Kompetanse og bærekraft viktigst

Valgkomiteen har foreslått Arne Fredrik Håstein som nestleder i Finansforbundet. Hvis han blir valgt på landsmøtet, vil han jobbe for at Finansforbundet skal bli flinkere til å nå nye medlemsgrupper.

Tekst: Sjur Anda Foto: Sverre Jarild

For Arne Fredrik Håstein var det å organisere seg og å ta en rolle som tillitsvalgt, et klart valg.

– Som tillitsvalgt kan du påvirke. Hvis du ikke engasjerer deg og forsøker å påvirke, må du bare godta det som blir servert. Som tillitsvalgt har du muligheten til å være med å finne andre løsninger og vinkler, både i bedriften og i forbundet. Som tillitsvalgt får du et innblikk som er større og bredere enn det du får i din vanlige jobb. I tillegg blir man kjent med mange kompetente medarbeidere og ledere, sier Håstein. Særlig rollen som hovedtillitsvalgt og ansattrepresentant i styret i Storebrand ASA, har vært interessant.

Bærekraft er en del av mitt DNA

– Det er i styrerommet de store beslutningene tas. Det å ha en ansattrepresentant med et annet perspektiv enn de eksterne aksjonærvalgte styremedlemmene, er enormt viktig. Der kan vi som tillitsvalgte tilføre ganske mye.

PENSJON OG SPARING

Hvem er han, 46-åringen fra Asker som stiller til valg som nestleder i Finansforbundet?

Noen stikkord er to barn som han er alene med. Master i finans og regnskap. Har jobbet som analytiker av selskaper. Begynte i Storebrand som finansiell rådgiver. Han har vært med å etablere privat banking-virksomheten til Danske Bank. Tilbake til Storebrand der han jobbet i kapitalforvaltning. Han har vært med å utvikle og forbedre fripoliser for å møte lovendringene i investeringsvalg. Siden 2006 har han vært tillitsvalgt i Storebrand og hovedtillitsvalgt i de siste 2,5 årene.

– Jeg er i utgangspunktet en fagperson på sparing og pensjon. Jeg har en tendens til å gripe de mulighetene som kommer, og har byttet posisjon omtrent hvert tredje–fjerde år, selv om jeg ikke har byttet arbeidsgiver så ofte.

FULL FART: – Finans er i rask endring, og vi må følge med i denne utviklingen, sier Arne Fredrik Håstein.

– Hvordan vil du beskrive deg som person?

– Jeg er åpen, løsningsorientert og bestemt. Jeg er lett å lese og forholde seg til, men viker ikke. Jeg er en person som du kan regne med.

– Hvordan blir det å skulle jobbe som heltidspolitiker?

– Det er ikke noe jeg har mye erfaring med fra før, selv om man også er en form for politiker som hovedtillitsvalgt. Det er overraskende mye politikk her. Men å jobbe på heltid for Finansforbundets beste, ser jeg på som spennende og utfordrende. Jeg håper jeg kan løse det til det beste for forbundet og medlemmene.

– Hvordan blir det å skulle representere hele Finansforbundet?

– Overordnet er utfordringene i bank- og finansverden ganske like. Det er noen forskjeller i forhold til størrelse. Men digitaliseringen og automatiseringen gjør at vi står overfor en ny tid, uavhengig av hvor stor organisasjon vi jobber i. Å følge med på hvordan denne utviklingen påvirker næringen, er svært viktig.

– Hvilke utfordringer er de største for Finansforbundet fremover?

– Vi må være en attraktiv samarbeidspartner for en rekke aktører. I tillegg skal vi være et forbund for medlemmene. Det gjelder også nye potensielle medlemmer som vi ikke har truffet med den måten vi har jobbet på hittil. Vårt forbund skal bli så attraktivt at det er det eneste både ansatte og arbeidsgivere i bank og finans skal forholde seg til. I dag er det mange profesjonsforbund som tar tak i folk allerede under utdanningen. Vi må se nærmere på hvordan vi kan gjøre oss selv mer attraktive, men jeg har ingen fasit. Vi har et stort og dyktig sekretariat med mange dyktige kolleger som jobber med disse problemstillingene. Jeg har noen tanker om hva vi kan gjøre, men skal lytte til både sekretariatet og medlemsbedriftene om hvilken vei som er riktig å gå. Vi har et felles mål om å gjøre forbundet mer attraktivt enn det er i dag.

KOMPETANSE OG BÆREKRAFT

Storebrand har profilert seg som en bedrift som satser mye på bærekraft. Det kommer også Håstein å ta med seg hvis han blir valgt til nestleder.

– Bærekraft er en del av mitt DNA. Det tar jeg med meg inn. Å gjøre finans grønnere, vil være et viktig fokus. Men også mangfold i et større perspektiv, der både kjønn, alder og kultur vil være viktig. Vi må ha en blanding ansatte med ulik bakgrunn for å kunne innovere og være en del av fremtiden.

Finans er i rask endring, og det gjør at kompetansebehovet i næringen også endres raskt. Her må både bedriftene og forbundet ta ansvar.

– De ansatte er en viktig ressurs, og kontinuerlig kompetanseutvikling er viktig både for den enkelte og for næringen. Her jobber Finansforbundet bra allerede, men vi må beholde og øke det trykket vi har, avslutter Håstein.