1 500 søker stipend eller BI-kurs

Finansforbundets tilbud om kompetanseutvikling er mer populære enn noen gang tidligere. Det er dobbelt så mange søkere i år både til stipendiene og BI-kursene som forbundet tilbyr. Så langt i år har det kommet totalt 1 500 søknader.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Sverre Chr. Jarild

I år som i fjor satser forbundet sterkt på kompetanseutvikling for medlemmene. Totalt er det satt av fire millioner kroner til stipend og kurs og det er ingen tvil om at tilbudet har blitt meget godt mottatt blant medlemmene. Søkningen er rekordstor.

750 000 UTDELT

– Når det gjelder stipend, så hadde vi ved utløpet av andre søknadsfrist mottatt hele 116 søknader på til sammen drøyt 2 millioner kroner. Så langt i år har 62 medlemmer fått stipend på til sammen 750 000 kroner, forteller spesialrådgiver Annette Etholm i Finansforbundet.

Medlemmene kan søke et stipend på maksimalt 25 000 kroner. Pengene kan brukes som en delfinansiering av studier for eksempel på bachelor- eller masternivå på BI. Det er også mulig å få dekket andre typer studier som er relevant i den jobben man har eller ønsker seg.

– En viktig forutsetning for å få tildelt stipend er at medlemmet først har søkt arbeidsgiver og fått svar før man søker om stipend fra forbundet. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at medarbeiderne har rett kompetanse og at ansattes kompetanse utvikles i takt med behov og endringer, sier Annette Etholm.

Det er fire søknadsfrister for tildeling av stipend i år: 1. mars, 1. mai, 1. september og 1. desember.

NYTT BI-KURS

I år tilbyr Finansforbundet et helt nyutviklet BI-kurs som heter Den digitale endringsagenten. Kurset passer for alle medarbeidere og mellomledere som jobber i bedrifter og organisasjoner som opplever digital omstilling – eller for deg som bare ønsker å utvikle din egen digitale kompetanse.

– Vi er stolte av å kunne tilby et nytt og spennende kurstilbud i samarbeid med BI, sier nestleder Bente Hornsrud Espenes i Finansforbundet. I år tilbyr vi også BI-kurset Den digitale endringsagenten som gir 7,5 studiepoeng. Kurset arrangeres med to samlinger over to dager og avsluttes med en prosjektoppgave. Dette er et tilbud til alle de som har behov for eller ønsker å heve sin digitale kompetanse. I tillegg fortsetter vi med BI-kurset Digital forretningsforståelse.

I fjor søkte hele 750 medlemmer på BI-kurset Digital forretningsforståelse. På grunn av den store etterspørselen ble antallet studieplasser i fjor utvidet fra 25 til 90. Så langt i år har det kommet inn 1370 søknader, nesten en dobling fra fjoråret. Fristen er ennå ikke ute, så det er bare å søke. I år tilbyr forbundet hele 110 kursplasser. Digital forretningsforståelse tilbys i Oslo og Stavanger, mens Den digitale endringsagenten tilbys i Oslo, Bergen og Trondheim. De som er så heldige å få plass på ett av disse kursene får dekket hele semesteravgiften inkludert bøker, men ikke reise og opphold. Videre må du ha vært medlem i minimum ett år for å kunne søke på forbundets BI-kurs.

– Den store etterspørselen etter kompetanseutvikling forteller om et stort behov for digital kompetanseutvikling blant våre medlemmer. Det er gledelig at vi har truffet etterspørselen i markedet, men det er viktig å minne om at arbeidsgiver har ansvaret for å tilby sine ansatte den nødvendige kompetanseutvikling. I tillegg har den enkelte ansvar for egen utvikling, og den store søkningen viser at det ansvaret tar mange. Forbundets tilbud kommer derfor i tillegg til det som arbeidsgiverne tilbyr, ikke i stedet for, understreker nestleder Bente Hornsrud Espenes.

Søknadsfristen for BI-kursene Digital forretningsforståelse og Den digitale endringsagenten er 28. mai.