ILO-sjefen hardt ut mot de store lønnsforskjellene i finansnæringen 

Guy Ryder, leder for den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO, er bekymret for de enorme lønnsforskjellene i finansnæringen.  – Vi må sette en ny retning for hvordan finanslivet skal fungere, sier Ryder i et intervju med Finansfokus. 

Tekst: Svein-Thore Gran Foto: Gorm K. Gaare 

Ryder var i Oslo før helgen og markerte ILOs 100-årsjubileum. Han har startet et reformprogram i ILO der organisasjonen skal spille en viktigere rolle i forbedringen av det nasjonale og internasjonale arbeidslivet. Det skal skje gjennom et samarbeid mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter. Dialog og åpenhet blir regnet som viktige ingredienser for å skape et arbeidsliv som er bedre for alle parter.  

Finans er en sektor hvor vi ser mennesker med enormt høye inntekter

ILO-sjefen uttrykker stor bekymring for de enorme lønnsforskjellene i finansbransjen når det gjelder arbeidet med å skape vilkår som oppleves som rettferdig av de tre partene i arbeidslivet. Forskjellene har ofte sin årsak i bonusavtaler eller aksjeprogrammer for spesielle grupper eller ledere. 

– Finans er en sektor hvor vi ser mennesker med enormt høye inntekter. Mer enn noen annen er denne sektoren et eksempel på en voksende polariseringen i vårt samfunn der inntektsforskjellene stadig blir større. Mye av denne polariseringen har sin årsak i hvordan finansnæringen fungerer og hvordan den oppfører seg, sier Ryder til Finansfokus. 

TRENGER NY RETNING 

Han viser til FNs bærekraftsmål slik de er nedfelt i den såkalte 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. Det er utviklet målformuleringer som blant annet omhandler et inkluderende arbeidsliv full sysselsetting, anstendige arbeidsvilkår og tilgang til finansielle tjenester for alle 

STREIKENDE SYKKELBUD: ILO-sjef Guy Ryder fikk kanskje ikke helt tilfeldig et møte med de streikende sykkelbudene i Foodora på sin vandring fra Aker Brygge til Nobels Fredssenter i den gamle Vestbanebygningen. Digitalisering ordner biffen når det gjelder bestillingen av maten, men selve biffen må fortsatt levende mennesker bringe til døren. Noen av dem vil ha tariffavtale. 

– Vi må sette en ny retning for hvordan finanslivet skal fungere. Vi må klare å skape incentiver for bransjen, slik at den jobber i en retning som harmoniserer med FNs 2030-agenda. Finansbransjen må være til tjeneste for realøkonomien og vanlige menneskers behov. Vi er ikke akkurat i denne situasjonen nå. Derfor er det viktig at vi jobber med finanssektoren og ikke mot den for å den nødvendige tilpasningen på plass, sier Ryder. 

I Storbritannia raser det en debatt om lønnsnivået i investeringsbankene og andre deler av bransjen der avlønningen er særskilt høy. Det brittiske Arbeiderpartiet arbeider med forslag om å forby bonuser i næringslivet, såkalte sign on fees og andre former for lønnspakker som kan gi skyhøye godtgjørelser. I tillegg tas det til orde for at viktige kundegrupper skal ha et ord med i laget når det gjelder lønnspakker til toppledere. Forslagene møter ikke overraskende motstand, og lobbyister spør retorisk om hvor forslagene er som skal begrense store lønnsutbetalinger og bonuser til spillerne i Premier League, ifølge Financial Times. 

 

Når det gjelder omstillingen finansnæringen gjennomgår som følge av digitalisering og ny teknologi, ser ikke Ryder behov for noen spesielle tiltak i denne delen av arbeidslivet. 

– Hvis du ser på de som jobber i finanssektoren, unntatt de helt på toppen, så har de sett en voldsom disrupsjon og en reduksjon i antall jobber. Det har de til felles med mange andre bransjer, så slik sett er det ikke behov for bransjespesifikke tiltak, sier han. 

TROR PÅ TEKNOLOGI 

Denne transformasjonen erkjenner Ryder er stor og svært krevende. Derfor er trepartssamarbeidet mellom partene i arbeidslivet viktigere og mer nødvendig enn noen gang. Tross alt er digitalisering og endringer i måten å jobbe også med å legge grunnlaget for nye næringer og muligheter i arbeidslivet. 

– Vi lever i en tid med enorme utfordringer. Jeg tror ikke vi har sett maken til forandring som vi nå opplever, hverken når det gjelder omfang eller hastighet. Dette er drevet av endringer i teknologi og klima. Det finnes dem som tror teknologien vil ødelegge jobber om ikke fullstendig, men til et nivå hvor det vil bli for få jobber. Jeg er ikke sikker på at det er situasjonen. Men det som er klart er at den pågående teknologiske revolusjonen vil endre måten vi jobber på, noe vi blant annet ser i den nye plattformøkonomien. Vi må hjelpe mennesker å tilpasse seg denne nye situasjonen. Dette betyr at vi må se på arbeidslivets institusjoner, lovverk og mekanismer for kommunikasjon i arbeidslivet, sier han. 

Guy Ryder reiser for tiden rundt og markerer ILOs hundreårsjubileum. FNorganisasjonen, som har sete i Genève, jobber for et rettferdig arbeidsliv gjennom samarbeid med partene i arbeidslivet.