IBM-kutt truer banksystemer

IBM Services skal kutte opp til 40 prosent av de ansatte. Det kan ramme driften av blant annet nettbank, korttransaksjoner og betalinger til utlandet, mener de tillitsvalgte.

Tekst: Sjur Anda

– Mange av de ansatte i IBM her i Norge drifter store systemer på oppdrag fra EVRY. Det er EVRYs kunder som igjen vil bli direkte rammet av at nøkkelpersonell og driftspersonell nedbemannes. Helt konkret vil dette blant annet ramme nettbank, korttransaksjoner og betalinger til utlandet, skriver de tillitsvalgte i IBM i en pressemelding. Finansfokus har vært i kontakt med dem for ytterligere kommentarer, men de kan ikke si mer så lenge prosessen pågår.

I følge de tillitsvalgte vil kuttene spesielt ramme ansatte som drifter en rekke kritiske datasystemer for EVRY og deres kunder. Konsekvensene kan bli at driften av datasystemer til en rekke kritiske samfunnsfunksjoner blir ustabile og i verste fall stopper opp.

– Med redusert kompetanse og erfaring til å utføre drift/vedlikehold vil risikoen for feil øke dramatisk. Alle vet hvor sårbare vi er når betalingsterminaler og nettbanker er nede. Med de nedbemanningene IBM nå ønsker, vil omfanget av slike problemer bli adskillig større og langvarig, uten korrekt kompetanse til å løse problemene som oppstår, heter det videre i pressemeldingen.

BEDRE LØNNSOMHETEN

I 2015 overtok IBM 332 Evry-ansatte da selskapet satt bort mye av sin tekniske drift til det amerikanske selskapet. Det var EVRYs miljøer for drift av stormaskin, nettverk og midrange som ble overdratt. Disse ansatte ble satt inn i IBM Services. Kuttene vi ser nå er en del av en global kuttrunde, der man ønsker å få opp lønnsomheten. I følge Digi.no skal det kuttes mellom 30 og 40 prosent.

De tillitsvalgte i Norge opplever at ledelsen i IBM Norge forstår utfordringene og at det er en konstruktiv dialog mellom partene.

– Vi håper alvoret i situasjonen også blir tydeligere for IBM globalt og at denne beslutningen kan bli økonomisk negativ for partnerskapet mellom EVRY og IBM. Vi oppfordrer ledelsen på det sterkeste til å revurdere denne beslutningen, før misfornøyde kunder forlater selskapene, skriver de i pressemeldingen.

I 2017 hadde selskapet 336 medarbeidere, og et underskudd på to millioner kroner.

ORDKNAPPE IBM

Finansfokus har vært i kontakt med IBM for å høre hvordan de skal ivareta sine oppgaver overfor finansbransjen og samfunnet. Der har det ikke vært mye å hente. Dette er svaret vi får på epost:

«Vi fortsetter å betjene våre kunder og vil levere på våre kontraktsfestede forpliktelser. Vi fortsetter å tilpasse vår organisasjon mot «high-value» segmenter i IT-markedet, samtidig som vi ansetter folk innenfor nye nøkkelområder som leverer verdi for våre kunder og IBM.

Utover det kommer vi ikke til å kommentere saken ytterligere så lenge prosessen pågår.»