Offensivt budsjett i Finansforbundet

Rammebudsjettet for perioden 2020 til 2022 ble i dag vedtatt på Finansforbundets landsmøte. 416 millioner kroner har landsmøtet sagt at forbundet kan bruke de neste tre årene. Dette gir satsing på både kompetanse til medlemmene og utvikling av de tillitsvalgte.

Tekst: Sjur Anda, foto: Sverre Chr. Jarild

– Dette rammebudsjettet gir forbundsstyret gode muligheter til å gjennomføre forbundets politiske program. Det gir oss også mulighet til å fortsette med den gode medlemsrekrutteringen vi har jobbet med den siste perioden, sier Vigdis Mathisen, som la frem rammebudsjettet på vegne av forbundsstyret.

– Hvilke satsinger gjøres de neste tre årene?

– Vi fortsetter å satse på kompetanse, både til medlemmer og til tillitsvalgte. I tillegg er fortsatt vervearbeid og den digitale kundereisen viktige satsingsområder. Samtidig er det også flere nye ting på trappene. Vi skal blant annet utrede sekstimersdagen og få gjort en studie på hvordan folk har det på jobb når de sitter i åpne landskaper og med free seating. En annet viktig ting er at forbundsstyret skal se på hvordan det går å formalisere de tillitsvalgtes kompetanse, sier Mathisen, som også er innstilt som ny leder av Finansforbundet. Hvorvidt hun blir valgt blir avgjort i løpet av landsmøtet.

– Hvordan vil dette påvirke medlemmene?

– Hvis vi får gjennomført de kompetansehevende tiltakene vi ser for oss, vil medlemmene fortsatt ha gode tillitsvalgte, som nå får enda bedre kompetanse til å hjelpe. I tillegg ligger det fremdeles muligheten for hjelp fra juridisk avdeling hvis det oppstår konflikter på arbeidsplassen, sier Mathisen, som er glad over at budsjettet ble vedtatt.

– Jeg hadde en god følelse, ut fra rapportene jeg fikk fra delegatsamlingene. Det pleier å være mye mer spørsmål og kritiske kommentarer. Jeg føler at forbundsstyret har brukt mye tid på å legge frem en helhetlig plan for de neste tre årene. I tillegg har vi hatt gode resultater i siste landsmøteperiode. Sammen med medlemsvekst har det bidratt til en positiv holdning til budsjettet, sier hun.

DRIVES GODT

I neste treårsperiode er det budsjettert med 365 millioner kroner i driftsinntekter. Det er i tillegg beregnet finansinntekter på 67 millioner. Totalt er det lagt opp til å bruke 416 millioner kroner. Sammenlagt gir dette et budsjettert overskudd på 16 millioner.

De siste tre årene har forbundet hatt høyere inntekter og lavere kostnader enn det som var forventet i forrige rammebudsjett. Det har gjort at man har brukt 21 millioner kroner mindre enn det som lå i rammebudsjettet.