Vil ha minstelønn det går å leve av

Sterk konkurranse og stort ansvar for egen inntekt gjør arbeidssituasjonen tøff for mange unge eiendomsmeglere. Tillitsvalgte og DNB Eiendom-ansatte Ronny Eikerol vil ha en minstelønn, slik at det er lettere å klare seg, også i begynnelsen av karrieren. DNB Eiendom vil ikke svare på våre spørsmål om arbeidsvilkår.

Tekst: Sjur Anda

– Noen steder har antall meglere økt kraftig, mens antall eiendommer som legges ut er rimelig konstant. Det innebærer at det blir knallhard konkurranse om oppdragene, også internt hos eiendomsmeglerforetakene. I dag er det liten risiko for arbeidsgiver å ansette flere. Med provisjon i konkurranser på gjerne under én prosent blir man gående på slavelønn, sier divisjonstillitsvalgt Ronny Eikerol i DNB Eiendom, som ser at dette er gjengs over hele landet i de fleste meglerforetak.

– Det sier seg selv at det ikke går å leve av en lønn på mellom 240 000 og 300 000 inkludert feriepenger.

VIL HA MINSTELØNN

Nå vil Eikerol ha en minstelønn, slik at også arbeidsgiver må tenke seg om to ganger før det settes en ny megler i markedet.

– I dag har arbeidsgiver svært liten risiko ved å ansette flere. Mange av de største eiendomsmeglerforetakene er eid av banker, som er opptatt av opptatt av samfunnsansvar og at folk skal ha en lønn og leve av. Da bør man også ta et større ansvar for egne ansatte innen eiendomsmegling. Her har bransjen en ryddejobb å gjøre, sier Eikerol.

VIL ORGANISERE

Han peker på assurandørene, som lenge var et typisk provisjonsbasert yrke.

– De gikk over til fastlønn med bonus. Vi skal selvfølgelig ha incentiv for å hente nye oppdrag, også skal arbeidsgiver tjene penger. Men med en grei fastlønn må arbeidsgiver også ta deler av risikoen ved ansettelser. Da tror jeg vi hadde unngått den overetableringen vi ser. Idag er det for mange meglere mange steder. Folk jobber seg ihjel for småpenger, sier Eikerol.

Han ser også at eiendomsmeglerne selv kan påvirke.

– Hvis eiendomsmeglerne hadde organisert seg, ville vi stått mye sterkere og kanskje fått en mer vanlig lønnsutvikling. Hvis vi tillegg hadde vært knyttet til lønnstrinnene, ville vi fått en årlig justering av lønnen. Eiendomsmeglerne hører hjemme i finansnæringen og da er Finansforbundet rett fagforening for oss.

ORDKNAPT FRA DNB

Finansfokus har prøvd å få til et intervju med ledelsen i DNB Eiendom om denne saken. De har ikke villet stille til intervju. Vi får disse svarene på våre spørsmål i en epost fra Terje Buraas, administrerende direktør i DNB Eiendom:

«Vi er i en pågående prosess der vi ser på ulike modeller for vårt lønnssystem. Dette er svært konkurransesensitiv informasjon, og derfor ønsker vi ikke å kommentere dette arbeidet på nåværende tidspunkt.»

«Det vil alltid være noen som er misfornøyd med lønnen sin, og at unge uerfarne meglere har lavere lønn i startfasen av arbeidskarrieren er helt vanlig i alle yrker, og særlig innen provisjonsbaserte bransjer. Men vi har naturligvis lyttet til alle innspill fra de ansatte, og det er noe vi har tatt med oss inn i arbeidet med lønnsmodell for meglere.»

«Nylig lanserte DNB Eiendom «Samsolgt», som er en tjeneste der megler og selger gjør salgsjobben sammen. DNB Eiendom holder for tiden på å ansette egne meglere til Samsolgt-satsingen. Dette vil være litt annerledes meglerhverdag, der man jobber mer på fastlønn og har mer normal arbeidstid enn en tradisjonell megler. Vi tror det kommer til å bli en attraktiv karrierevei for mange meglere.»

Disse spørsmålene ønsker Finansfokus svar på, men i og med at Buraas ikke vil stille til intervju får vi ikke engang stilt dem: 

– Hvilket ansvar har DNB Eiendom som arbeidsgiver for at de ansatte har en lønn de kan leve av?

– Er det riktig at de ansatte skal sitte med så stort ansvar for egen lønn?

– Vi får beskrevet at det flere steder opereres med en swim or sink-tankegang, hva tenker du om det?

– Har dere ansatt for mange eiendomsmeglere noen steder?