Finansansatte har Norges nest beste pensjonsavtaler

Ansatte i finansnæringen kan se frem mot en langt mer gullkantet pensjonstilværelse enn de fleste andre. 

Tekst: Lene Johansen Foto: Sverre Chr. Jarild 

Handel og kontor har bedt Actecan undersøke kvalitetsforskjellene på innskuddspensjon og de fant store ulikheter. Finansnæringen kommer  på en god andreplass, bare slått av petroleumsnæringen.  

 Kvalitetsforskjellene på innskuddspensjonsordningene er så store som man tror. De arbeidstakerne som har lav lønn nå vil også få lite ut av pensjonsordningen sin senere, sier Fredrik Haugen, partner i Actecan. 

TELLER FRA FØRSTE KRONE 

Han har utarbeidet rapporten om kvalitetsforskjeller i innskuddspensjonen og bruker to mål for å vurdere kvaliteten: Innskuddssatsen og om innskuddspensjonen gjelder fra første lønnskrone, eller om den først slår inn når arbeidstakeren har tjent 1 G, grunnbeløpet i folketrygden som for tiden er 99 858,- 

Han trekker frem et enkelt eksempel. En person som er i lavtlønnet yrke og tjener 300 000,- i året vil kun få pensjonsopptjening for to tredjedeler av sin årsinntekt dersom pensjonssparingen først slår inn etter 1 G. Bransjer med lav lønn er også de bransjene som har lav innskuddssats. Den laveste innskuddssatsen er to prosent. Da vil det koste arbeidsgiver 2 000,- per år å sørge for at arbeidstakeren får opptjening fra første krone tjent. Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal vurdere om innskuddspensjon fra første krone skal bli et krav. 

 Utslaget blir stort dersom du ser det i prosenter. For en person i varehandelen vil det bety 32 prosent høyere pensjonsutbetaling per år. Dersom man ser på det i kroner virker det mer beskjedent, med en økt utbetaling på 7 500,- per år, sier Haugen. 

Tallene for finansnæringen er svært gode. Ifølge Sven Eide betaler de fleste bedriftene i næringen innskuddspensjon fra første krone. Da Finansforbundet undersøkte medlemmenes innskuddspensjoner i fjor, viste det seg at svært få av medlemmene som jobber i inkassobransjen hadde innskuddspensjon fra første krone. 

 Der har bildet endret seg siden undersøkelsen i fjor. Over halvparten av de ansatte i Inkasso, som er organisert hos oss, har nå fått innskuddspensjon fra første krone, sier Eide. 

FÅ PROSENTER GIR STORT UTSLAG 

Det andre kvalitetsmålet er innskuddssatsene. Lovens minimumskrav er en innskuddssats på to prosent av arbeidsinntekt mellom 1 G og 12 G, men det er tillatt å betale inn opptil syv prosent. I tillegg er det mulig med en tilleggssats på 18,1 prosent på inntekt fra 7,1 G og opp til 12G. Haugen fant at gjennomsnittet for alle bransjene er 3,6 prosent. Olje og gassnæringen ligger høyest med 6,5 prosent og detaljhandelen lavest med 3,2 prosent. Finansnæringen ligger på andreplass på listen med 5,8 prosent.  

 Hvis du ser på utviklingen som har skjedd fra 2015 til 2019, er det mange bedrifter som har oppgradert pensjonsordningene og økt satsene. Ingen av bedriftene som er organisert i Finans Norge som opererer med minimumssatser, sier Eide. 

Haugen sier at det er svært stor forskjell på de forventede utbetalingene til de som har de dårligste innskuddssatsene og de som har de beste innskuddssatsene. Gjennomgangstonen i funnene er at de bransjene som har de beste innskuddspensjonsordningene også har høyeste gjennomsnittslønn. 

ARBEIDSTAKERGRUPPER SOM FÅR DÅRLIGE TILBUD 

I tillegg til å se på kostnader og effekten av innskuddspensjon fra første krone og innskuddssatsene, har Haugen analysert hvordan kvaliteten på innskuddspensjonsordningen sammenfaller med kjønn, utdanningsnivå og andre demografiske faktorer. Han har ikke sett lignende undersøkelser som har tatt for seg dette temaet tidligere. 

 Det er åpenbart sånn at om det er mange innvandrere i en sektor, så er det lavere innskuddssatser. Det samme gjelder sektorer med mange kvinner, mange unge ansatte, mange deltidsansatte, mange midlertidig ansatte, mange med lav utdanning, sier Haugen. 

(Uthevede sitat) 

«Det må trolig en lovendring til for at alle arbeidstakere skal få innskuddspensjonsopptjening fra første krone». Fredrik Haugen. 

 

(Bildetekst):
STEMMER GODT:  Bildet i denne undersøkelsen stemmer godt med den kartleggingen vi selv gjorde av bedriftene som er organisert i Finans Norge i fjor, sier sjeføkonom Sven Eide i Finansforbundet.  

Les mer: 

https://actecan.no/innskuddspensjon-i-ulike-naeringer/ 

https://www.finansfokus.no/finansfokus/2019/02/28/store-forskjeller-i-pensjon/ 

https://www.finansfokus.no/finansfokus/2017/12/13/a-opprettholde-levestandard-viktigste-pensjonen/