Bekymret for kontanttilbudet 

Sigbjørn Gjelsvik er bekymret for forbrukernes tilgang til kontanter. Senterpartiets finanspolitiske talsmann ba derfor finansministeren redegjøre for hvordan kontanttjenestetilbudet i Norge vil se ut etter årsskiftet når post i butikk-tilbudet avvikles. 

TekstLene Johansen FotoRagne B. Lysaker 

– Nå som DNB har avsluttet avtalen de har hatt med Posten, skal det erstattes med bank i butikk. Det er ganske avgjørende hvordan tilbudet blir, sier Gjelsvik. 

LANSERES 1. APRIL 

I sitt svar i Stortingets spørretime viste finansminister Siv Jensen til bank i butikk-regelverket som er utviklet av Finans Norge og Bits og bygger på BankAxept. Det gjør det mulig for butikkene å ta imot innskudd som registreres direkte på kundens konto. Ifølge Eivind Gjemdal, som er administrerende direktør i Bits, har ingen banker tatt i bruk denne løsningen ennå, men han forventer at alle banker etter hvert vil knytte seg til tjenesten. Spenningen er knyttet til hvor mange butikker som vil tilby tjenesten. 

 Problemet i dag er ikke å ta ut penger, for det er det enkelt å gjøre i minibanker og bank i butikk. Utfordringen ligger i å bli kvitt kontanter ved å sette dem inn i banken, sier Gjemdal. 

Han sier det nye tilbudet er en glimrende løsning for lokale og regionale banker og det vil gi kundene bedre tjenester utenfor det geografiske området hvor de har filialer. Dette er en løsning både for lokale butikker og nasjonale dagligvarekjeder. 

Utfordringen ligger i å bli kvitt kontanter

DNB og VIPPS har utviklet en konkret løsning for bank i butikk. Den lanseres rundt 1. april neste år. Foreløpig vil 1 440 butikker i NorgesGruppen og enkelte Spar-butikker tilby tjenesten, og alle norske banker er velkommen til å bli med. 

 Tilbudet kommer til å være tilgjengelig i de fleste kommunene i landet, sier Hanne Kjærnes som er kommunikasjonssjef i Vipps. 

TO ULØSTE PROBLEMER 

Finansministeren påpekte i sitt svar at bankene har et kollektivt ansvar for at den enkelte kunden er sikret et tilfredsstillende kontanttilbud. Departementet vet ennå ikke om regelverket for innskudd i butikk og løsningen til Vipps, vil være tilstrekkelig for å oppfylle kontanttilbudskravet i finansforetaksloven. 

 Jeg synes svaret fra finansministeren var veldig diffust og ikke betryggende i det hele tatt. Spesielt at de ikke har noe godt svar på løsninger for tjenestene landpostbudet gir i dag, sier Gjelsvik. 

Landpostbudtjenesten er et viktig tilbud for kunder som bor der det er langt til nærmeste bank i butikk-tilbyder. Dette gjelder spesielt kunder som har mobilitetsproblemer, et dårlig kollektivtilbud eller som ikke kan kjøre bil selv. Ifølge finansministeren har Posten og DNB blitt enige om at DNB skal fortsette samarbeidet ut 2020, men DNB har forbeholdt seg retten til å si opp avtalen i løpet av året. 

Bank i butikk-løsningen, som Finans Norge og Bits har utviklet, forutsetter at kunden må identifisere seg med bankkort med PIN-kode. Gjelsvik sier at kundene nå mister muligheten til å ta ut penger fra konto ved å identifisere seg med pass eller annen gyldig identifikasjon. 

 Det er en viktig sikkerhetsventil og de som trenger det, har krav på et tilbud, sier Gjelsvik. 

MYNDIGHETENE BEKYMRET 

Finansdepartementet presenterte en omfattende gjennomgang av bankenes kontanttjenester i Finansmarkedsmeldingen i 2018. Der står det at kontanttjenester i bankfilialer er blitt erstattet av minibanker, innskuddsautomater, kontantuttak i butikk og banktjenester gjennom Posten. Norges Bank karakteriserer tilbudet av kontanttjenester som sårbart. 

– Norges Bank peker på at det er en trend i retning av færre innskudds- og uttaksmuligheter. En vesentlig del av tilbudet drives av aktører som ikke er forpliktet til å opprettholde tilbudet, står det i rapporten om finansiell infrastruktur for 2018. 

I Finansmarkedsmeldingen 2019 påpeker Finansdepartementet at bankene har et samlet ansvar for å dekke samfunnets behov for kontanttjenester. Dette ansvaret gjelder også de 20 bankene som ikke har et tilbud om filialer eller automater, hvor kundene kan gjøre innskudd eller uttak. 

 Departementet er beredt til å treffe tiltak dersom tilbudet ikke blir godt nok, sa Siv Jensen i spørretimen. 

Les mer:  

https://www.finansnorge.no/aktuelt/nyheter/2019/11/hvordan-setter-du-penger-inn-i-banken/