Tenker nytt om forbundet

Sterkere innflytelse. Bedre kompetanse. Økt synlighet. Tillitsvalgte i Finansforbundet har en klar bestilling til landsmøtet.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Privat 

Finansfokus har utfordret seks tillitsvalgte til å tenke nytt om hvordan Finansforbundet bør utvikle seg videre. Svarene lot ikke vente på seg. De tillitsvalgte ønsker blant annet å tilpasse forbundets produkter og tjenester for å kunne gi et bedre tilbud til nye grupper.  

Sarah Lunde Mjåtvedt, er vikarierende HR-konsulent og hovedtillitsvalgt i Sbanken:
 Det er en myte at Finansforbundet bare er for ansatte i bank og forsikring. Dette er en misforståelse som organisasjonen må jobbe med. Vi kan ikke skilte med samme kompetanse, tilbud eller nettverk som eksempelvis NITO eller Tekna. Dette gjør det vanskelig å verve. IT næringen er per i dag godt stilt i arbeidsmarkedet, og de fleste føler seg trygge. De ser etter andre ting enn det Finansforbundet fokuserer på og tilbyr, sier hun.   

BEDRE NETTSIDER 

Lunde Mjåtvedt ønsker seg også bedre nettsider fra Finansforbundet. 
 Per i dag er nettsidene til forbundet ikke gode nok. Som medlem er det vanskelig å navigere, og det er svært få som opplever at de får noen verdi av å logge seg inn. Som medlem og tillitsvalgt gir det verdi å ha et forum der vi kan diskutere saker sammen med andre medlemmer og tillitsvalgte. Her kunne også rådgivere fra forbundet legge ut spørsmål og svar som går igjen hos medlemmene. Hva med å sende ut en undersøkelse der forbundet spør medlemmene om hva de savner og ønsker?  

Hun peker på at mer relevant informasjon og bedre nettsider, vil kunne bidra til større engasjement og flere medlemmer. 

ØKT KOMPETANSEUTVIKLING 

Hans Christian Riise er hovedtillitsvalgt i Nordea Bank Norge. Han er spesielt opptatt av kompetanseutvikling. 

 Jeg ville gi medlemmene i Finansforbundet mulighet til å beskrive sine ønsker, interesser og behov for å utvikle tjenester og produkter som er enda bedre tilpasset enn i dag. Spesielt innen kompetanseutvikling tror jeg vi kunne være enda mer i forkant.   

STERKERE INNFLYTELSE 

RELEVANT KANAL: – Vi trenger en relevant kanal der vi er synlige for unge, potensielle medlemmer, sier Hege Axelson i Lindorff.

Hege Axelson er tillitsvalgt i Lindorff. Hun ønsker at forbundet skal få sterkere innflytelse på styring og organisering av finansnæringen. Derfor må Finansforbundets produkter og tjenester hele tiden tilpasses nye grupper ansatte i våre næringer. På den måten kan forbundet organiserer alle ansatte i finansnæringen og tilknyttede næringer. Størrelse gir styrke og innflytelse. 

 Svært få av de unge kjenner til trepartssamarbeidet og hvilken rolle dette har hatt historisk og hvilken rolle det har i dagens samfunn. Derfor er det behov for å drive folkeopplysningslik at flere unge forstår hvor viktig det er å være organisert, også i dagens samfunn med våre i-landsproblemer. For å lykkes med dette, trenger vi en relevant kanal der vi er synlige for unge, potensielle medlemmer. Vmå gjøre opplysningsarbeidet på en morsom, men informativ måte, sier Hege Axelson. Hun legger til at Finansforbundet må tørre å være mer synlig på arbeidsplassene.