Kappløpet i full gang 

Finansnæringen i Norge begynner å få dårlig tid for å møte konkurransen fra internasjonale giganter ikke minst innen betalingsformidling. Tempoet i utviklingen og digitaliseringen må øke kraftig hvis næringen skal kunne bidra til en bærekraftig omstilling i Norge.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Sjur Anda

Tre profilerte administrerende direktører var invitert til å diskutere næringens fremtidige rolle i omstillingen av Norge på Finansnæringens dag. Turid Grotmoll, Fremtind, Jan Erik Kjerpeseth, Sparebanken Vest og Morten Thorsrud, If var alle enige om at å drive bank og forsikring kommer til å bli ganske annerledes i årene som kommer.  

 Flere bedrifter i vår næring har vært til stede i over hundre år, men nå handler det om å være til stede fremover. Det er en spesielt spennende tid vi går inn i. I dag skal vi forsikre cyberrisiko der bedrifter står i fare for å kunne tape flere hundre millioner kroner hvis alt går galt. Da må vi gjøre et skikkelig håndverk og beholde det finansielle nervesystemet vi har, sa nytilsatt konsernsjef i If skadeforsikring, Morten Thorsrud. 

«Vi må gi kundene en trygghet» Turid Grotmoll, Fremtind

Turid Grotmoll pekte på at næringen har en viktig oppgave med å bygge forståelse og kunnskap om hva som skjer i samfunnet. Det krever mot og risikovilje for å gå inn i de diskusjonene og vurderingene som må gjøres. Det starter med å ta stilling til hva som er vesentlig, hvor du kan påvirke og så komme i gang.  

KLIMA STØRST 

 Klimaendringene er vår tids største utfordring. I 2030 skal vi halvere utslippene i forhold til FNs bærekraftsmål. I 2050 skal vi ha null utslipp. Dersom vi skal løse dette, må vi alle snakke om hva vi selv har tenkt å bidra med, sa Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest. 

GANSKE ANNERLEDES: Alle var enige om at å drive bank og forsikring kommer til å bli ganske annerledes i årene som kommer. Fra venstre: Konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest, adm.dir. Turid Grotmoll i Fremtind, konsernsjef Morten Thorsrud, If og ordstyrer Haddy N`jie.  

I år skal denne banken bli klimanøytral. Alle leverandørene til banken skal være klimanøytrale og de får kort frist for å innfri kravet. Hvis de ikke er klimanøytrale innen fristens utløp, vil de bli byttet ut med andre leverandører som tilfredsstiller kravene.  

 Vi jobber kontinuerlig med å bygge opp vår kompetanse på bærekraft. I den forbindelse hadde vi besøk i Sparebanken Vest fra ING, et globalt finanskonsern med hovedkontor i Amsterdam for å lære oss hvordan de jobber. ING har startet med å beregne hvilket klimaavtrykk utlånsboken gir og nå skal de sette mål for hvilket avtrykk utlånene skal ha mot 2030 og 2050.   

HERLIG KONKRET

If-sjef Morten Thorsrud tror ikke at digitale løsninger uten videre skaper begeistring hos kundene i finansnæringen. Han peker på at digitale løsninger skal fungere og hvis de ikke gjør det så forsvinner kundene. Derfor er utfordringen å skape entusiasme hos kundene på andre måter, spesielt i de situasjonene det er viktig for kunden å få løst et stort problem.  

Turid Grotmoll var mer konkret i sin oppskrift på hvordan skadeforsikringsselskapene skal skape entusiasme hos kundene.  

 Det er noe herlig konkret med skadeforsikring. Vi får aldri vist oss så godt som når kundene står med vann til knærne. Vind, flom, leirras og overvann; det er derfor vi er der for å gi kundene en trygghet når slike situasjoner oppstår. Vår bekymring som næring er at vi må stadig oftere være der i forhold til klimarelaterte skader. 

DYP URO

Konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest har nettopp kommet tilbake fra en reise til Kina der han besøkte teknologigiganter som Huawei, Alibaba og en rekke FinTec-startup-miljøer. Reisen gjorde et dypt inntrykk som han også har beskrevet i sin blogg: https://kjerpeseth.no/. 

