Ny allianse vil kutte kostnader uten å redusere antall ansatte 

Etter en lang prosess vil 10 sparebanker forlate Eika-alliansen og starte sin egen allianse. For de ansatte betyr det små endringer i første omgang. Det er ennå over to år til utmeldingen trer i kraft. 

Tekst: Claude R. Olsen Foto: Sjur Anda 

Eika Alliansen består av 66 lokalbanker, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt. Nå vil 10 av lokalbankene, muligens 11, gå ut av alliansen fra 1. januar 2022. Utbryterne er misfornøyd med kostnadsnivået på tjenester de kjøper av Eika Alliansen.  

Ifølge Dagens Næringsliv har lokalbankene protestert høylytt mot kostnadsnivået i alliansen. Endringene som Eika Alliansen har gjort er ikke i nærheten av hva som må til. I tillegg har dette vært en kamp om maktfordeling internt i alliansen. Nå har altså 10 lokalbanker meldt seg ut. 

Ikke store konsekvenser 

Konserntillitsvalgt Siw Marit Dalheim Bårdvik i Eika Gruppen synes det er veldig synd at de 10 forlater alliansen. Hun håpet i det lengste at de ville være med videre. 

– Vi hadde allerede satt i gang prosjektet Lokalbanken 2023 der vi skulle spare penger. Målet var å spare 70 millioner kroner på grunnpakken. Det er gjort. Derfor vil ikke utmeldelsen ha store konsekvenser for alliansen, sier hun. 

Effekten vil først og fremst merkes i avdelingene og selskapene innen Eika Gruppen som leverer tjenester til lokalbankene, for eksempel økonomiservice, kapitalforvaltning og depotservice. 

– Men nå er det først om et par år at de går ut, og i løpet av den tiden vil jeg tro at det er kommet til nye, sier Bårdvik. 

Lokale arbeidsplasser viktigst 

Målet for utbryterne er å få lavere kostnader og bedre styring av utviklingen. Tillitsvalgt Rune Mathiesen i Sparebanken DIN i Telemark, sier endringer er det som preger bankverdenen, noe som også påvirker antall ansatte lokalt. 

– Som ansatte ønsker vi heller kostnadsreduksjon enn nedbemanning. Arbeidsplasser lokalt er viktigst for oss, sier han. 

Dette har vært en lang og komplisert prosess for lokalbankene. Mathiesen er fornøyd med at de tillitsvalgte har vært løpende orientert hele tiden. Han har ikke fått noen signaler fra ledelsen om nedbemanning som følge av utmeldingen. 

– Men det er klart at alt man ikke vet gjør ansatte i banken spente på om hvordan det vil bli med systemer og støttefunksjoner. Det har ikke vært noen store protester mot utmeldingen av alliansen, sier han. 

Han ser ikke noen endringer i hvordan banken driver i dag som følge av utmeldingen, siden det er så langt frem i tid. Det er lenge til 2021. I mellomtiden kan konkurransen komme fra annet hold. 

– Det er andre aktører som står og banker på døra som kan ta inntektene fra næringen vår med PSD2, sier Mathiesen. 

Disse 10 bryter ut av Eika Alliansen: 

Aasen Sparebank 

Askim & Spydeberg Sparebank 

Drangedal Sparebank 

Klæbu Sparebank 

Sparebank 68 grader nord 

Selbu Sparebank 

Sparebanken DIN 

Stadsbygd Sparebank 

Tolga-Os Sparebank 

Ørland Sparebank