Arbeidstid – også et likestillingsspørsmål 

Normen for å være en god og effektiv arbeidstaker har vært lange dager og utstrakt tilgjengelighet for arbeidsgiver. En utdatert modell, mener likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. 

Tekst: Siri Gjelsvik Foto: Morten Brakestad 

  Arbeidstiden må organiseres slik at det er mulig å kombinere omsorgsoppgaver med forpliktelser på jobben – også for ledere, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.  

 At arbeidstakere kontinuerlig er tilgjengelig for arbeidsgiver, og nedlegger utallige timer på jobb, er en norm basert på en gammel samfunnsmodell, hvor de ansatte ikke har omsorgsoppgaver og heller ikke har ansvar for familie og hjem. Altså en mann som har et bakkemannskap hjemme. Det er en norm vi lenge har hatt, og som har vært veldig framtredende i bank- og finanssektoren. Man tror at man ikke kan klare å gjøre dette på noen annen måte, fortsetter hun. 

Ombudet mener det er på tide med et oppgjør med hva som er normen for å være en god og effektiv arbeidstaker. 

LÆR AV DET OFFENTLIGE 

– Vi kan ikke fortelle arbeidsgiverne at de skal ansette folk som skal arbeide mindre. Det er kontroversielt og vanskelig. Mange spennende lederjobber er også slik at man, i hvert fall i perioder, må regne med å jobbe mer enn normal arbeidstid. Men balansen mellom jobb og privatliv er viktig, og jeg tror at arbeidsgivere som ikke skjønner det, gjør seg uattraktive for flinke ansatte. 

Å være på jobben lenge, er ikke det samme som å jobbe mye

Bjurstrøm holder frem offentlig sektor som et godt eksempel. 

 Det er en myte at man i privat sektor jobber hele tiden, og i offentlig sektor lite. Men gjennomgående er det mer fokus på helhet i det offentlige. Arbeidshverdagen er innrettet rimelig godt med tanke på familieliv. Også hovedomsorgsgiver har mulighet til å utføre sine arbeidsoppgaver innenfor normal arbeidstid.  

SKIFTE I HOLDNING 

Hun mener vi ser et skifte i arbeidstakernes holdning til arbeidslivet. 

 Vi ser en økt søkning til det offentlige av flinke folk av begge kjønn, særlig innen juss. Unge ønsker å kombinere jobb og karrieremuligheter med sitt privatliv. Fedre ønsker å ta et aktivt ansvar for omsorgsoppgaver. En konkurransedyktig, moderne arbeidsgiver organiserer arbeidet på en sånn måte at dette lar seg kombinere. 

Bjurstrøm mener det handler mye om hva slags forventninger og kultur som skapes på arbeidsplassen. 

 Det kan ikke være sånn at den som går hjem først, er dårligst likt av sjefen. Men det å være på jobben lenge, er heller ikke det samme som å jobbe mye. I noen stillinger må man riktignok både være lenge på jobben og jobbe mye, men det bør ikke være normen. Arbeidsmengden må være tilpasset slik at den i utgangspunktet kan utføres innenfor den tiden som står i arbeidskontrakten, også for ledere. Arbeidsgiver har ansvar for å lage en god kultur, hvor man jobber effektivt mens man er på jobb, og legger vekk jobben når man ikke er der.