Bygger Bulder Bank på hjemmebane 

Bulder Bank kunne ikke vært utviklet basert utelukkende på innkjøpte utviklingstjenester i lavkostland.  Sparebanken Vests nye mobilbank bygges først og fremst av egne ansatte hjemme i Bergen. 

Tekst: Magne S. Otterdal 

De siste ti årene har trenden med å outsource it-tjenester og it-prosjekter til høyteknologiske lavkostland avtatt, eller den har i større grad blitt balansert med egne ansatte, altså insourcingDirektør Torvald Kvamme i Bulder Bank sier den nye mobilbanken ikke hadde vært mulig å lansere utelukkende med å outsource utviklingen til lavkostland. 

– Vi har en klar strategi med å ha fast ansatte utviklere, og bygge en kjernekompetanse av medarbeidere med nærhet til både forretningsidé og kunder, sier Kvamme.   

Han sier samtidig at det er krevende å bygge opp en god stamme av medarbeidere med høy kompetanse i kombinasjonen it og bank i dagens jobbmarked.  It-folk med bankinnsikt har fortsatt ekstremt gode tider. 

TETT PÅ 

For Bulder Bank som snart teller mellom 15 og 20 årsverk er det viktig å være et team som sitter tett på virksomheten og forretningsmålene.  

– Outsourcing til andre land skaper mye byråkrati, og ofte går vinningen opp i spinningen, sier Kvamme. Han ble ansatt i Sparebanken Vest for åtte år siden for å skjerpe bankens satsing på digitale kanaler og mobilbank.  Det vil også si å bygge ned de gamle skottene mellom bankmedarbeidere og it-utviklere. 

Samtidig med satsing på egne krefter, har Bulder Bank lav terskel for å samarbeide med underleverandører som har smarte løsninger. Et eksempel er bruk av fakturaskanning fra fintech-selskapet Payr i Bulder sin app. 

Bulder Bank har 350 testkunder og har i løpet av sommermånedene bygget opp en boliglånsportefølje på 100 millioner kroner, mens målet er 20 milliarder kroner i utlån og 12 prosent avkastning innen utgangen av 2021.  Takket være blant annet Bulder, har Sparebanken Vest økt med 35 årsverk til 719 årsverk ved utgangen av første halvår i år. 

SPENNENDE JOBBER 

Styremedlem i Finansforbundet Anne-Marit Hope, hovedtillitsvalgt i Sparebanken Vest, sier at banken nå har 150 årsverk innen innovasjon og kundeopplevelse.

– All utvikling av tjenester gjøres internt, med noe konsulentbistand, skriver Hope i en tekstmelding til Finansfokus. Hun legger til at utviklingsarbeid skjer i tett samarbeid med brukerne i kundedivisjonene og direkte med kundene. 

– Det har gitt mange spennende jobber og gode utviklingsmuligheter for de ansatte, og slik skaper vi og beholder arbeidsplasser lokalt. 

HYBRIDER 

Gründer og partner i konsulentselskapet Asure AS, Arne Fossheim, bekrefter også trenden med at norske bedrifter ønsker større nærhet til sine egne it-prosjekter. Han sier at oppgaver som egner seg for outsourcing til eksempelvis India må være veldig tydelige og nøyaktig spesifisert. 

– Det som outsources nå er mer korte sprinter, tydelig spesifisert programvare som tar en til fire uker å lage – for deretter å utføre en ny komponent i en ny sprint, sier Fossheim. 

Han mener klart at tiden er forbi da en tenkte at “alt kan løses i India”. En innser nå at både språklige og kulturelle barrierer kan være en stor utfordring i gjennomføring av it-prosjekter. 

– Det er jo en utfordring generelt sett, men det er også en betydelig utfordring i større   prosjekter hvor kravene endres fortløpende i takt med teknologisk utvikling og endrede forretningsbehov. Da må utviklerne forstå hva en norsk bedrift egentlig trenger for å få et godt resultat.   

 Han mener trenden går i retning av flere hybrider, hvor hovedprosjektene insources til bedriftene mens innkapslede oppgaver kjøpes inn fra lavkostland. 

MINDRE BEHOV 

I en rapport Emendor Advisors laget på oppdrag for Finansforbundet fremgår det at utenlandske foretak i bank og forsikring benytter seg av outsourcing og near-/offshoring -i noe større grad enn norske. Men det synes å være en tendens hos alle i retning av insourcing og “captive”-leverandører  fremfor outsourcing. 

Arne Fredrik Håstein, konsernhovedtillitsvalgt for Finansforbundet i Storebrand  viser til trenden med det som har skjedd i Litauens hovedstad Vilnius.  Der bygget Storebrand på 2000-tallet opp et servicesenter, Storebrand Baltic, som etter hvert talte 300-400 ansatte. Virksomheten i Vilnius er nå overtatt av den multinasjonale amerikanske it-giganten Cognizant, og Storebrand er blitt en av mange kjøpere av tjenester fra sin tidligere serviceavdeling, type near-/offshoring. 

– Mye har skjedd de siste ti årene.  Mange av de manuelle oppgavene, som før ble satt ut, er nå blitt digitalisert. Dermed blir behovet for denne type outsourcing mindre, sier Håstein. Forsikringskonsernet kjøper en rekke tjenester, men nå snakker en ikke lenger om “å bytte” en norsk ansatt mot ti ansatte i et lavkostland. 

– En årsak til mer insourcing er også at en del kunder krever at gitte prosesser foregår i Norge, sier Håstein til Finansfokus. 

 

Ordliste  

Captive – å legge fellestjenester i eget datterselskap, ofte i et land med lavere lønn. 

Singlesourcing – kunden velger én leverandør til å administrere flere eller alle tjenester man ønsker å outsource. 

Multisourcing – kunden bruker flere leverandører til å utføre ulike typer tjenester. 

Insourcing – en tjeneste utført av en ekstern leverandør flyttes tilbake og utføres av interne medarbeidere