Tre robotrådgivere i bank

Sbanken og Nordea er de bankene som fremhever seg med hver sin rådgivningsrobot. DNB har appen Spara, som også skal gi råd, men i hovedsak er en digital fondsvelger.

Tekst: Sjur Anda, foto: Shutterstock

Roboter er i vinden som aldri før. Mange av foretakene i finansbransjen har i dag i det minste en chatrobot. Noen få har også fått seg egne rådgivningsroboter. Men de er ikke så avanserte som man skulle tro. Siv Seglem i Finaut beskriver det som relativt enkel greier og at de er langt unna å erstatte en bredderådgiver. Vi i Finansfokus har her laget en oversikt over de foretakene som per i dag tilbyr robotrådgivning.

Nordea

Har dere rådgivingsroboter?

Ja, vi har spareroboten Nora.

Hvilken type rådgivning kan den gi?

Den gir spareråd i form av hvor mye du bør spare og hvordan. I løpet av fem minutter skal du ha svart på spørsmål og deretter får du en anbefaling på beløp og plassering. Du får anbefaling på fond etter ønsket risiko og tidshorisont.

Hvor mye blir dette brukt av kundene?

Vi synes det har vært god interesse, svært mange benytter den for å avdekke egen risikoprofil og tester den ut for å få et konkret råd, og en del av disse velger også å investere direkte i et Nora fond. Vi merker at dette er et marked i utvikling og kundene tester ut nye måter å investere på sakte, men sikkert. Nora treffer både kvinner og menn, og i et bredt aldersspekter. Vi ser at flere kvinner og unge tar i bruk ordningen og mange av de som tar i bruk ordningen har ikke spart tidligere. Det er positivt, Nora skal gjøre sparing ti lavterskel. Foreløpig er beløpet som investeres mindre enn gjennom tradisjonell rådgivning.

Hvordan blir rådene kvalitetssikret?

Rådgivningen skal være i tråd med vår tradisjonelle rådgivning og følger samme retningslinjer. Vi følger jevnlig opp de rådene som blir gitt for å sikre at det ikke er avvik i forhold til den risiko kunden ønsker.

Er det aktuelt for dere å autorisere robotrådgiveren via FinAut?

Vi er positive til å autorisere vår sparerobot og er i dialog med de som utarbeider løsningen.

Sbanken

Har dere rådgivingsroboter idag?

Ja

Hvilken type rådgivning kan den gi?

Spareroboten kan anbefale:

 • innskudd (avhengig av hensiktsmessighet og økonomisk bæreevne kan anbefalingen være å spare i form av innskudd på høyrentekonto, eventuelt en kombinasjon av fondssparing og oppbygging av kontantbuffer
 • Fond – risikooptimaliserte porteføljer med fond
 • Fond – vurdering av eksisterende kundeporteføljer sammenlignet med kundens risikoprofil, formål, økonomisk situasjon
 • Råd i forhold til hvor mye kunden bør spare gitt økonomisk situasjon (roboten beregner hvor smertegrensen til kunde nås i forhold til buffer og rullerende forbruk informerer om hvor denne grensen går i forhold til engangsinnskudd/spareavtale)
 • Fraråding
 • Fondsseleksjon baseres på kvantitativ analyse for å sikre objektivitet – Denne prioriterer ESG, kostnader, avkastning, risiko og selvfølgelig målgruppe og hvilken andelsklasse det er snakk om.

Hvor mye blir dette brukt av kundene?

Vi ønsker ikke å gi konkrete tall på grunn av børs. Men vi kan si at dette er populært.

Sammenligner vi gjennomførte (handlede) råd i Spareroboten mot alle råd (handlede / ikke-handlede) gitt av tradisjonelle rådgivere ved utgangen av 2018. Tilsvarte rådgivning gjennom robot ~23 tradisjonelle årsverk. I 2019 ser vi god takt i etterspørselen/bruken av robotrådgiveren

Brukere:

Fordelingen mellom kvinner og menn er utviklet seg som i tradisjonell rådgivning hos oss – ca 33 prosent kvinner og 66 prosent menn.

Det er ikke store aldersforskjellene mellom kjønnene, men noe høyere alder på brukere enn vi hadde forventet (~35 år i snitt), det faktiske gjennomsnittet så langt er i overkant av 40 år for begge kjønn.

Regioner: Vi har brukere fra hele Norge, men ser en (naturlig) konsentrasjon rundt storbyer – i tråd med faktisk demografi landet.

