Dette er valgkomiteens innstilling  

Det er stor spenning knyttet til valgene på landsmøtet i Finansforbundet. Nå skal det velges både ny forbundsleder og ny nestleder. I tillegg er det forslag på tre nye styremedlemmer og to møtende varamedlemmer.  

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Privat 

Nåværende forbundsleder Pål Adrian Hellman er ikke innstilt av valgkomiteen til en ny periode. Valgkomiteen innstiller Vigdis Mathisen, DNB, som ny forbundsleder. Heller ikke nestleder Bente Hornsrud Espenes er innstilt av valgkomiteen til en ny periode. Arne Fredrik Håstein fra Storebrand er innstilt av valgkomiteen som ny nestleder. Dermed kan hele den sittende forbundsledelsen bli skiftet ut på landsmøtet.

Blant styremedlemmene går to av dagens medlemmer ut. Ingar Brotnov, If og Ellen Lorentzen Stene, Danske Bank forlater styret. Valgkomiteen foreslår tre nye styremedlemmer: Ingrid Eriksen, KLP, Karolina Lindqvist, SpareBank 1 Gruppen og Sindre Ryan, If.

Også blant de fast møtende varamedlemmene er det foreslått to nye kandidater. Christer Enersen fra Handelsbanken og Gina Aukland fra Danske Bank.  

TRE VIKTIGE GREP 

Hva mener kandidatene er de tre viktigste grepene som er nødvendig for å sikre forbundets fremtid? 

LEDER: Vigdis Mathisen, 60 år, DNB Bank, Oslo Akershus. Ny posisjon (gjenvalg):  

 • Økt medlemsvekst sikrer stabile inntekter 
 • Forbundet må være relevant for alle arbeidstakere 
 • Drive kompetanseheving for å møte endringer 

 Se videointervju med Mathisen her. 

NESTLEDER: Arne Fredrik Håstein, 46 år, Storebrand Livsforsikring, Oslo Akershus, (ny): 

 • Sikre at vi er relevante for både nye og gamle medlemmer 
 • Øke medlemsoppslutningen 
 • Være den prefererte fagforeningen for både medarbeidere og arbeidsgivere 

Se videointervju med Håstein her. 

STYREMEDLEMMER  

Anne-Marit Hope, 60 år, Sparebanken Vest, Hordaland, (gjenvalg): 

 • Sikre at Finansforbundet er den foretrukne fagforeningen i finans 
 • Sikre gode tariffavtaler til beste for de ansatte i næringen 
 • Jobbe for en mer likestilt finansnæring, både når det gjelder jobbmuligheter og lønn 

 Se videointervju med Hope her. 

Lillian Hattrem, 47 år, DNB Bank, Oslo Akershus, (gjenvalg): 

 • Sørge for å være aktuelle og representere et flertall av de ansatte 
 • Forbundet må bistå, utvikle og jobbe for medlemmene 
 • Sørge for gode lokale tillitsvalgte 

 Se videointervju med Hattrem her. 

Knut-Arne Kjustad, 35 år, Jernbanepersonalets Bank og Forsikring, Oslo Akershus, (gjenvalg): 

 • Verveunge/studenter – gjøre Finansforbundet relevant for unge i næringen 
 • PolitikkVære proaktive, tilstede og delaktige når det gjelder politikk som har betydning for vår næring 
 • Kompetansebruke tid og ressurser på medlemmene så de er relevante for fremtiden 

 Se videointervju med Kjustad her. 

Jørgen Lønnquist, 39 år, Nordea Bank Norge, Oslo Akershus, (gjenvalg): 

 • Prioritere våre ressurser til det som er viktigst for våre medlemmer 
 • Finansforbundet skal ha et evighetsperspektiv. Derfor må vi være kostnadsbevisste 
 • Vi må være edruelige i pengebruken, slik at vi sikrer streikevåpenet vi er avhengige av for å få gjennomslag for våre saker 

 Se videointervju med Lønnquist her. 

Gunnar Mjåtvedt, 59 år, Gjensidige Forsikring, Hordaland, (gjenvalg): 

 • Bærekraftig økonomimodell for fremtiden 
 • Kompetanseheving for medlemmene gjennom gode stipend og kurstilbud 
 • Prioritere verving av nye medlemmer, medlemspleie og gode leveranser til medlemmer og tillitsvalgte 

 Se videointervju med Gunnar Mjåtvedt her. 

