Sbanken klar for PSD2

Sbanken valgte Nets som leverandør av PSD2-plattform. Nå tjuvstarter banken og gir kundene tilgang til kontoopplysninger fra 35 andre banker.

Tekst: Sjur Anda.

13. september skal PSD2 være på plass hos norske banker. Da blir det mulig for kundene å samle kontoinformasjon fra alle banker i ett og samme grensesnitt.

– Antall banker kommer til å øke etter hvert som de andre gjør sine API-er tilgjengelige, sier Christoffer Hernæs, digitaldirektør i Sbanken. Foreløpig kan kundene se kontoinformasjon og hente penger over til kontoen i Sbanken ved å initiere en betaling i annen bank. Men etter hvert vil det også bli mulig å betale direkte fra kontoer i andre banker gjennom Sbankens nettbank.

– Vi vil løpende vurdere andre nyttige tjenester som å sette opp spareavtaler fra andre konti og lignende etter hvert som grensesnittene standardiseres og stabiliseres, forteller Hernæs.

Sbankens PSD2-plattform leveres av Nets. Nets’ løsning gir banker og tredjeparter muligheten til å nå alle PSD2 API-ene i Norden gjennom én integrasjon.

– Det som er hyllevare på slik teknologi, det kjøper vi. Nets har levert en god løsning som gjør implementeringen av PSD2 smidig. Det vil alltid være noen variasjoner, men nå slipper vi mye manuelt arbeid. Plattformen er enkel å skalere og ta i bruk, sier Hernæs.

Gjennom dette ble banken først i Norden til å komme i gang på en PSD2-tilpasset plattform basert på API’er mot andre aktører.

FRONTEND AVGJØR

Til syvende og sist er det gode kundeopplevelser som vil være avgjørende for om bankene lykkes, tror Hernæs.

– Det blir spennende å se over tid hvordan de ulike aktørene håndterer dette. De ulike bankene håndtere mulighetene som ligger i PSD2 forskjellig. I tillegg vil det komme aktører som vil være rene overlaytjenester. Uansett vil brukervennlighet blir en suksessfaktor.

Men om PSD2 blir noen stor revolusjon for finansbransjen lar han være opp til kundene.

– Dette er stort for oss som jobber med det. Men spørsmålet er hvor mye det betyr for mannen i gaten? I teorien legger dette til rette for høyere mobilitet i bankbransjen og det blir enklere å velge og bytte. Men jeg tror ikke nødvendigvis at det skjer så mye umiddelbart etter at direktivet trer i kraft i Norge. Når slike ting skjer, tar det gjerne tid før vi ser hvordan det slår ut. Det blir spennende å se hvordan både banker og andre aktører kommer til å utnytte muligheten. Jeg kan enkelt tenke meg mange kule og fancy funksjoner, men til syvende og sist vil de fleste av oss, inkludert meg, bare ha sin økonomi enkel og oversiktlig. Bank er tross alt noe de færreste bruker mye av fritiden sin på, og alt vi lager må være relevant og nyttig i våre kunders finansielle hverdag, sier Hernæs.