Hvordan blir rådene kvalitetssikres roboten gir kvalitetssikret?

Alle råd, samt hvert ledd i stien for hvordan kunde endte med dette rådet lagres. Denne databasen benyttes av faktisk leder investeringsrådgivning og compliance til overvåkning og kontroll. Råd lagres slik kunde mottar de, og vi kan samtidig regenerere rådet basert på verdiene i databasen for å kontrollere at stien har oppført seg som forventet og gitt samme konklusjon.

Roboten har innebygde kontrollmekanismer for å kontrollere at fremlagte porteføljer stemmer overens med forventningene/begrensninger satt i forhold til risiko, aksje-/rente-/pm-andel, andelsklasser benyttet, diversifiseringsregler osv. Disse kontrollmekanismene vil stanse rådgivningsprosessen dersom porteføljen som skal presenteres kunden har ett eller flere elementer som beveger seg utenfor disse begrensninger. Begrensningene er unike per risikoprofil og sikrer at rådet er i tråd med Sbankens rådgivningsfilosofi.

I tillegg har vi produktkontroll

Er det aktuelt for dere å autorisere robotrådgiveren via FinAut?

Ja

DNB

Har dere rådgivingsroboter i dag?

Ja, i appen Spare har DNB-kunder tilgang til en digital fondsrådgiver, selv om vi ikke bruker begrepet «robot». Digital rådgivning er viktig for å nå kunder som ikke naturlig kommer i kontakt med oss via andre kanaler.

Hvilken type rådgivning kan den gi?

Fondsrådgiveren er først og fremst et tilbud til kunder som ønsker å greie det meste selv. I Fondsrådgiveren får kundene råd om riktig risiko for sparingen sin og anbefalt et godt fondsalternativ. Fondsrådgiveren er tilpasset kunder som ikke har mye erfaring med fondssparing, men vi ser allerede at den også appellerer til de som allerede sparer i fond.

Faktainformasjon om Fondsrådgiveren:

 • Den hjelper kunder å finne riktig balanse med aksjeplasseringer og renteplasseringer
 • Fondsrådgiveren anbefaler produkter som passer for de fleste.
 • Fondsrådgiver gir en forklaring på hvorfor den enkelte kunde får en gitt anbefaling, og er åpen om kostnader og produktdetaljer.
 • Kunden kan enkelt endre svarene sine, som igjen vil påvirke anbefalingen
 • Kunden kan simulere forventet avkastning og kostnader i ulike spareperioder
 • Kunden mottar råd i postboksen i sin nettbank, og kan velge å gå videre med kjøp av produktet
 • Kunden kan (i appen) ta kontakt med en autorisert finansrådgiver på telefon, dersom kunden ønsker det. For eksempelvis hvis rådet ikke viser seg å være som forventet / ønsket

Hvor mye blir dette brukt av kundene?

Fondsrådgiveren ble lansert i en oppdatering av appen Spare i slutten av april, og er et relativt nytt tilbud. Mottakelsen fra kundene har så langt vært veldig positiv. Det er likevel for tidlig å gå ut med tall, da vi ikke helt ser hvordan tilbudet påvirker kundeatferden ennå. Det er også verdt å nevne at dette tilbudet kommer i tillegg til rådgivningstilbudet vi allerede har, og er ikke en erstatning.

Hvordan blir rådene kvalitetssikret?

Begrepet «robot» lett bli misvisende, da det antyder at det er tas i bruk er kunstig intelligens som tas i bruk. Fondsrådgiveren i Spare er basert på en scoringmodell, der svarene kunden gir benyttes til å beregne en risikoprofil. Slik sikrer vi at kunder i lik situasjon og med like preferanser mottar den samme rådivningen. Scoringmodellen er kvalitetssikret av jurister, forretnings- og produktutviklere, og andre fagpersoner.

Er det aktuelt for dere å autorisere robotrådgiveren via FinAut?

Absolutt! Vi har fulgt med på arbeidet i regi av FinAut, og tatt med oss dette i arbeidet med Fondsrådgiveren i Spare. Vi kommer definitivt til å vurdere å autorisere Fondsrådgiveren når det blir mulig.

I tillegg til disse foretakene har også Kron.no samt Nordnet roboter som skal kunne hjelpe deres kunder med spareråd. Dette handler i hovedsak om å få hjelp med valg av fond.