Jobber med robotautorisering

I løpet av ti år er 13 000 rådgivere autorisert gjennom FinAut. Nå forbereder organisasjonen seg på å autorisere rådgivningsroboter.

Tekst og foto: Sjur Anda

– De robotene som finnes i dag er ikke veldig avanserte. Det er lite selvlæring og kunstig intelligens foreløpig. Vi er langt unna en fullskala bredderådgiver for å si det sånn, sier Siv Seglem, leder av Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut).

– Det er viktig å være tidlig ute og å følge utviklingen i bransjen, sier Seglem.

Foreløpig har FinAut sett på hva de skal autorisere og hvem som sitter med ansvaret for de rådene som gis.

– Foretakene har selv ansvar for svarene kundene får og for at robotene er satt opp slik at de ivaretar lover og regler. Det blir i stor grad på samme måte som en fysisk rådgiver. Vi må kunne sjekke kompetanse, at den følger god rådgivningsskikk, at den kommuniserer på en god måte også videre. Et prinsipp er at foretakene skal kunne forklare hvorfor kundene får akkurat de rådene de gjør, på samme måte som en menneskelig rådgiver må kunne, sier Seglem. Dagens roboter kan eksempelvis ikke svare på kunnskapsspørsmål.

– Det er viktig å være tydelig på hvilke type råd roboten kan gi og ikke. I tillegg må det komme tydelig frem for kundene at det er en robot de kommuniserer med, forteller FinAut-sjefen.

SPENNENDE MED LÆRENDE ROBOTER

I fremtiden vil robotene bli stadig mer autonome og lære gjennom samhandling med kunden.

– Dette er spennende. Det må være klare rutiner og regler for oppfølging. En lærende robot vil endre adferd over tid. Faren er at den begynner å ta ukloke avgjørelser. Det krever tett overvåking. I det hele tror jeg en kombinasjon av mennesker og maskin er løsningen. De som skal jobbe med rådgivningsrobotene må selv være autoriserte for å kunne vurdere avgjørelsene roboten tar, sier Seglem. I tillegg må det være et system der FinAut har tilsynsmulighet og kan følge utviklingen.

ETISK ROBOT?

Etikk er en viktig del i opplæringen og autoriseringen av rådgivere. Dette må på plass også hos en digital rådgiver.

– Vi har et sett retningslinjer gjennom god skikk. Det må også en robot forholde seg til. EU har satt ned en ekspertgruppe som vurderer etiske retningslinjer for kunstig intelligens. Så dette vurderes på mange plan. Dette er nybrottsarbeid og det er ingen andre i verden som har autorisert slike rådgivningsroboter så vidt vi kjenner til, sier Seglem.

FØRSTE AUTORISASJON NESTE ÅR

FinAut har jobbet med digitale rådgivere siden 2015, og har hatt en del røde flagg på den teknologiske utviklingen.

– Det er fort gjort å tenke at ting skal være så enkelt som mulig for kunden, men det er viktig å kvalitetssikre jobben den digitale rådgiveren gjør. Bransjen ønsker samme kvalitet som ellers. Hvis det blir krøll kan det gå veldig galt og gå ut over både næringen og forbrukerne, sier Seglem. Planen er at man skal gjennomføre en autorisasjonspilot til høsten, for å se om det lar seg gjennomføre. Det handler om å se om søkekriteriene og sjekklistene fungerer. Etter piloten er evaluert er håpet at første robot blir autorisert i slutten av 2020.