Redaktørplakaten består

Landsmøtet i Finansforbundet har med stort flertall vedtatt at medlemsmagasinet Finansfokus fortsatt skal redigeres av en uavhengig og selvstendig redaktør i tråd med Redaktørplakaten.

Tekst: Sjur Anda

– Vi er glad for tilliten landsmøtet har vist oss og skal fortsette å jobbe for å levere et så bra redaksjonelt produkt som mulig til nytte for forbundets medlemmer, sier redaktør Svein Åge Eriksen.

Forslaget fra forbundsstyret måtte ha to tredjedelers flertall for å bli vedtatt. Avstemningen viste at 119 stemte for å beholde Redaktørplakaten, mens 43 stemte for å fjerne Redaktørplakaten i Finansfokus.