700 flere ansatte i finans

Første halvår økte netto sysselsetting i finansnæringen med over 700. Økningen skjer spesielt på to områder.

Tekst: Svein-Thore Gran og Magne S. Otterdal

Helt siden den store finanskrisen på slutten av 1980-årene har utviklingen antall jobber i finansnæringen vært som en berg-og-dalbane.  Da næringen ble rammet av børskrakk og bankkrise var det sysselsatt rekordmange 70 000 personer i norske finansforetak. Krisetiden for 30 år siden skrellet bort rundt 20 000 jobber på kort tid, og de siste 25 årene har antall finansjobber svingt mellom 45 000 og 50 000. Men nå viser sysselsettingstallene fra Statistisk sentralbyrå at finansnæringen de siste seks-syv kvartalene har vist en jevnt stigende utvikling.

Compliance og fintech

Partner Johannes Westersø i rekrutteringsselskapet Capus, som gjør mange rekrutteringer innenfor hele verdikjeden innenfor bank og finans, sier at det er spesielt innenfor to hovedområder bransjen øker bemanningen og etterspør ny kompetanse: Compliance og fintech.

– Innenfor det første er det spesielt rekrutteringer i krysningspunktet mellom antihvitvasking og compliance som øker i antall, sier Westersø.

TO OMRÅDER: – Det er spesielt innenfor to hovedområder bransjen øker bemanningen og etterspør ny kompetanse: Compliance og fintech, sier partner Johannes Westersø i rekrutteringsselskapet Capus.

Ifølge ham gjelder dette ikke bare de store bankene. Også forbrukslånsbanker og kredittkortselskaper, bidrar til etterspørselen og jobbveksten takket være fokus på finanskriminalitet.

– Her gjelder det for bedriftene å være godt forberedt for å hindre hvitvasking, for det kan vanke store bøter dersom myndighetene finner svikt i kontroll og rutiner ved inspeksjoner, sier Westersø.

Jakt på controllere med it-kompetanse

Han observerer at det innenfor fintech er stor etterspørsel controllere som også har erfaring fra og kan implementere nye systemer, ikke bare bruke dem når de er oppe og kjører.

– Vi blir bedt om å finne folk som kan finansiell controlling, men i tillegg kan ulike former for dataprogrammering og som kan lage avanserte programmer i excel, sier Westerø og legger til:

– Har man også kompetanse i såkalt power BI, altså det at man kan lage gode beslutningsgrunnlag og presentasjoner basert beslutningsstøttesystemer, blir det verdsatt av arbeidsgiverne, sier han.

Det er også etterspørsel etter controllere som er gode til å finne og kutte kostnader for å øke effektiviteten, altså bidra til at organisasjonen jobber smartere.

Statistisk sentralbyrås (SSBs) tall viser at ved utgangen av første halvår var 900 flere ansatte i finansnæringen enn ved starten av 2018, mens altså Finans Norge opererer med en økning på 700 sysselsatte. Det er en liten forskjell i tallene fra SSB og Finans Norge både når det gjelder endring og absolutt nivå. Finans Norge rapporterte i vår at det jobbet 47.800 personer i finansnæringen ved utgangen av 1. kvartal 2019.

– Det kan skyldes små ulikheter i definisjonen av finansnæringen og dermed hvilke bedrifter som er med i statistikken, og det kan skyldes litt ulike kilder, sier Alexander A. Lange i Arbeidslivsavdelingen til Finans Norge.

Det er uansett klart at utviklingen har snudd, og at det er to hovedårsaker til dette.

– Vi ser at det er bekjempelse av hvitvasking og økonomisk kriminalitet og den digitale transformasjonen som driver dette, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne.

Søker flere i compliance

En stillingsannonse fra DNB med søknadsfrist 15. September 2019 er vel tidstypisk for jobbmarkedet i finansnæringen akkurat nå. I annonsen søker banken etter et ubestemt antall nye medarbeidere, med bl.a. følgende:

“Seksjon Group Compliance Kontroll søker nå flere Compliance Officers som skal bidra til å bygge et godt og robust kontrollmiljø i Group Compliance”