Ingrid Eriksen, 48 år, KLP, Oslo Akershus, (ny):  

 • Bevare en høy organisasjonsgrad i et partipolitisk uavhengig finansforbund 
 • Bygge kompetanse gjennom livslang læring 
 • Være en pådriver for at bedriftene i finansnæringen følger de prinsippene som er satt for menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon 

 Se videointervju med Eriksen her. 

Karolina Lindqvist, 38 år, SpareBank 1 Gruppen, Oslo Akershus, (ny):  

 • Styrke vår posisjon i samfunnet gjennom å være synlige i sosiale medier og skape gode debatter 
 • Forenkle og effektivisere den digitale hverdagen for tillitsvalgte 
 • Bli attraktiv for flereHer må vi jobbe grundig samt samle innsikt og kartlegge behov 

 Se videointervju med Lindqvist her. 

Nina Syvertsen, 39 år, Lindorff, Oslo Akershus, (gjenvalg):  

 • Fortsette arbeidet med å beholde og styrke medlemmenes rettigheter 
 • Styrke de tillitsvalgtes kompetanse og rettigheter for å sikre at medlemmene hele tiden får den beste hjelpen av dem som er tettest på 
 • Fremstå attraktive og tilgjengelige i alle kanaler, slik at medlemmer, tillitsvalgte og andre fåden informasjonen de trenger, når de trenger den 

 Se videointervju med Syvertsen her. 

Sindre Ryan, 36 år, If Skadeforsikring, Trøndelag, (ny): 

 • Ikke gjøre det vi alltid har gjort, hvis vi skal være attraktive i fremtiden 
 • Erkjenne at vi som fagforening tilbyr tjenester som noen vil betale for 
 • Ta en enda større plass enn vi har gjort i mediebildet 

 Se videointervju med Ryan her. 

FAST MØTENDE VARAMEDLEMMER  

Christer Enersen, 44 år, Handelsbanken, Oslo Akershus, (ny): 

 • Være tydelige overfor medlemmene om hva de faktisk får ut av medlemskapet 
 • Tørre å være tydelig og mene ting, og fortelle medlemmene hva vi mener 
 • Gjøre en forskjell og fortelle medlemmene hva vi oppnår 

 Se videointervju med Enersen her. 

Gina Aukland, 36 år, Danske Bank, Rogaland, (ny):  

 • Ha evne til å fornye oss, slik at våre medlemmer er relevante morgendagens næring 
 • Se på mulig samarbeid med profesjonsforbund for å nå nye grupper 
 • Videreutvikle våre tillitsvalgte, slik de er beredt for raskere endringer 

 Se videointervju med Aukland her. 

IKKE MØTENDE VARAMEDLEMMER  

Sjur Smedstad, 53 år, SpareBank 1 Østlandet, Innlandet. Ny posisjon, (gjenvalg):  

 • Jobbe for å øke organisasjonsgraden 
 • Fortsatt satse på, og bidra til, kompetanseheving for medlemmer og tillitsvalgte 
 • Jobbe politisk, påvirke styrende politikere nasjonalt og internasjonalt for bedre rammevilkår for den norske finansnæringen 

 Se intervju med Smedstad her. 

Hans Petter Lier, 42, Marker Sparebank, Østfold. Ny posisjon, (gjenvalg): 

 • Et forbund som er god på profilering av jobben som gjøres for medlemmene (relevant) 
 • Et forbund som er fremoverlent og proaktiv politisk mot Finans Norge og myndigheter 
 • Et forbund hvor medlemmer kan treffes på tvers av bedrifter for sosial omgang (nettverk) gjennom kurs, konferanser og hygge (merverdi for medlemmer) 

 Se videointervju med Lier her. 

Siw Marit Bårdvik, 45 år, Eika Gruppen, Trøndelag, (gjenvalg):  

 • Verve flere for å opprettholde organisasjonsgraden 
 • Fremstå som handlekraftige og attraktive for unge medlemmer. De er fremtiden 
 • Satse på opplæring av de tillitsvalgte som er våre viktigste ambassadører i bedriftene 

 Se videointervju med Bårdvik her.