Fullt gjennomslag for egen pensjonskonto   

Regjeringen går inn for at 1,4 millioner arbeidstakere med innskuddspensjon skal få samlet pensjonen på en egen pensjonskonto. Nå skal forslaget behandles i Stortinget. 

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: YS/Scanpix 

Lovforslaget innebærer at arbeidstakere får samlet pensjonskapitalen fra tidligere arbeidsforhold, og forvalter denne sammen med pensjonsopptjeningen hos den nåværende arbeidsgiveren. Arbeidstakere kan alternativt velge å samle pensjonsmidlene både fra tidligere og nåværende opptjening på egen pensjonskonto hos en pensjonsleverandør som arbeidstakeren selv velger. Forslaget vil gjelde for arbeidstakere som har innskuddspensjonsordninger, og pensjonsmidlene som samles må være fra innskuddsordninger.  

Arbeidstakerne får mer pensjon for hver sparte krone

I tillegg vil regjeringen vil også oppheve 12-månedersregelen, slik at arbeidstakere får med seg opptjent pensjon uavhengig av lengden på arbeidsforholdet. 

– Med dette forslaget får arbeidstakerne mer pensjon for hver sparte krone, fordi forvaltningen blir mer effektiv. Og de får bedre oversikt når de slipper å forholde seg til pensjonssparing fra ulike arbeidsgiveres pensjonsordninger. Dette gir en enklere hverdag for folk, sier finansminister Siv Jensen.  

GODT FORNØYD 

YS-leder Erik Kollerud og forbundsleder Pål Adrian Hellman i Finansforbundet er godt fornøyd med vedtaket der YS har fått fullt gjennomslag for egen pensjonskonto i tråd de høringssvar som organisasjonene har gitt. 

– YS har jobbet lenge for å gi arbeidstakere større innflytelse på og oversikt over forvaltningen av egne pensjonsmidler. Vi er glade for at regjeringen har lyttet til våre innspill, sier YS-leder Erik Kollerud. 

Forslaget fra regjeringen innebærer at alle arbeidstakere i privat sektor med innskuddspensjon får en egen pensjonskonto der pensjonsmidlene fra flere arbeidsgivere samles. Den enkelte vil få mulighet til selv å velge hvilken leverandør som skal forvalte pensjonen.  

FULL VALGFRIHET 

YS-leder Erik Kollerud peker på at finansbransjen og andre aktører ønsket å redusere valgfriheten for arbeidstakerne ved å begrense flytteretten. Han er glad for at disse aktørere ikke fått gehør for sitt syn. 

– Det er betryggende å se at regjeringen har lagt vekt på valgfrihet og konkurranse i markedet av pensjonsforvaltning, slik YS Privat hele tiden har hevdet er riktig. Dette vil også føre til lavere kostnader for arbeidstakerne. 

Vi er trygge på at forslaget får tverrpolitisk støtte

Nå er saken til behandling i Stortingets finanskomité. De har frist til 26. mars for å avgi sin innstilling.  

– Vi i YS er trygge på at forslaget får tverrpolitisk støtte. Alle de store partiene har uttrykt sin støtte tidligere. Derfor regner vi med at dette blir vedtatt i løpet av våren, slik at vi raskt kan starte med implementeringen, sier Kollerud.  

Les også: Et skritt nærmere egen pensjonskonto (finansforbundet.no)