Regulatorisk sandkasse endelig på plass 

– Vi er veldig glade for at sandkassen nå er på plass. Finanstilsynet lovet at den skulle komme i løpet av 2019, det har de holdt. Samtidig sier ikke informasjonen som er tilgjengelig foreløpig så mye, sier Liv Freihow i IKT-Norge.  

Tekst og foto: Sjur Anda 

Ut fra informasjonen som er tilgjengelig er hun likevel fornøyd.  

– Det vi vet så langt virker bra. Min største bekymring i forkant var om de bare skulle levere en veiledningstjeneste. Nå kommer det ordentlige testmuligheter, under veiledning og oppsyn av Finanstilsynet. Så gjenstår det å se på kriteriene for hvem som får delta og litt mer om innholdet opplegget etter hvert, sier Liv Freihow, direktør for næringspolitikk i IKT-Norge. Hun skal nå i møte med tilsynet om sandkassen. 

– Vi forventer tett dialog rundt dette, der både vi og aktørene som skal delta blir med for å få på plass de siste detaljene. Tilsynet kan ikke digital teknologi på samme måte som brukerne av sandkassen og det må bli en løsning som passer bedriftene som skal delta, forteller Freihow, som tror at Finanstilsynet kan lære mye av sandkassen.  

– Gjennom å jobbe tett med aktørene, vil de få mye kompetanse de ikke har i dag. Det er viktig at tilsynet øker sin kompetanse på dette området, slik at de er rustet til å hjelpe dem som kommer inn, sier hun.  

TREIG SANDKASSE 

Allerede i 2016 var det politisk enighet om å få på plass en regulatorisk sandkasse så det er trygt å si at den har vært etterlengtet.  

– Vi har hatt kontakt med flere aktører i over ett år, som har lurt på når og hvordan de kan søke. Samtidig må vi være tålmodige. Jeg forventer ikke et race med nye bedrifter som vil inn i sandkassen. Det er et begrenset antall bedrifter som vil være aktuelle, men for dem er dette viktig, sier Freihow.  

Den typiske sandkassebedriften vil være avhengig av konsesjon fra Finanstilsynet, men kanskje være litt i grenselandet i forhold til å tilfredsstille alle kravene som stilles. I testperioden vil bedriftene måtte følge norsk og europeisk lovverk, men tilsynet vil kunne lempe på noen av kravene som normalt gjelder. 

– Hvilken type tjenester som vil være aktuelle er vanskelig å si og det vil endre seg over tid. En del bedrifter innen blokk-kjede vil eksempelvis ha usikkerhet på regulatorisk side, sier Freihow.  

TAUST TILSYN 

Finanstilsynet ønsker ikke å bli intervjuet om arbeidet med den regulatoriske sandkassen, men henviser istedet til en pressemelding samt informasjon på sine egne sider. Her står det blant annet: 

I den regulatoriske sandkassen får virksomheter mulighet til å teste ut nye, innovative produkter, teknologier og tjenester under oppfølging av tilsynsmyndigheten. 

For å delta i sandkassen, må tjenesten oppfylle noen kriterier: 

  • Ha tilknytning til regulerte finansielle tjenester under Finanstilsynet ansvarsområde. 
  • Gi nytte for forbrukere eller det finansielle systemet som helhet. 
  • Innebære teknologisk innovasjon eller noe genuint nytt. 
  • Ha behov for deltakelse i sandkassen for å realisere prosjektet. 
  • Være klar til å delta i sandkassen. 

Fintech er et område som favner vidt og er i rask endring. Det stiller krav til sandkassen. Finanstilsynet inviterer næringen til å komme med innspill og tilbakemeldinger, og delta i den videre utviklingen av innhold og utforming av sandkassen. 

Les mer: 
https://www.finansfokus.no/finansfokus/2018/06/13/regulatorisk-sandkasse-vedtatt/

https://www.finansfokus.no/finansfokus/2018/05/30/norge-treige-pa-regulatorisk-sandkasse/ 

 

Sideskift