Tariffavtaler på plass i Regnskapshuset og EM1

Regnskapshuset har for første gang inngått en tariffavtale, mens EiendomsMegler 1 Nord-Norge har fått en ny tariffavtale på plass.

Tekst: Mali A. Arnstad Foto: Morten Tønder Albertsen

Finansforbundet og SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge har lenge vært i forhandlinger om tariffavtale og har nå kommet i mål. Avtalen ble signert 8. oktober 2019 og er en «Direkteavtale» mellom Finansforbundet og ledelsen i SpareBank 1 Regnskapshuset.

– Vi er veldig glad for å ha fått på plass en tariffavtale. Forhandlingene har tatt lang tid og det har vært utfordringer, men vi har hatt god dialog med ledelsen. Nå har vi fremforhandlet regulerte arbeidsforhold og ryddige arbeidsbetingelser for de ansatte. I avtalen ligger også at vi får AFP, sier tillitsvalgte i Regnskapshuset, Caroline Sundstrøm og Bjørg Elisabeth Paulsen.

Regnskapshuset
​ALLE BIDRAGSYTERE: Regnskapshuset er fornøyd med sin første tariffavtale. Foran på bildet gratulerer administrerende direktør Tom Robert Aasnes og hovedtillitsvalgt Caroline Sundstrøm hverandre med avtalen. Bak står May-Britt Nilsen, Vivi Ann Pedersen, Solveig Espenes, Bjørg Elisabeth Paulsen og Espen H. Utnes, som alle har bidratt i forhandlingene.

Administrerende direktør Tom Robert Aasnes er også fornøyd.

– Avtalen er viktig for oss. Det er bare 14 prosent av bransjen som har regulerte avtaler om lønns- og arbeidsforhold, og vi er en av dem. Hovedhensikten er å få forutsigbarhet og ordnede forhold for ansatte. Samtidig er det viktig at vi klarer å være konkurransedyktige på lønn og at vi ikke får et kostnadsnivå på personalkostnader over bransjen slik at vi mister konkurransekraft. Det har vært en nødvendig balansegang for oss under forhandlingene, påpeker han.

Det er bankens tariffavtale (Hovedavtalen og Sentralavtalen mellom Finansforbundet og Finans Norge og Bedriftsavtalen), som er brukt som mal. Avtalen inneholder blant annet bestemmelser om:

  • Forholdet mellom partene og tillitsvalgtes rettigheter og plikter
  • Retningslinjer og bestemmelser for å sikre godt samarbeid mellom ledelsen og tillitsvalgte
  • Bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte
  • Ferie og feriepenger
  • Permisjon med lønn i forbindelse med fødsel samt ammefri
  • Lønnsregulering ved gjeninntreden etter foreldrepermisjon
  • Generelt lønnstillegg til alle ansatte
  • Kompensasjon for deltakelse på arbeidsgivers arrangement for kunder eller allmenheten utenfor ordinær arbeidstid (eks. messer, idrettsarrangement, festivaler etc).

Avtalen for EiendomsMegler 1

Eiendomsmegler 1 Nord-Norge har også fått på plass en tariffavtale, den gjelder fra 1. mai 2019. Finansforbundet og EiendomsMegler 1 startet forhandlingene i mars 2018, før tariffavtalen mellom hovedtariffpartene i finans gikk ut.

De første og største diskusjonene handlet om AFP og pensjon. EiendomsMegler 1 ville ikke ha AFP med i avtalen, mens Finansforbundet som organisasjon er forpliktet til å ha AFP med i sine tariffavtaler. Løsningen ble å forhandle en avtale uten AFP mellom EiendomsMegler 1 og Finansforbundets tillitsvalgte i bedriften, uten Finansforbundet sentralt som part.

– Vi er fornøyd med å ha kommet i mål med en ny avtale, sier tillitsvalgt Elin Sandvik og eiendomsmegler Terje Opland, som representerte Finansforbundet i forhandlingene.

Hovedtillitsvalgt i banken, Vivi Ann Pedersen, og nestleder May-Britt Nilsen har for øvrig bistått Finansforbundets representanter i forhandlingene. Arbeidsgiver ble representert ved adm.dir. Kristin Amundsen og salgssjef Andreas Opshaug med støtte fra advokat Espen H. Utnes.

Mal tilpasset bransjen

Også for denne avtalen er bankens tariffavtale brukt som mal, men her tilpasset eiendomsmeglerbransjen. Stillinger som er ledende eller særlig uavhengig – som eiendomsmeglere – er unntatt det meste av kapitlene om arbeidstid og lønn/kompensasjoner. Avtalen inneholder for øvrig mange av de samme bestemmelsene som Regnskapshusets tariffavtale.

GODT FORNØYD: Administrerende direktør i EiendomsMegler 1 Nord-Norge Kristin Amundsen og hovedtillitsvalgt Elin Sandvik er fornøyd med avtalen.

Pensjon har vært det vanskeligste for partene å bli enige om. Selv om Finansforbundet ikke har forhandlings- og beslutningsrett på pensjon, har de stått fast på kravet om økning av innskuddspensjon. Partene kom til slutt til enighet om en økning på innskuddspensjon fra 5 til 6 prosent inntil 7,1 G. Pensjonsøkningen er godkjent av styret.

Hovedtillitsvalgt Vivi Ann Pedersen berømmer partene for det gode forhandlingsklimaet.

– Vi i Finansforbundet har fått gjennomslag for flere av våre krav, men vi har også vært nødt til å gi avkall på noe – slik det er i forhandlinger. Det som betyr mest for oss er at avtalen gir oversiktlige og ryddige forhold, tariffestede rettigheter og at de ansatte nå kan forhandle samlet om lønns- og arbeidsbetingelser innenfor rammeverket av tariffavtalen. Vi er godt fornøyd med å ha fått AFP i Regnskapshuset og én prosent økning på innskuddspensjon i EM1. Vi kommer til å informere våre medlemmer mer om avtalen, avslutter hun.

(Tekst og bilder i denne artikkel er produsert av SpareBank 1 Nord-Norge og gjengitt med deres tillatelse).