Tidenes valgthriller

Det ble kampvotering til siste plass under valgene på Finansforbundets landsmøte på Gardermoen. Vigdis Mathisen, konsernhovedtillitsvalgt i DNB, ble valgt til ny leder med 88 stemmer, mens Pål Adrian Hellman fikk 75 stemmer.

TEKST: SVEIN ÅGE ERIKSEN FOTO: SVERRE CHR. JARILD

Flere benkeforslag, mange avstemningsrunder og tre timer måtte til før det nye styret i Finansforbundet var på plass. Det var et sterkt og godt engasjement i salen og mange gode kandidater som gjerne ville sitte i forbundsstyret som i dag består av 16 personer.

INGEN KRITIKK

Valgkomiteens leder Eli Solhaug presenterte en enstemmig innstilling til nytt forbundsstyre.

– Tiden er inne for endring. I dette ligger det ingen kritikk til dagens styre, men heller en ambisjon om et team som kan jobbe enda tettere sammen med de utfordringer som kreves for å bygge en fagforening for fremtiden, fortalte Solhaug.

I år fikk valgkomiteen inn 22 forslag på kandidater til nytt forbundsstyre. To av kandidatene trakk seg før intervjurundene begynte. Aldersmessig var kandidatene fra 35 – 64 år.

– Vi hadde ønsket oss flere forslag, men gjennom vårt arbeid fant vi ut at alle kandidatene hadde de kvalifikasjonene vi var ute etter og derfor så vi ikke behov for å innhente flere navn. Vi har også klart å fordele alle kandidatene blant de faste medlemmene på forskjellige bedrifter, understreket Solhaug.

HARD MEDFART

Valgkomiteens innstilling til nytt forbundsstyre fikk hard medfart av flere delegater på landsmøtet. Det var svært tydelig at flere både var overrasket og skuffet over at valgkomiteen ikke hadde innstilt Pål Adrian Hellman til en ny periode som forbundsleder. Derfor tok det heller ikke lang tid før det ble fremmet et benkeforslag nettopp på Hellman. Han har sittet som forbundsleder i seks år. I hans tid som forbundsleder har forbundet fått 8 000 nye medlemmer, styrket sin økonomi betydelig og fått økt politisk innflytelse. Derfor var det flere delegater som stilte seg uforstående til at Hellman ikke var innstilt av valgkomiteen.

Thomas Fjelldal Gaarder fra SpareBank 1 SR-Bank var veldig skuffet og mildt sagt overrasket over at sittende forbundsleder ikke var innstilt for en ny periode av valgkomiteen.

– Min kritikk er ikke rettet mot kandidatene, men Pål Adrian Hellman og sekretariatet har levert på alle parametre både når det gjelder medlemsvekst, økonomi og politisk innflytelse. Ingen andre har bidratt så mye til å styrke Finansforbundets posisjon. Hellman er også svært godt likt blant medlemmer og tillitsvalgte. Derfor er jeg sterkt undrende til valgkomiteens innstilling, sa Gaarder.

NY NESTLEDER

Andre talere roste valgkomiteens innstilling for å være et godt og gjennomarbeidet forslag. Imidlertid klarte delegatene å samle seg om valgkomiteens forslag til ny nestleder. Arne Fredrik Håstein, konsernhovedtillitsvalgt i Storebrand ble valgt med akklamasjon. Han overtar etter Bente Hornsrud Espenes fra DNB. Men der sluttet også enigheten.

Valgkomiteens innstilling på ni styremedlemmer falt heller ikke helt i smak hos alle delegater. Det ble påpekt at seks av ni av de innstilte styremedlemmene kom fra Oslo/Akershus, mens landet for øvrig var dårlig representert i valgkomiteens forslag. Derfor ble det også benkeforslag og kampvotering på plassene som styremedlemmer.

FIRE BENKEFORSLAG

Espen Bjørklund Larsen, hovedtillitsvalgt i SpareBank 1 Østlandet var på ingen måte fornøyd med  blokka på ni styremedlemmer som valgkomiteen foreslo. Han pekte på at seks av navnene kom fra Oslo og Akershus og dette utgjorde 70 prosent av styret, ifølge Larsen.

– Kjære landsmøte: Slik kan vi ikke ha det. Denne blokka med styremedlemmer må utfordres. Her er det flere demografiske forhold som det ikke er tatt hensyn til. Valgkomiteen kunne satt sammen en langt bedre blokk med styremedlemmer enn akkurat denne, påpekte Larsen.

Deretter fremmet han et benkeforslag på fire kandidater til fast styreplass. Disse var: Gina Aukland, Danske Bank, Sjur Smedstad, SpareBank 1 Østlandet, Hans Petter Lier, Marker Sparebank og Siv Marit Bårdvik, Eika-alliansen. Dermed fikk landsmøtedelegatene 13 kandidater å velge blant til de ni styreplassene.

MANGE RUNDER

Dirigentene Anne Cecilie Andresen og Jan Roald Heiberg fra sekretariatet fikk en stor jobb med å håndtere alle avstemningsrundene som måtte til. Dette fordi en lang rekke avstemninger ikke fikk absolutt flertall, slik valgene skal etter vedtektene. Men dirigentene gjorde en solid og ryddig jobb, selv om det tok noe tid å få et nytt styre på plass.

Til slutt fikk det nye styret i Finansforbundet denne sammensetningen:

Leder: Vigdis Mathisen, DNB,
Nestleder: Arne Fredrik Håstein, Storebrand

Styremedlemmer: Sindre Ryan, If, Anne Marit Hope, Sparebanken Vest, Gunnar Mjåtvedt, Gjensidige, Nina Syvertsen, Lindorff, Lillian Hattrem, DNB, Karolina Lindqvist, SpareBank 1 Gruppen, Gina Aukland Ording, Danske Bank, Jørgen Lønnquist, Nordea og Knut Arne Kjustad, Jernbanepersonalets bank- og forsikring.

Disse ble valgt til fast møtende varamedlemmer: Sjur Smedstad, SpareBank 1 Østlandet og Hans Petter Lier, Marker Sparebank.

Disse ble valgt til ikke møtende varamedlemmer: Leela Borring Låstad, Innovasjon Norge, Siv Marit Bårdvik, Eika Gruppen og Christer Enersen, Handelsbanken.