18 millioner til kompetansestøtte

Finansforbundets landsmøte vedtok en kraftig økning i støtte til stipend og studier. Totalt er det 18 millioner kroner tilgjengelig de neste tre årene.

Tekst: Sjur Anda, foto: Sverre Chr. Jarild

Stipend og studier er populære medlemsfordeler. I 2018 var det 750 søkere til 90 kursplasser på «Digital forretningsforståelse», i år var det 1550 søknader fra 1210 medlemmer. På stipendsiden er det hittil i år søkt om omkring 5,5 millioner kroner, fra 194 søkere. Totalt er budsjettet på stipend i år på to millioner kroner.

– Vi velger å øke satsingen på dette. Det er et populært og viktig tiltak, som har truffet godt hos medlemmene. Særlig har studieplassene på BI vært veldig populære. Kompetanse er også et av forbundets satsingsområder og da er denne økningen på sin plass, sier avtroppende nestleder Bente Hornsrud Espenes. Hun har ledet stipendutvalget og har sett hvordan interessen har økt kraftig.

I år var budsjettet på stipender og kurs til medlemmer på fire millioner kroner. Dette skal gradvis økes de neste årene og totalt skal det deles ut 18 millioner kroner de neste tre årene.

– Nå håper vi at også arbeidsgiverne følger opp og satser mer på medarbeidernes kompetanseutvikling fremover, sier Espenes.

Neste søknadsfrist er 1. desember. Søknadsskjema finner du på her.