 Jeg føler en dyp uro over det vi fikk se. I Kina er det et tempo og en sult som vi ikke ser på samme måten i Norge. De har en besluttsomhet og en vilje til å sette høye ambisjoner som vi har mye å lære av her hjemme. Når vi forteller hvordan vi jobber i Europa, smiler de litt. De bruker to måneder på det vi bruker 12 måneder på. I dag har for eksempel Alipay 800 millioner brukere. Målet er 2 milliarder brukere i 2020. Det er et helt annet tempo enn det vi er vant tilDet er disse gigantene vi skal konkurrere med i fremtiden. Ikke alt er positivt, men tempoet er imponerende.  

 Hvor høyt står bærekraft på agendaen i Kina?  

 Jeg skulle gjerne ønsket at det sto enda høyere. Dette var ikke et satsingsområde på de mange HUB’ene vi besøkte. Samtidig skjer det noe der, men det skjer like mye på grunn av lokal forurensning som klimamål nummer 13. Det er gledelig at antall nye solgte EL-biler i fjerde kvartal er høyere i Kina enn i verden for øvrig 

ALDRI HELDIGITAL 

Morten Thorsrud i If er nysgjerrig på hva som skjer rundt de store globale kjempene og følger også nøye med på dette.  

 Det vil alltid være bra å være stor i en digital verden, men det krever samtidig enorme investeringer for å følge med på den teknologiske utviklingen. Med skadeforsikring vil det alltid være en fysisk bit og vi blir nok aldri heldigitale. Hvis du går tom for strøm på Hardangervidda får du ikke hjelp fra Google. Har du vannskade hjemme, så hjelper ikke Amazon deg med det, sa If-sjefen. 

På sin Kina-reise besøkte Kjerpeseth også forsikringsselskapet Galileo. De skal på lufta i mai med blockchain-teknologi som vil fjerne kjernesystemene som har kostet bransjen dyrt. Dette skjer raskt. Han mener det er veldig farlig å tro at finansnæringen i Norge bare kan fortsette litt som i dag og ikke blir truffet av de store globale endringene som skjer.  

BYGGER ØKOSYSTEM 

 En av de største utfordringene for Sparebanken Vest er at vi må vri kostnadsstrukturen i tråd med fremtidig kundebetjening og behov. Vi hadde lavere kostnader i 2018 enn i 2012. Samtidig har vi bygd opp en IT-divisjon på 150 årsverk som kun jobber med digitalisering. Å bygge et økosystem for en bank av vår størrelse er nødvendig for å kunne ligge langt fremme, sa Kjerpeseth.  

Det som bekymrer han mest i tiden som kommer er bankens evne til å holde på trafikken og kundene. Han brukte Finn og Finn torget som et eksempel. Norsk finansnæring kommer ikke klare ikke å selge de inntektsbringende tjenestene uten at vi holder på trafikken. Da må du ha et økosystem som gjør at når andre aktører kommer med pushvarsler for godkjenning av efaktura må du gjøre det like kjapt som konkurrentene.  

«Vi har utrolig høy kompetanse» Morten Thorsrud, If

UFORLØST POTENSIAL 

På spørsmål om hvordan Norden ligger an sammenlignet med de internasjonale IT-kjempene, mener Morten Thorsrud i If at vi har et utrolig bra utgangspunkt.  

 Vi ligger langt fremme på den digitale utviklingen. Vi har utrolig høy kompetanse. Vi burde ha alle forutsetningene på plass. Men samtidig har vi et uforløst potensial hvis vi sammenligner oss med SverigeDe bygde seg opp som en industrimakt. Nå bygger de seg opp som en innovasjonsmakt med Spotify, Minecraft og SkypeJeg tror det handler om å få på plass mer stabile rammebetingelser for bedriftene før vi virkelig får ut vårt potensial. Det gjelder å handle for at vi ikke skal havne bakpå.  

Kjerpeseth tror vi kanskje at vi i Norge har den fremste finansteknologien i verden, men han er mer usikker på hvor lenge vi vil ha dette utgangspunktet. Han tror ingen andre nasjoner har diskutert så lite hvordan norsk teknologi kan løftes opp og ut i verden og på den måten skape nye arbeidsplasser her hjemme. Kina og Hong Kong jobber myndighetene og næringslivet veldig tett sammen. Der kobler de talent, kapital og kunnskapDette må vi gjøre mer av i Norge hvis vi skal klare å utnytte det potensiale vi har
Finansnæringens dag  

Les også: Finansfokus: Finansnæringen viktig for å redde kloden. 

Se opptak av Finansnæringens dag: https://www.finansnorge.no/aktuelt/arrangementssider/2019/finansnaringens-dag-2019/opptak/