Tariffavtale gir bedre arbeidsforhold

Rede Eiendom på Helgeland er en av få eiendomsmeglerforetak som har tariffavtale med Finansforbundet. Dette gir bedre arbeidsforhold og større forutsigbarhet både for ansatte og ledelse.

Tekst: Sjur Anda, foto: Rede Eiendom

– Vi er veldig glad over å ha fått på plass en tariffavtale. Vi har jobbet lenge med dette, og har fremforhandlet regulerte arbeidsforhold og ryddige arbeidsbetingelser for de ansatte i Rede.  Dette gir oss trygghet. I avtalen ligger også at vi får AFP, noe som var viktig, sier hovedtillitsvalgt Ninni Moldrem.

De tillitsvalgte har hatt god dialog med ledelsen om tariffavtalen.

– Tariffavtalen bidrar til at vi er en trygg og attraktiv arbeidsplass. Her skal man kunne jobbe til man blir pensjonist. På eiendomsmeglerkontorene er det ofte mest unge, mens de godt voksne ofte slutter eller går over i andre stillinger. Det er flott med unge ansatte, men det er også viktig å beholde de som er godt voksne, sier Moldrem. Rede eies av to boligbyggelag samt Helgeland Sparebank.

– Det er bankens tariffavtale og bedriftsavtale som er brukt som mal i vår, sier Moldrem. Vi har tilpasset den slik at den passer for oss som eiendomsmeglere.

TAR VARE PÅ DE ANSATTE

Der andre eiendomsmeglerforetak kjører hardt med høy provisjon og stort sett ingen fastlønn tenker Rede annerledes.

– Vi skal ta vare på de nye, slik at disse får en normal fastlønn. Jeg synes vi har en veldig god arbeidsplass, sammenlignet med andre meglerkontor, sier Moldrem, som håper at flere vil følge med og se verdien av ordnede arbeidsforhold.

– Det er ikke mange andre bransjer der du forventes å starte med så forferdelige arbeidsvilkår. Bransjen går glipp av masse flinke folk med den holdningen. I dag kreves det en treåring bachelor utdanning for å bli eiendomsmegler. Da forventer man andre arbeidsvilkår, sier hun, og fortsetter:
– Det er ofte solide, seriøse banker som eier meglerforetakene. Da bør man også være opptatt av gode, ryddige arbeidsvilkår. Det må på plass for å rekruttere og å beholde folk, sier Moldrem.

I Rede er de 22 ansatte og de aller fleste er organisert.

GODT SAMARBEID

Også ledelsen er veldig fornøyd med å ha en tariffavtale på plass.

– En slik avtale gjør ting enkelt for begge parter. Når ting går greit er det er det lite problemer, men når ting blir mer usikkert er det veldig greit å ha et tydelig regelverk å gå tilbake på. Vi er en arbeidsplass som ønsker å ha ting på stell og det viser denne avtalen. Dette viser hvem vi er og hvordan vi driver vår virksomhet, sier Stig Magne Øie, daglig leder i Rede Eiendom. Han er meget tilfreds med å ha fått til en tilslutningsavtale med Finansforbundet og Finans Norge.

ROR SAMMEN: I Rede Eiendom er det ikke hver mann for seg selv. – Vi er opptatt av lagbygging og at vi får best resultater ved å jobbe sammen, sier Stig Magne Øie.

– Jeg har veldig tro på lagbygging kontra hver mann for seg selv. Når tillitsvalgte og ledelse jobber i tospann blir resultatet best. Hos oss har vi satset på en god fastlønn i kombinasjon med bonuser, både på individ og gruppenivå. Alle skal få del av resultatet. Dette bidrar til å beholde folk over tid. Vi ønsker at folk skal kunne leve med dette yrket og ha et liv utenom også. Å ha ordnede arbeidsforhold er veldig viktig for oss, sier Øie.

– Viser dette igjen på bunnlinjen også?

– Bedriften går godt og vi driver sunt. De som jobber her ser nytten av å jobbe sammen og å jobbe på en god arbeidsplass. Vi ser at det gir lojale arbeidstakere som ønsker å gjøre en god jobb og yte. Fastlønnen blir på ingen måte en sovepute.

Les om eiendomsmeglerne som lever på sultelønn her.