Søker seg mot akademia

SpareBank 1 Østlandet går inn med 500 000 kroner årlig til NTNU. Hensikten er å få tilgang til NTNUs fagmiljøer og dermed utvikle og styrke egen kompetanse.

Tekst: Sjur Anda

– Denne avtalen gir oss tilgang til fagmiljøer innen strategisk viktige områder for banken. Det handler om digitalisering innen finans, big data, maskinlæring, kunstig intelligens og bærekraft. NTNU på Gjøvik er også ledende innen cyber security, noe som også blir stadig viktigere. Å få tilgang til disse miljøene gjør at vi kan styrke vår egen kompetanse på viktige områder, sier Dag-Arne Hoberg, konserndirektør innovasjon og forretningsutvikling i SpareBank 1 Østlandet.

Avtalen er treårig med mulighet for ytterligere to års forlengelse. Halvparten av pengene er øremerket NTNU på Gjøvik. Disse skal være med på å finansiere en egen fagenhet innen industriell økonomi og teknologiledelse.

MARKEDSFØRE BANKEN

Et annet viktig moment er at banken får markedsført seg mot potensielt fremtidige ansatte.

– Vi vil trenge stadig flere med teknologisk bakgrunn. Studentsamarbeid og masteroppgaver blir en del av dette opplegget. Da får vi vist frem banken som en spennende og attraktiv arbeidsplass, sier Hoberg.

NTNU ønsker også å trekke inn banken i forskningsprosjekter som de søker finansiering til.

– I slike tilfeller vil vi stille vår kompetanse og erfaring til disposisjon. Dette blir et toveisprosjekt, forteller Hoberg.

BEDRE DIALOG MED AKADEMIA

Det har skjedd og vil skje mye fremover i finans. Kundeadferden endres, teknologi får stadig mer å si og nye aktører utfordrer de etablerte.

– Vi i finansnæringen har vært flinke til å samarbeide oss imellom, men fremover vil vi trenge kompetansepåfyll fra teknologiske fag. Da er det nyttig å knytte seg sterkere opp mot akademia. Store ressurser kanaliseres gjennom universiteter og høyskoler i Norge. Ved å delta og aktivt søke seg mot prosjekter får vi tilgang til kompetanse vi ikke hadde nådd på andre måter. Innspill fra nye miljøer vil være med å løfte oss, sier Hoberg, som ser at også flere innen bank og finans nå knytter tettere samarbeid mot akademia.