldersgrensene kan beholdes, fordi disse drøftes med de tillitsvalgte i den enkelte bedrift. På den måten får vi akkurat den fleksibiliteten både ansatte og arbeidsgivere ønsker og trenger, sier Vigdis Mathisen. 

Hun vet også at hvor produktiv en person er på jobb, henger sammen med ledelse, forventninger, motivasjon, opplæring og kompetanseutvikling av den enkelte. Ofte har det vært slik at eldre arbeidstakere blir tilbudt sluttpakker i nedbemanningsprosesser. Dette er selvsagt helt i orden for dem som ønsker det, men tilbud om sluttpakker må gis på lik linje med tilbud om kompetanseutvikling. Hele poenget er at seniorene må kunne velge å stå lenger i arbeid eller å ta en sluttpakke uten at de føler seg presset. Nå håper hun at stadig flere bedrifter ser den store verdien av å ha ansatte i alle aldersgrupper som sammen skaper de gode resultatene.