Vil gjøre Finansfokus til et talerør 

Finansforbundets styre foreslår at Finansfokus ikke lenger skal redigeres etter Redaktørplakaten, men skal bli et talerør for forbundsledelsen. Dersom forslaget får to tredels flertall på landsmøtet i november, blir magasinet utmeldt av Fagpressen fra 2021. 

Tekst: Tellef Øgrim 

Ifølge gjeldende formålsparagraf for Finansfokus skal magasinet redigeres i samsvar med forbundets grunnsyn og formål, mens bladets artikler og synspunkter ikke nødvendigvis uttrykker Finansforbundets syn i enkelte spørsmål, i tråd med redaktøransvaret. 

LITEN FORSTÅELSE 

Forbundsstyret mener det er «liten forståelse for Redaktørplakaten i og utenfor organisasjonen». Fagpressen organiserer fagblader. En forutsetning for medlemskap, er at publikasjonen følger Redaktørplakaten. 

Det er kortsiktig tenkning

Styret skriver dessuten i forslaget at det er «positivt til magasinets utvikling gjennom god journalistikk, men ønsker å kunne påvirke innholdet i større grad enn det som gis av mulighet gjennom Redaktørplakaten. På den måten vil magasinet i sin helhet være forbundets talerør overfor leserne». 

Dersom forslaget blir vedtatt, vil Finansfokus være utmeldt av Fagpressen per 1. januar 2021. 

KORTSIKTIG TENKNING 

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening er ikke overrasket over at en interesseorganisasjon ønsker full kontroll over et fagblad. 

– Jeg mener imidlertid at det er kortsiktig tenkning, som jeg ikke tror først og fremst er til beste for forbundets medlemmer. 

Jensen mener det i stedet må gjøres en jobb for å tydeliggjøre publikasjonens rolle og rammer, dersom innholdet «oppleves helt og holdent som forbundets offisielle syn og politikk» (sitat fra forslaget, red. anm.) i stedefor å fjerne bladets forpliktelse etter Redaktørplakaten. 

– Et resonnement om at fordi mange oppfatter det slik, så gjør vi det slik, vitner ikke om en aktiv og offensiv strategi, sier Jensen. 

Norsk Presseforbunds generalsekretær, Elin Floberghagen, kaller forslaget «særdeles dårlig». 

– Troen på å skulle styre innholdet, i et enveis talerør fra forbundets ledelse til medlemmene, er noe de aller fleste for lengst har gått bort fra. Journalistikken har også langt høyere troverdighet enn det ensidig informasjon fra én part kan ha, sier hun. 

Fagpressen skriver i en kommentar til forslaget om «å melde Finansforbundets redaktørstyrte Finansfokus ut av dette samfunnsviktige fellesskapet (…) vil bety et vesentlig tap for Finansforbundet og visjonen om å skape mer åpenhet og øke folkets kunnskap om det norske finansmarkedet.” 

LESERNES FORVENTNING 

Daglig leder Therese Manus i Norsk Kommunikasjonsforening oppfordrer generelt til en grundig vurdering av fordeler og ulemper før et medium tas ut av Redaktørplakaten. Ikke minst må lesernes forventninger undersøkes.  

– Dersom leseren forventer å få uavhengig fagstoff, og man har som mål å fortsette å levere det, bør man tenke seg veldig godt om før man forlater Redaktørplakaten til fordel for informasjon fra forbundet selv, sier Manus. 

Man bør tenke seg godt om før man forlater Redaktørplakaten

Parallelt med utgivelsen av Finansfokus, publiserer forbundets kommunikasjonsavdeling innhold på egne nettsider som ikke er underlagt Redaktørplakaten, blant annet under vignetten “Folk og Fag”. 

INGEN KOMMENTAR

Forbundsleder Pål Adrian Hellman kommenterer saken slik: Forbundsstyret har tatt en kvalifisert beslutning og utover dette ønsker jeg ikke å kommentere saken. Ansvarlig redaktør Svein Åge Eriksen viser til sin lederartikkel i dette magasinet hvor han utdyper sitt syn.