Nordmenn dårlige til å spare

Nordmenn har over 7000 milliarder av formuen sin plassert i bolig. Kun omkring 170 milliarder i fond eller aksjer. Hvorfor er det slik, var spørsmålet som ble stilt på et arrangement under Arendalsuka.

Tekst og foto: Sjur Anda

ARENDAL: – En norsk familie sparer om lag 45 000 kroner i året. Da er 30 000 av det avdrag på lån. Det vil si at man i snitt sparer 15 000 utenom dette. Avdrag kan ses på som kontraktsfestet sparing. Du låner penger også sparer du etterpå, sier Elin Halvorsen, makroøkonom og forsker ved SSB.

Når det gjelder den klassiske sparingen, i bank, fond og aksjer så spares det ikke så mye.

– Det er veldig ujevn sparing. Noen sparer ingenting. Andre sparer veldig mye. Middelverdien er et par tusen i året, mens andre gjerne sparer noen hundre tusen. Nå skal det sies at det er en gjennomsnittlig finansielle plasseringer på 1,2 millioner kroner, så det er en god del penger som står i bank og aksjer, sier Halvorsen, og fortsetter: – Så kan vi spørre oss om vi bør spare mer i den formen for sparing og sparer vi nok?

Hun er heller ikke så bekymret for folks sparing til pensjon.

– Vi glemmer fort at det spares en del til pensjon allerede. 18,1 prosent av inntekten går til sparing i Folketrygden. Legger du til de 45 000 folk sparer utenom, så får du en sparerate på omkring 25 prosent av inntekten. Det er ganske god sparing, forklarer hun.

Problemet er at selv med en såpass høy sparing er det grupper som ikke vil få så god pensjon og mange har heller ikke midler til å sikre seg mot uforutsette utgifter.

– Denne gruppen vet vi at ikke sparer noe, heller ikke i bolig. Her er det ikke incentiver til å spare som mangler, men penger å spare av, sier Halvorsen.

INCENTIVER VIRKER IKKE

I det hele er det ingen spareincentiver som virker. De får ikke folk til å spare mer, men kan gjøre at noen spareformer blir favorisert foran andre.

– Du får en flytting inn i de skattefavoriserte spareinstrumentene. Det gir også tap av skattekroner. Men det er klart at hvis man vil at folk skal spare mindre i bolig og mer i bank, aksjer og fond, bør man gjøre det mindre gunstig å spare i bolig og favorisere de andre spareformene istedet, sier Halvorsen.

Hun tror kanskje sparingen kan øke fremover.

– Med pensjonsreformen har det blitt mer fokus på pensjonssparing og særlig den yngre generasjonen kommer dårligere ut. Det kan stimulere til økt sparing.