SR-Bank betaler bedre enn Sentralavtalen

SR-Bank gir bedre betalt for ubekvem arbeidstid enn det som er avtalt i Sentralavtalen. – Vi ønsker de beste folkene i kundekontakten, sier Elisabeth Urdahl.

Tekst: Sjur Anda, foto: SR-Bank

STAVANGER: – SR-Bank har tilpasset åpningstidene for å bedre tilgjengeligheten for kundene. Det gir våre ansatte en mer upraktisk arbeidstid. Det vil vi belønne på en adekvat måte, sier Elisabeth Urdahl, leder for HR i SR-Bank, og fortsetter: – Vi ønsker å treffe kundene når det passer kundene best. Det er et viktig poeng for oss.

Jevnt over ligger SR-Bank 10 til 40 prosent over satsene i Sentralavtalen på kompensasjon for planlagt arbeid utover normalarbeidstiden.

– Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver. Å betale for at de ansatte har en ukonvensjonell arbeidstid er en del av dette, sier Urdahl.

Den ansatte velger om kompensasjonen skal tas ut som krone- eller tidskompensasjon. Uttak av tidskompensasjon skal avtales med den enkelte leder.

SAMARBEID MED TILLITSVALGTE

Satsene er kommet til i et samarbeid med de tillitsvalgte i Finansforbundet i SR-Bank.

– Vi har fått til en god avtale som både vi fra ledelsen og de tillitsvalgte er fornøyde med, sier Urdahl.

– Ser du for deg noe som vil kunne utfordre disse satsene?

– Vi er komfortable med satsene ut fra dagens behov, strategi og markedssituasjon. Jeg ønsker ikke å legge noen føringer om hva som skjer fremover, men vi ønsker alltid å være en attraktiv arbeidsgiver med rett lønn, sier Urdahl.

GOD ORDNING FOR BEGGE PARTER

Sally Lund-Andersen, konsernhovedtillitsvalgt i SR-Bank er naturligvis fornøyd med at banken betaler de ansatte godt for ubekvem arbeidstid.

– Denne avtalen er vi godt fornøyde med. At vi har en god kompensasjon for ubekvem arbeidstid har bidratt til at vurderingene av arbeidstid utover normalarbeidsdagen er mer behovsstyrt, og har også bidratt til «skjerpet» bruk av ubekvem arbeidstid/arbeidstid utover normalarbeidsdagen.  Vi har et godt samarbeid med ledelsen og ønsker å skape den nødvendige fleksibiliteten, slik at banken kan møte sine kunder på den måten de forventer. På samme måte opplever vi også at de ansatte har fleksibilitet, hvor det handler om «å gi og ta» og ha tillit til hverandre, sier Lund-Andersen.

 

Dette er satsene i SR-Bank:

                               Sentralavtalen:                Lokalt SR-Bank:

Hverdager:

0600-0800:         25 prosent                         35 prosent

1600-1800:         25 prosent                         35 prosent

1800-2100:         30 prosent                         50 prosent

2100-0600:         60 prosent                         70 prosent

 

Lørdag:

0000-0800:         100 prosent                       100 prosent

0800-1500:         60 prosent                         100 prosent

1500-2400:         100 prosent                       100 prosent

 

Søndager:

0000-2400:         100 prosent                       100 prosent

Helligdager:       120 prosent                       130 prosent

 

I tillegg betaler SR-Bank 130 prosent for arbeid onsdag før skjærtorsdag samt pinseaften. Her gir sentralavtalen 120 prosent etter klokken 1300.