Siste innspurt for bankkundene til å legitimere seg  

SpareBank 1 Nord-Norge jobber for å få alle sine 200 000 kunder til å legitimere seg med gyldig ID i løpet av november. Det er nødvendig for at banken skal oppfylle kravene i hvitvaskingsloven. 

Tekst: Claude R. Olsen Foto: SpareBank Nord-Norge 

– Mange har alt relegitimert seg og vi jobber kontinuerlig med å finne fleksible løsninger som skal gjøre det enklest mulig for kundene å få utført relegitimering. Vi har som ambisjon at vi skal gjøre dette ferdig i løpet av november, sier kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås i SpareBank 1 Nord-Norge. 

– Hva bli konsekvensen for dem som ikke går til banken med pass eller annen gyldig ID innen fristen? 

– Her tenker jeg vi skal finne en løsning for alle som av en eller annen grunn sliter med oppsatt frist. Men i siste instans er det slik at vi er pliktig til å sperre konto dersom vi ikke får godkjent legitimasjon, sier Loftås. 

MANGE BANKER SENT UTE 

Ifølge Finanstilsynet er bankene ti år på overtid med å sjekke kundenes ID. Helt siden 2009 har bankene og andre rapporteringspliktige hatt krav på seg til å innhente gyldig legitimasjon for kunder der dette ikke ble innhentet på tidspunktet for kundeetablering. Det er dette mange banker nå vil rydde opp i ved å sende brev til sine kunder om å møte opp med pass. 

– Finanstilsynet har ikke satt noen tidsfrist til forbrukerne som sådan, da dette er forpliktelser som har ligget på bankene siden 2009, sier spesialrådgiver Jo Singstad i Finanstilsynet.  

Nå vil Finanstilsynet følge opp banker som ikke etterlever lovens krav i sitt tilsynsarbeid med bankene. 

UFRAVIKELIGE KRAV 

De strenge kravene til legitimasjon av kundene ble på nytt aktuelle da hvitvaskingsloven kom i 2018, og særlig etter at Finanstilsynet i sommer publiserte en ny veileder om hvitvaskingsregelverket. 

Der står det om bekreftelse av kundeidentitet: “Rapporteringspliktige skal som utgangspunkt innhente og bekrefte kundens identitet ved personlig fremmøte og fremvisning av gyldig legitimasjon, jf. hvitvaskingsloven § 12 annet ledd. Kravet om å bekrefte kundens identitet er ufravikelig.” 

Gyldig legitimasjon for fysiske personer er etter Finanstilsynets oppfatning:  

  • Norske og utenlandske pass (ikke nødpass) 
  • Norske førerkort 
  • Norske bankkort med bilde 
  • Nasjonale ID-kort utstedt av et EØS-land 
  • Norsk utlendingspass (blått pass) 
  • Norsk reisebevis for flyktninger (grønt pass) 
  • Elektronisk legitimasjon i henhold til hvitvaskingsforskriften 

Finans Norge har ikke spesielle råd til hvordan medlemmene deres skal håndtere kravene til legitimasjon. 

– Her må bankene gjøre det som er nødvendig for å være i tråd med lovverket, sier forbrukerpolitisk direktør Gry Nergård i Finans Norge. 

FERDIG I LØPET AV ÅRET 

Direktør for betalingsformidling Jan Digranes i Finans Norge sier det er mange banker som gjør som SpareBank 1 Nord-Norge og ber kundene komme med pass, noe mange kunder har gjort den siste tiden, uten at han har tall på hvor mange. 

– Bankene er veldig opptatt av å tilfredsstille kravene i hvitvaskingsregelverket. Jeg vil tro at vi nærmer oss innspurten til at bankene får dette i orden, sier Digranes. 

Les mer:

Finanstilsynet om hvitvaskingsregelverket og krav til gyldig legitimasjon