Skeptisk til at det er klokt å melde seg ut av Eika

Ti banker skal forlate Eika-systemet. Hovedtillitsvalgt Jan Flaskerud er skeptisk til om det er klokt.  

Tekst: Claude R. Olsen 

Hovedtillitsvalgt i alle Eika-bankene Jan Flaskerud i Hønefoss Sparebank er usikker for fremtiden til de ansatte i de ti lokalbankene. Han mener det er synd at de ti bankene (egentlig 11, men to banker har fusjonert) melder seg ut.  

– Vi er mye sterkere sammen. Eikas leveranser mener jeg forenkler hverdagen for de som jobber i bankene, for eksempel kredittportal, CRM-system, depotservice, økonomiservice og virksomhetsstyring. Da blir jeg skeptisk til om utbryterne får like gode systemer, sier han. 

Les mer om den nye alliansen her.  

Han er usikker på hvordan de tillitsvalgte i utbryterbankene er tatt med på råd underveis.  

– Jeg er kjent med at det er flere tillitsvalgte som ikke er veldig fornøyd med utmeldingen, sier han.  

Siste ord ikke er sagt. 

– Når det gjelder oppsigelsen 31.12.21 er det ikke for seint å snu, sier Flaskerud. 

Misfornøyd med kostnadsnivået 

Eika Alliansen består av 66 lokalbanker, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt. Nå vil 10 av lokalbankene gå ut av alliansen fra 1. januar 2022. Utbryterne er misfornøyd med kostnadsnivået på tjenestene de kjøper av Eika Alliansen og på hvem som styrer utviklingen.  

Ifølge Dagens Næringsliv har lokalbankene protestert høylytt mot kostnadsnivået i alliansen. De mener at endringene som Eika Alliansen har gjort de siste årene, ikke er i nærheten av hva som må til. I tillegg har dette vært en kamp om maktfordeling internt i alliansen. 

 

De ti som bryter ut av Eika Alliansen 

Aasen Sparebank 

Askim & Spydeberg Sparebank 

Drangedal Sparebank 

Klæbu Sparebank 

Sparebank 68 grader nord 

Selbu Sparebank 

Sparebanken DIN 

Stadsbygd Sparebank 

Tolga-Os Sparebank 

Ørland Sparebank