Utvalg skal se på fremtidens arbeidsliv 

Ørnulf Kastet er YS’ representant i Regjeringens nye partssammensatt utvalg, som skal vurdere rammeverket for tilknytning og virksomhetsorganisering i arbeidslivet. Advokat Jan Fougner skal lede utvalgsarbeidet. I tillegg til partene i arbeidslivet skal også tre nøytrale eksperter delta i arbeidet.  

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Jan Richard Kjelstrup / ASD 

– Arbeidslivet står overfor store endringer, blant annet vil teknologiutvikling, klimautfordringer og globalisering påvirke arbeidsplassene våre framover, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. YS-leder Erik Kollerud ønsker utvalget velkommen. 

Endringene kan handle om hvordan virksomheter organiserer seg, hvilken tilknytning det er mellom de som tilbyr og de som utfører arbeid, og ha betydning for rettigheter og plikter i arbeidslivet. Også hovedorganisasjonene i Norge, YS, LO, Unio og Akademikerne har startet et felles arbeid for å få flere til å organisere seg.  

OMSTILLINGSDYKTIG ARBEIDSMARKED 

Gjennom samarbeidet mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter har Norge skapt et av verdens mest moderne og omstillingsdyktige arbeidsmarkeder. Måten arbeidslivet organiseres på kan være avgjørende for opprettholdelse av den norske modellen og trepartssamarbeidet, noe både Regjeringen og Stortinget har vært opptatt av. 

– Det er behov for å gjennomgå slike spørsmål i samarbeid med partene i arbeidslivet. Vi setter derfor ned et partssammensatt utvalg som skal se nærmere på relevante utviklingstrekk, eventuelle utfordringer, samt foreslå eventuelle tiltak. Vi må sørge for at vi har et godt og oppdatert rammeverk som både ivaretar virksomhetenes behov for utvikling og fleksibilitet samtidig som viktige arbeidstakerrettigheter som medvirkning og informasjon sikres også i årene som kommer, sier Hauglie. 

Denne tematikken diskuteres både nasjonalt og internasjonalt, blant annet i EU og ILO. Statsråden understreker at det nå er viktig at relevante utviklingstrekk, eventuelle utfordringer og mulige tiltak gjennomgås samlet med partene i arbeidslivet. 

Utvalget skal jobbe i to år og avgi en NOU innen 1. juni 2021. 

UTVALGETS SAMMENSETNING 

LederJan Fougner, advokat, Oslo 

Øvrige medlemmer 

Trude Tinnlund, Landsorganisasjonen i Norge, Fredrikstad
Ørnulf Kastet, Yrkesorganisasjonenes sentralforbund, Nannestad
Henrik Dahle, Unio, Bærum
Nina Sverdrup Svendsen, Akademikerne, Oslo
Silje Stadheim Almestrand, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo
Gry Brandshaug Dale, Kommunesektorens organisasjon, Bærum
Elin Spjelkavik, Hovedorganisasjonen Virke, Oslo
Kristin Juliussen, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Oslo
Karen Modesta Olsen, professor, Bergen
Kjell Gunnar Salvanes, professor, Bergen
Dag Stokland, administrerende direktør, Oslo