Store lønnsforskjeller 

Finansforbundets lønnskalkulator viser tydelig lønnsforskjellene i norsk finansbransje, ikke minst mellom kjønnene.  

Tekst: Tellef Øgrim Foto: Morten Brakestad 

 Kjønnsforskjellene i bransjens lønnsstatistikk er ikke noen nyhet for Finans Norge.  

–  Det er ikke greit at kvinner i gjennomsnitt tjener såpass mye lavere enn menn i finans. For å oppnå varige endringer, må det jobbes systematisk og langsiktig, sier Runa Opdal Kerr, arbeidslivsdirektør i Finans Norge, til Nettavisen.  

Nettavisen publiserte nylig en beregning som viser at kvinner i yrker som finansmegler, økonomisjef og ledere av forsikring og finansvirksomhet, kommer dårligst ut når menns og kvinners gjennomsnittlige månedslønn sammenlignes.  

Det største gapet finnes i gruppen finansmeglere hvor det er særlig stor avstand mellom de høyeste og de laveste lønningene, og hvor det er klart flere menn med topplønn.  

IKKE ALLTID FASIT 

Selv om forbundets lønnskalkulator kun omfatter heltidsansatte på regulativlønn, er det ikke vanskelig å finne igjen forskjellene som Nettavisen peker på. Det er likevel viktig å notere at tallene er veiledende og gjennomsnittlige og ikke gir eksakte data for lønnsnivået i spesifikke bedrifter. 

Lønnskalkulatoren viser ikke utvikling over tid

Forbundets sjeføkonom Sven Eide mener at kalkulatoren er et godt og interessant verktøy, men legger ikke skjul på at den også har sine begrensninger.  

– Den viser ikke utvikling over tid, og det kan dessuten variere hva en stilling kalles i forskjellige bedrifter. For eksempel kan en kundekonsulent i én bedrift bli kalt finansrådgiver i en annen, sier Eide. 

ULIKE STILLINGSNAVN: – Det kan variere hva en stilling kalles i forskjellige bedrifter, sier Sven Eide, sjefsøkonom i Finansforbundet. 

ULIKE FAKTORER AVGJØR 

Også Finans Norges Runa Opdal Kerr roser kalkulatoren for å vise lønnsstatistikken for nettbrukere på en god måte. Men hun legger til at tallene må tolkes forsiktig. 

– Strukturelle endringer, for eksempel at personer slutter eller begynner i næringen, kan enkelte år ha stor påvirkning på lønnsnivået. Dette gjør seg i ulik grad gjeldende og kan ha stor effekt desto mer detaljert sortering man benytter. Statistiske tall blir lett sett på som fasit, eller en indikasjon på det lønnsnivået man burde ha. Ingen ønsker å ligge under gjennomsnittet.  

Hun mener imidlertid at “riktig lønn” for den enkelte avhenger av mange faktorer som ikke vises i kalkulatoren.  

Opdal Kerr peker på erfaring, utdannelse, kompetanse, særlige kvalifikasjoner, prestasjoner, marked, ansvar, bedriftsstørrelse og geografisk lønnsnivå som eksempler på faktorer som spiller inn. I likhet med Eide peker hun på at stillingsgrupper ikke er standardisert i bransjen, og at variasjonene innen grupper dermed er store.  

Slik er forskjellene 

Mannlig finansmegler i forretningsbank i Oslo, mellom 50 og 54 år: 718 000 i gjennomsnittlig årslønn pluss 202 000 i bonus. 

  •  Kvinnelig finansmegler i forretningsbank i Oslo, mellom 50 og 54 år: 666 000 i gjennomsnittlig årslønn pluss 65 000 i bonus.
  •  Mannlig kundekonsulent i sparebank utenfor Oslo. Alder 50-54 år: 523 000 i lønn pluss 8 000 i bonus.
  • Samme kriterier for kvinne: 457 000 i lønn pluss 12 000 i bonus.
  • Dette er et snitt for begge kjønn i alle yrker i forretningsbank i Oslo: Alder 30 – 34 år med over fire års utdanning fra universitet eller høyskole: 669 000 i lønn pluss 54 000 i bonus.
  • Samme kriterier utenfor Oslo: 614 000 i lønn pluss 48 000 i bonus. 

Tallene er hentet fra en lønnskalkulator som er tilgjengelig på Finansforbundets nettside. https://www.finansfokus.no/lonn/lonnskalkulator/ 

Kalkulatoren er basert på tallene i forhandlingsstatistikken fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Det vil si tall fra tariffområdet bank og forsikring. Tallene er oppdatert per 1. september 2017.