DNB utvikler kritisk kompetanse internt 

DNBs reskill-løp skal gi bankgiganten sårt tiltrengt datakunnskap. For Thomas Schøyen ble det interne løpet helt avgjørende for at han fortsatte karrieren i banken.  

Tekst og foto: Sjur Anda 

– Det er rett og slett vanskelig å få tak i datafolk med rett kompetanse. Det er hard konkurranse om disse folkene, sier Iselin Sommereng, prosjektleder for reskill-løpet i DNB. Kort fortalt innebærer dette at man slutter i jobben sin for å gå inn i et læringsløp. Etter endt utdanning går man inn i en helt ny rolle, gjerne i en ny avdeling også. Deltakerne er tilknyttet HR i utdanningsperioden.  

Banken har nå gjennomført sitt første reskill-løp. 14 ansatte har gått gjennom et intensivt opplæringsløp innen data science, der temaene har vært blant annet programmering.  

– Disse har nå fått nye roller rundt om i organisasjonen, men vi ser på dette som en reise som skal styrke oss innen dette fagområdet. Reskill gjør at vi får bygget opp et community innenfor data science. Deltakerne treffes jevnlig for å trekke på erfaringer fra hverandre og hvordan de ulike forretningsområdene jobber, sier Sommereng.  

INTENSIVT LØP 

De 14 utvalgte startet reskill-løpet i august i fjor. Det var et intensivt opplegg de gjennomførte med fulle arbeidsdager med både interne og eksterne aktiviteter.  

– Vi har sett innover og brukt konkrete DNB-case som er løst med støtte fra mentorer. I tillegg har vi fått impulser og tanker utenfra. Deltakerne har vært på StartUpLab og lært av oppstartsselskaper innen data science. Vi har hatt en datakunstner på besøk for å lære å visualisere data på nye måter og hatt forelesninger om koblingen mellom etikk og data. Opplæringsløpet har vært bredt, men allikevel fokusert og hovedtyngden har vært ut fra de behovene DNB har, sier Sommereng.  

NY SPENNENDE JOBB: Thomas Schøyen har fått drømmejobben etter reskill. – Maskinlæring og avansert analyse er ekstremt spennende, sier han. Iselin Sommereng er den som har ansvaret for reskill internt i DNB.  

Opplæringen er i stor grad basert på e-læring samt samarbeid mellom deltakerne og interne usecases knyttet til hvordan DNB jobber med data i dag.  

– Dette kan ikke sammenlignes med noe annet. Deltakerne har fått lære veldig mye på kort tid og de har fått den siste kompetansen innen maskinlæring og data science, sier Sommereng.  

MÅ HA RETT BAKGRUNN 

En plass i høstens reskill-løp er ikke noe som passer alle. Deltakerne måtte ha et visst faglig nivå innenfor blant annet matematikk, programmering, statistikk og andre fag som var nødvendige for å kunne ta til seg den nye kompetansen. Totalt søkte 44 ansatte om å få muligheten til å reskille seg. 20 av disse ble intervjuet og vurdert basert på faglig kompetanse og motivasjon.  

– Motivasjon er veldig viktig her. Mange kan lære seg mye med riktig mindset, sier Sommereng.  

TRUET MED Å SLUTTE 

Thomas Schøyen er en av dem som gjennomførte det krevende kompetanseløpet. Han har en mastergrad i informatikk og jobbet som IT-arkitekt, men hadde veldig lyst til å gå over til maskinlæring og avansert analyse. Han hadde rett bakgrunn, men DNB hadde tagget hans kompetanse som kritisk for banken. Dermed ble det nei i første omgang. De ville beholde ham der han var.  

– Det var en ganske kjip tilbakemelding å få når du har lyst til å prøve noe annet. Jeg så på reskill som en unik mulighet til å få bedriftsbacking til å utdanne meg til en helt ny rolle, sier Schøyen.  

– For oss er bankens behov førende, og i utgangspunktet skulle han blitt der han var. Men da han gav tydelige signaler om at han var på vei ut istedenfor, snudde vi oss rundt og ordnet en plass til ham, sier Sommereng.  

Jeg har havnet midt i smørøyet

Nå jobber Schøyen som data scientist og sitter sentralt og skal utarbeide retningslinjer og bygge kompetansemiljøet for avansert analyse. Det innebærer blant annet analyse av prismodeller og risikoanalyse.  

– Jeg har havnet midt i smørøyet og gjør avansert analyse på en rekke ulike områder, sier Schøyen.  

– Var utdanningen tøff? 

– Ja, det var veldig intenst, med mye jobb. Men vi kunne fokusere helt på å ta til oss ny kompetanse. Vi var en fin gjeng der alle jobbet med det samme og det var for en begrenset periode, frem til jul, sier dataeksperten.  

– Hvordan var det å slutte der du var? 

– Det var noe usikkerhet. Vi sa opp stillingene våre og jobbet for HR, uten noe klart å gå til. Først i slutten av programmet fikk vi vite hvor vi havnet, sier Schøyen.  

– Utplasseringen skjedde ut fra gjensidig matching, der forretningsområdene meldte inn behov og roller, så fikk studentene velge, skyter Sommereng inn.  

– Gjør dette noe med dine karrieremuligheter? 

– Helt klart. Dette er en hot kompetanse og Linkedin-henvendelsene har økt markant. Men samtidig gjør det at jeg har fått denne muligheten noe med lojalitetsfølelsen til banken. De har vist at her er et godt sted å være for dem som vil utvikle seg, sier Schøyen, som har to års binding til banken fra programmets start.  

AKTUELT Å GJØRE IGJEN 

Høstens reskill-løp var DNBs første. Nå evalueres prosjektet. Erfaringene avgjør om det skal lages lignende opplegg innen andre områder.  

– Dette er et ganske omfattende løp, som krever mye rigging og styring. Men det er flere andre kritiske områder der vi trenger kompetanse. Det er også en mulighet å gjøre en light-versjon, der vi legger opp til rene online læringsløp, der folk sitter alene. Dagens online-opplegg er såpass bra at det vil gi mye verdi, sier Sommereng. 

– På mange måter er reskill mer effektivt og raskere enn å gå ut og rekruttere. Folk utenfra mangler også forretningsforståelse fra banken. I tillegg kan vi til en viss grad skreddersy kompetansen til bankens behov i et slikt opplegg. Der ser vi en stor endring i utdanningsverden. De etablerte blir utfordret av skreddersydde tilbud på nett, sier Sommereng.  

SA OPP JOBBEN SIN: Thomas Schøyen måtte si opp stillingen sin for å bli med på Reskill. – Deltakerne var tilknyttet HR i den perioden programmet varte. Etterpå hadde de stor påvirkning på hvor de havnet, sier Iselin Sommereng.