Økning i skjult overtid 

Bruken av skjult overtid i bedriftene øker. Det viser YS Arbeidslivsbarometer og SSBs arbeidsplassundersøkelse. Ved SR-Banks kontor på Nesttun i Bergen kan ansatte utføre litt jobb i fritiden mot fleksibilitet i arbeidstiden. 

 Tekst: Magne Otterdal Foto: Gorm K. Gaare 

NESTTUN: Kjetil Reinholdt ved SR-Bank på Nesttun jobber gjerne litt ekstra hjemme utenfor arbeidstid. Sjefen hans, Mariann Bjorøy, synes det er fint at Reinholdt til gjengjeld får gjøre private ærend i kontortiden. 

I et intervju med Finansfokus i 2013, fortalte Kjetil Reinholdt at han da som DNB-ansatt jobbet en del på fritiden, i form av eksempelvis å sjekke jobbmobilen. 

 Det er mitt eget valg om jeg ønsker å sjekke jobbmail på mobilen i fritiden, sa Reinholdt den gangen.   Hva sier han nå, seks år senere? 

Vi møter Reinholdt sammen med sin sjef Mariann Bjorøy på en kaffebar i Nesttunsenteret. Begge har kommet til SR-Bank med fartstid fra DNB, hvor Bjorøy blant annet jobbet i privatmarkedet og Reinholdt som finansrådgiver.   

Det er et bevisst valg jeg gjør

Nå bemanner de SR-Banks kontor på Nesttun sammen med syv kolleger.  Der konkurrerer de om bankkunder i Fana og Ytrebygda bydel med 70 000 innbyggere. 

BEVISST VALG 

Reinholdt bedyrer at han ikke, i motsetning til trenden på Arbeidslivsbarometeret, opplever en økt forventning om å jobbe ekstra utover den normale arbeidstiden. Samtidig har han i SR-Bank fått større albuerom med hjemme-PC hvor han kan jobbe i kjernesystemet. 

 Det er et bevisst valg jeg gjør, sier Reinholdt om å sjekke innom jobben på kveldstid. 

FLEKSIBILITET: Finansrådgiver Kjetil Reinholdt ved SR-Bank på Nesttun setter pris på at han kan ta med PC-en hjem.   

Siden sist har han etablert seg med samboer og to små barn. Derfor opplever han det enda mer som en fordel å kunne ha fleksibilitet i kontortiden. Oppgaven som moderne familiemann krever tilstedeværelse i økende grad i kontortiden. 

 Jeg gjør sjeldent private ærend i arbeidstiden, men kommer litt seinere når jeg leverer i barnehagen, og drar litt tidligere om jeg må hente, sier Reinholdt. 

Han bruker stort sett PC hjemme når han ikke er  jobb på grunn av sykdom, eller på kvelder når han har vært hjemme med sykt barn eller på grunn av planleggingsdag i barnehagen.   

TILLITSFORHOLD 

Banksjef Mariann Bjorøy forteller at muligheten til å jobbe hjemmefra er et tillitsforhold mellom medarbeiderne og banken. En del av dette handler om å bruke ny teknologi på en måte som gjør arbeidshverdagen bedre. 

 Arbeidsgiveren må gi tillit for å få tillit, sier Bjorøy.  Hun forteller om et program for videreutdanning i bruk av digitale verktøy som kjøres i samarbeid med NTNU. SpareBank 1 SR-Bank og NTNU har utviklet et videreutdanningstilbud som skal heve IT-kompetansen til medarbeidere med bankfaglig bakgrunn. Målsettingen med utdanningstilbudet er at medarbeidere skal oppnå god bestillerkompetanse og kunne forstå og kommunisere med systemutviklere. Deltakerne skal utvikle sin kompetanse til å kunne ta initiativ, gi råd og være mellomledd mellom forretningsside og teknisk side. 

SKJULT OVERTID 

Håvard Lismoen i YS, ansvarlig for Arbeidslivsbarometeret, sier de siste målingene kan tyde på at samtidig som bruk av overtid har gått ned, kan skjult overtid ha økt. 

 Jeg har ikke dybdeanalyser som viser konkret utvikling, men med utgangspunkt i YS´ Arbeidslivsbarometer og SSBs arbeidsplassundersøkelse, kan det se ut som det er mye skjult overtid der ute, sier Lismoen til Finansfokus. 

SSB kom i mars 2019 med statistikk som viste at bruken av overtid i norsk arbeidsliv har falt de siste ti årene. «Færre jobber overtid og blant dem som gjør det, har timetallet gått ned,», viser statistikken. 

Ifølge Lismoen kan tendensen til mer skjult, ubetalt overtid henge sammen med at arbeidstiden i større grad styres av oppgaver og prosjekter. Her kan det være mye skjult ekstraarbeid. 

 Hvordan dette skjer vet vi ikke mye om, men vi ser i barometeret at mange jobber utover normal arbeidstid. Og flere hevder at forventningene til dette øker, sier Lismoen.