En av tre kvinner utsettes for vold eller trakassering på jobb 

Vold, trusler og trakassering på jobb er et alvorlig problem. Kvinner er spesielt utsatt, også i NorgeArbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å forebygge, men ofte mangler slike kjøreregler.  

Tekst og foto: Liv Hilde Hansen  

FOKUS arrangerte nylig en konferanse mot vold mot kvinner i arbeidslivet sammen med YS, LO og Unio. Konferansen er en del av en 16 dager lang kampanje mot vold mot kvinner. 

– Å stoppe vold og trakassering av kvinner i arbeidslivet er viktig fordi arbeidslivet er en helt sentral arena i folks livVi må øke kunnskapen om voldens omfang og konsekvenser, sier Sylvi Graham, styreleder i FOKUS. 

En av tre kvinner i verden opplever fysisk vold eller trakassering. Kvinner som jobber alene, som for eksempel hushjelper, er spesielt utsatt, ifølge Sylvi Graham, styreleder i FOKUS.  

VOLD KAN ENDE MED DRAP 

Også i Norge utsettes mange kvinner for vold, trakassering og sjikane på jobb. Ansatte i barnevernet, helse- og omsorgspersonell lærere, ansatte i politiet og fengselsvesenet er særlig utsatt.

– Arbeidsplassen skal være et sted vi kan utvikle oss faglig og menneskelig, men vi vet at fare for vold, trusler og sjikane er en del av arbeidsdagen for mange, sier Guro Angell Gimse, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet og innleder på konferansen 

– I ytterste konsekvens kan vold ende med drap, sier statssekretæren og viser til drapet på en ansatt ved NAV Grorud i 2013 og drapet på en ansatt ved en barnevernsinstitusjon i Asker i 2014. Begge de drepte var kvinner. 

KARTLEGGER RISIKO FOR VOLD OG TRUSLER

For to år siden kom det på plass en ny forskrift i arbeidsmiljøloven. Hensikten er å forbygge vold, trusler og sjikane på jobb.  

De nye reglene pålegger arbeidsgivere å kartlegge om forhold ved arbeidsplassen kan føre til at de ansatte blir utsatt for vold, eller trusler om vold. Bemanning og alenearbeid er risikoelementer som alltid skal vurderes.  

- Å arbeide alene gjør deg spesielt utsatt, påpeker statssekretær Angell Gimse, som selv har yrkesbakgrunn fra politietaten og har kjent på risikoen ved å være alene på jobb: 

– Jeg skulle ønske at noen hadde kartlagt risiko for meg den gangen jeg som ung politi kjørte patrulje alene på mørke vinterkvelder. – Jeg jobbet mye alene. Det er flaks at det gikk bra. I min etat ble det tatt grep i forhold til alenevakter, forteller hun og legger til at Politiet har tatt et oppgjør med alenevakter.  

NORGE SKAL RATIFISERE

Konferansen mot vold mot kvinner i arbeidslivet er en direkte oppfølging av at ILO (FNs arbeidslivsorganisasjon) vedtok en helt ny konvensjon før sommeren.  

- Konvensjonen kom på plass etter mange års kamp fra fagforeninger, kvinneorganisasjoner og solidaritetsbevegelser. Konvensjonen er et viktig, internasjonale redskap. Vi har alle rett til arbeid, uten å være redd for vold og trakassering, påpeker Mirjam Sorge Folkvord, som har representert YS i ILO.   

– Med dette vedtaket fikk verdens hushjelper, gateselgere bekreftet at de har krav på å bli behandlet med respekt. ILO-konvensjonen er også viktig i Norge, fordi trakassering og vold mot kvinner også er en utfordring her hjemme. Det forventes at Norge ratifiserer konvensjonen, men at det dessverre vil ta tid, sier Folkvord.

Fakta: 

ILO-konvensjon 190 er juridisk bindende og skal nå implementeres i lovverket i de enkelte medlemslandeneDet betyr at de standardene i ILO-konvensjonen blir lov i medlemslandene.
Definisjonen av vold og trakassering i ILO-konvensjonen og anbefalingen er bred, og fokuserer spesielt på kjønnsrelatert vold og trakassering. Seksuell trakassering og mobbing er inkludert. 
* Internasjonalt er kvinner som ikke er organisert, kvinner på flukt og kvinner som arbeider i områder med krig og konflikt særlig utsatt for vold og trakassering.