– Verving er en utfordring  

 Jeg synes at verving er en utfordring. Det holder ikke at vi står på stand en gang i året og tror at jobben er gjort, sier Christina Straub, nestleder i Finansforbundet i SpareBank 1 SMN. 

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Privat 

TRONDHEIM: Hun mener de tillitsvalgte har et spesielt ansvar for at verving er en kontinuerlig prosess. Tillitsvalgte må ta dette ansvaret og sørge for at alle ansatte hele tiden er oppdatert på hvor viktig det er å være organisert og alle de godene som følger med.  

 Hvis du skulle tenke helt nytt om forbundet, hvilken endring var den første du ville gjennomføre og hvorfor? 

Christina Straub peker spesielt på at forbundet og de tillitsvalgte burde vært mer offensive mot de unge. Riktignok er mange organisert når de begynner i arbeidslivetmen det som er viktig er at de må være organisert i et forbund som gir dem forhandlingsrett. Her føler hun at Finansforbundet henger etter, og hun savner en offensiv mot studenter. Det er ikke lenger bare økonomer som blir ansatt i bankene.  

TILBY KURS 

 Hvordan er forbundets organisasjonsområde tilpasset nye grupper ansatte i finans- og IT-næringen, og hva bør gjøres med dette? 

– Forbundet må tilby kurs og faglig oppdatering som favner de nye gruppene enten alene eller i samarbeid med profesjonsforbund. Vi må være tydelig i vår kommunikasjon om at vi er et forbund også for disse gruppene. De nye gruppene har en annen utdanningsbakgrunn enn dem som tradisjonelt ble ansatt i vår næring. Dette må gjenspeile det tilbudet vi gir.  

– I dag er forbundets organisasjonsprosent under 60 og noen bedrifter under 50. Hvilke grep må tas for å øke organisasjonsgraden? 

– Vi tillitsvalgte må bli flinkere til å komme oss ut fra kontorene for å snakke med de ansatte. Det betyr at vi må være synlige og snakke om alle de fordelene det er å være organisert. Vi har et fantastisk tilbud og gjør mye mer enn bare å være til stede i konflikter. Det mangler også en del kunnskap om hva et medlemskap innebærer. Dette gjelder ikke minst den lokale forhandlingsretten vi har gjennom Bedriftsavtalen som vi har undertegnet sammen med ledelsen.  

Hun peker på at det også er viktig å være tydelig på at alle de godene vi har som organiserte, ikke har kommet av seg selv. – Deler av avtaleverket blir utfordret. Dette gjelder for eksempel normalarbeidstiden. Mange blander dette med fleksitid, så her trenger vi litt voksenopplæring. 

MANGE PENSJONISTER 

 Vi har også en utfordring når det gjelder den store gruppen medlemmer som blir pensjonister om noen få år. Det er i denne gruppen vi har høyest organisasjonsgrad, og vi må jobbe hardt for å rekruttere yngre medlemmer fra de nye gruppene ansatte i våre næringer.  

Christina Straub ønsker også en utvikling av forbundets nettsider. Hun mener nettsidene bør moderniseres slik at de blir enklere å søke i. Utover dette er hun sterkt opptatt av hvilken kompetanse finansnæringen trenger fremover. Lovverk, endringer, IT-utvikling og økt selvbetjening krever dyktige og kompetente autoriserte rådgivere.