En spennende reise  

Hun har vært tillitsvalgt siden 1980-tallet, forbundsstyremedlem siden 2005 og nestleder siden 2013. Nå venter nye og spennende oppgaver for Bente Hornsrud Espenes i DNB. 

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Sverre Jarild 

 Det har vært en spennende reise. Gjennom de ulike tillitsvervene jeg har hatt både her hjemme og ute, så har jeg også fått en annen kunnskap om hvordan verden er utenfor Norge. Å forstå hvordan andre mennesker har det og betydningen av solidaritet, har gitt meg et verdifullt perspektiv i min rolle som nestleder i forbundet. Vi har mange av de samme utfordringene, men på ulike nivåer. I den turbulente verden vi lever i, er det derfor viktigere enn noen gang å være organisert, sier Espenes. 

Det er en grå og våt novemberdag. Hverdagen for ansatte i forbundets sekretariat og politikere begynner etter hvert å vende tilbake etter landsmøtet. Finansfokus har invitert tidligere nestleder ut på lunsj. Vi vil gjerne vite hva som har vært blant hennes største øyeblikk som nestleder, men vi vil også vite hva hun ikke er like godt fornøyd med. Mer om dette senere.  

ALLTID ENGASJERT 

 Jeg har alltid hatt et engasjement for å ivareta medlemmenes rettigheter og å bidra til å gjøre en forskjell. Da jeg startet som tillitsvalgt på 1980-tallet, var jeg litt mer beskjeden enn jeg er i dag. Det har ikke alltid vært like lett å ta ordet på et møte, men jeg har vært heldig og gått en god skole og lært mye gjennom min karriere som tillitsvalgt.  

Hun har vært tillitsvalgt siden 1980-tallet, forbundsstyremedlem siden 2005 og nestleder siden 2013. Nå venter nye og spennende oppgaver for Bente Hornsrud Espenes i DNB. 

Fra 2001 ble Bente Hornsrud Espenes første gang valgt som tillitsvalgt på heltid i DNB. Hun ble valgt inn i forbundsstyret i 2005. Disse vervene hadde hun til hun ble valgt som nestleder i Finansforbundet på landsmøtet i 2013. Nå gir hun stafettpinnen videre til Arne Fredrik Håstein fra Storebrand som er valgt til ny nestleder. 

 Har du noen gode råd til din etterfølger? 

– Mitt beste råd er at nestleder sammen med forbundslederen og forbundsstyret må finne sin plass og rolle.  

LIKELØNN MANGLER 

En av hennes kampsaker har vært å sette likestilling og likelønn på dagsordenen i forbundet og i næringenSammen med forbundsstyret, sekretariatet, tillitsvalgte og medlemmer har hun i flere år arbeidet målrettet for å endre de store lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i finansnæringen. Utviklingen går riktig vei, men det går sakte. Dette er hun slett ikke fornøyd med. 

 Hvorfor tar det så lang tid før kvinner og menn i finansnæringen kan få lik lønn for arbeid av lik karakter? 

 Det hjelper ikke å vedta ting, hvis ikke bedriftene følger opp i praksis. Likelønnsarbeidet starter på toppen i organisasjonen. Styret må sette likelønn på dagsordenen og ta et eierskap til problemet. Det samme må ledelsen på de ulike nivåene i bedriften. Det hjelper heller ikke med gode intensjoner i avtaleverket og mange rapporter som forteller hvor dårlig det står til. Min erfaring er at de bedriftene som lykkes best, er der hvor det er etablert en felles virkelighetsforståelse mellom ledelsen og tillitsvalgte.  

TOK HELT AV 

På landsmøtet i november ble det bevilget 18 millioner til kurs og stipendier i neste treårsperiode. (Se egen sak.) Bente Hornsrud Espenes ledet stipendieutvalget og er strålende fornøyd med den største kompetansesatsingen i forbundet noensinne.  

 Vi ble alle overrasket over den enorme responsen vi fikk på BI-kurset i Digital forretningsforståelse, da dette ble lansert i 2017. 750 søkere meldte seg til de opprinnelige 25 studieplassene. Da snudde forbundsstyret seg raskt og utvidet tilbudet til 90 studieplasser. Det var tydelig at vi traff blinken og et stort udekket behov, sier Espenes.  

 Frykter du ikke at konsekvensen av forbundets økte kompetansesatsing, gjør det lettere for arbeidsgiverne å trappe ned sin satsing på kompetanse?  

 Her er det helt klart en viktig balansegang for forbundet. På den ene siden ønsker vi å bidra til å øke kompetansen hos våre medlemmer, slik at de står best mulig rustet i arbeidsmarkedet. På den andre siden må vi være tydelige på at bedriften også har et eget ansvar for at hver ansatt har en riktig kompetanse for fremtiden. I tillegg har hver enkelt også et ansvar for å utvikle sin kompetanse i takt med de endringene som skjer.  

NY JOBB 

 Da jeg ble valgt som nestleder på heltid i forbundet i 2013, var det en forutsetning at jeg fikk permisjon fra DNB. Jeg måtte ha noe å komme tilbake til den dagen jeg ikke lenger skulle være tillitsvalgt.  

Jeg har alltid hatt et engasjement

Den 1. desember var Bente Hornsrud Espenes tilbake til sin gamle arbeidsgiver DNB. I skrivende stund vet hun ikke nøyaktig hvilken jobb hun får, men har hatt en god dialog med HR siden i mai.  

Hun kommer til å savne å få lov til å engasjere seg for medlemmene og å kunne mene noe som tillitsvalgt. Hun kommer også til å savne forbundsstyret og ikke minst alle de dyktige tillitsvalgte og ansatte i sekretariatet. Reisen som tillitsvalgt er over. Nå ser hun frem til å starte en ny karriere i DNB.