PSD2 innføres i morgen

I morgen trer PSD2 i kraft. Det blir snakk om evolusjon snarere enn revolusjon når konkurransesituasjonen i bankbransjen nå endres markant.

Tekst og foto: Sjur Anda

– Mitt inntrykk er at det ikke er så mange payments-startups her i Norge. I alle fall ikke rettet mot personmarkedet. Vi har en del som ser frem mot at API-ene på BM-siden åpnes opp. Men ellers er det faktisk litt stille, sier Raja Skogland, head of fintech ved TheFactory – en inkubator og akselerator for startups med et hovedfokus på fintech.

Les om hva PSD2 er her.

Vi treffer henne sammen med Hans Christian Bjørne, COO og medgründer i TheFactory.

– Markedet for PSD2 løsninger må nok modnes litt. Det blir sannsynligvis bankene og finansinstitusjonene selv som tar det i bruk først, for å kunne gi kundene en bedre oversikt over sin egen økonomi, slik at de kan se alt i en flate, selv om de måtte ha flere bankforhold, sier Bjørne.

De peker derimot på flere startups som leverer API-løsninger, der både finansinstitusjoner og startups kan kjøpe ferdige PSD2-løsninger.

– Nets og svenske Tink er eksempler på selskaper som vil gjøre ferden inn i PSD2 enklere for tredjepartsaktører som ønsker å integrere mot banker, med ferdige pakker aktørene kan kjøpe. Det blir konkurranse om hvem som blir mellommannen rett og slett, sier Skoglund.

Markedet for PSD2 løsninger må nok modnes litt

Selv om PSD2 trer i kraft i morgen, er spørsmålet om banken faktisk er klare til å dele data nå.

– Jeg føler meg ikke helt sikker på at de er klare. Det blir spennende å se, sier Skogland, som tror vi vil se mye samarbeid mellom store og små aktører fremover.

– De store institusjonene har kunder og infrastruktur. Men de er ikke innovasjonsguruer som beveger seg med lysets hastighet. De som klarer å skape smarte partnerskap vil være i front. Store og små som jobber sammen kan skape nye tjenester som gir vinn vinn for begge. De store trenger innovasjon og de små trenger markedstilgang, sier Bjørne.

– Samtidig er dette en utfordrende dans, der banker med masse legacy og reguleringer skal samarbeide med gründere som er vant til flat struktur og at ting skjer raskt, sier Skogland.

Finansfokus har spurt et knippe banker om hvordan de ligger an i forhold til fristen i morgen.

HANDELSBANKEN

Er dere klar til å åpne opp de relevante API-ene og å følge regelverket?

– Ja, alle APIene våre er åpne og Open banking-plattformen vår er åpen, sier kommunikasjonsdirektør Lars Sæthre.

Gjør dere noe spesielt i forbindelse med at PSD2 trer i kraft?

– Vi lanserte “se kontoer fra andre banker” for privatkundene våre i august og vil åpne opp for “å gjøre betalinger på konto fra andre banker” i løpet av høsten. Dette gjelder ved lansering et utvalg norske banker, men det vil utvides løpende med flere norske og utenlandske banker. Planen er så at bedriftskundene våre får tilgang til det samme senere.

DNB

Er dere klar til å åpne opp de relevante API-ene og å følge regelverket?

– Ja, APIene ble gjort tilgjengelige i produksjon allerede i midten av juni for tredjepartene på developer.dnb.no og er i klare i henhold til regelverket. Vi har gjennom sommeren hatt løpende dialog med tredjepartene som har tatt APIene i bruk og jobber dedikert med å tilby en best mulig tjeneste til de i henhold til regelverket, sier Per Kristian Næss-Fladset, divisjonsdirektør i New business/Open Banking.

Gjør dere noe spesielt i forbindelse med at PSD2 trer i kraft?

– Utover APIene og andre tilpasninger til regelverket, så har det viktigste fokuset være på å forberede både kundene og egen organisasjon på å håndtere endringene som nå trer i kraft. Samtidig er det et massivt skifte i hele organisasjon, og det pågår nå mange initiativer i hele bankene for å utnytte mulighetene ved PSD2 til det beste for kundene våre, både for bedrifter og privatpersoner.

Vil kundene deres merke dette på noe vis?

– I første omgang gjennom kommunikasjon, men også i nær fremtid muligheten til å både se og gjennomføre betalinger kunden måtte ha hos andre DNBs Mobilbank og senere i både Spare og Puls. I tillegg vil kundene med all sannsynlighet oppleve at det vil dukke opp nye og uavhengige tjenester fra ulike aktører. Tiden fremover vil bli spennende, både for aktørene selv og kundene.

Danske Bank

Er dere klar til å åpne opp de relevante API-ene og å følge regelverket?

– Ja! Vi har klargjort og tilrettelagt alle berørte systemer, slik at de nå oppfyller kravene til PSD2, og kommer til å åpne opp alle relevante API-er på via Developer Portal, sier digitaldirektør Johanna Herbst.

Johanna Herbst, danske bank
Digitaldirektør Johanna Herbst, Danske Bank er klar for PSD2.

Gjør dere noe spesielt i forbindelse med at PSD2 trer i kraft?

– På Danske Banks Developer Portal kommer API-ene til å bli tilgjengelige for alle godkjente aktører. Her vil man også finne Developer Playground der FinTechs og andre kan teste ideer og utvikle prototyper og konsepter i et virtuelt bankmiljø med tilgang til data via våre API-er. I tillegg kommer vi løpende til å gjøre flere API-er tilgjengelige og benytte Developer Portal til samarbeid og innovasjon sammen med ulike partnere rundt disse datakildene. På denne måten kommer vi forhåpentligvis til å bidra til å styrke den nordiske FinTech-sfæren samtidig som vi også forsterker og akselererer egen digital transformasjon.

– I tillegg til utvikling av API-er jobber vi også med en ny tjeneste basert på data fra andre aktører, som kommer til å gi både våre privat- og bedriftskunder bedre oversikt over sin finansielle situasjon. Det er over et år siden vi startet med å gi våre privatkunder tilgang til kontoinformasjon og transaksjonsinfo fra konti i andre banker enn Danske Bank via vår mobilløsning, og lignende tjenester som denne kommer til å bli lansert utover høsten også til våre bedriftskunder.

SBANKEN

Er dere klar til å åpne opp de relevante API-ene og å følge regelverket?

– Vi er allerede åpne for deling av data, og har nærmere 40 banker koblet opp som TPP allerede, sier Christoffer Hernæs, chief digital officer.

Gjør dere noe spesielt i forbindelse med at PSD2 trer i kraft?

– Vi vil lanserer mobilbank i ny drakt denne uken. Forhåpentligvis vil våre kunder merke at det blir enda enklere å være kunde i Sbanken. Dette gjør vi uavhengig av PSD2 som en del av vår kontinuerlige videreutvikling av våre løsninger.

Vil kundene deres merke dette på noe vis?

– Vi forventer ingen stor endring i brukeratferd når direktivet trer i kraft. Men, PSD2 gjør at for de som ikke allerede er kunde bli det enklere å selv prøve oss ut. Det er en stor mulighet for Sbanken. Det blir spennende å se hvorvidt ulike trekk fra bankene bidrar til å skape en økt oppmerksomhet blant kundene at det finnes en valgfrihet når det kommer til dagligbank, uavhengig av hvor en har plassert lånet, og dermed bidra til økt mobilitet i markedet. Jeg er ingen markedsanalytiker, så vil ikke spekulere i hvorvidt det inntreffer, men mener det er en betimelig hypotese.