Nå starter styrejakten   

I disse dager starter jakten på nye medlemmer til Finansforbundets styre. Landsmøtet i november skal velge ni styremedlemmer, nestleder og leder. Mangfold er stikkordet for valgkomiteens arbeid.  

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Sverre Jarild 

Valgkomiteen består av åtte medlemmer med personlige varamedlemmer valgt av landsmøtet. Eli Solhaug, konsernhovedverneombud i DNB, leder valgkomiteens arbeid. Nå pakker de kofferten og setter kursen til vårens tillitsvalgtkonferanser. Her starter talentspeidingen.  

– Tillitsvalgtkonferansene er en viktig arena for å komme på sporet av kandidater til nytt forbundsstyre. Vi vil være til stede på alle tillitsvalgtkonferansene og holde ører og øyne åpne, sier Solhaug. Men de nøyer seg ikke med det. 

MANGFOLD VIKTIGST

Mens forrige valgkomité prioriterte å få flere unge kandidater inn i styret, så er det mangfold som gjelder for utvelgelsen av kandidater til neste forbundsstyre. 

 Hvorfor er mangfold viktigst i valget av nye styremedlemmer? 

– Når vi velger mangfold, er det fordi Finansforbundet trenger et styre som speiler mangfoldet i finansnæringen. Dette er ikke bare knyttet til etnisitet, men også til alder, kjønn, geografi, kompetanse, bedriftens størrelse og type. Vi ønsker et styre som representerer hele bredden i næringen, men som samtidig har spisskompetanse på nøkkelområder som for eksempel digitalisering.

Finansforbundet trenger et styre som speiler mangfoldet i finansnæringen

Nå går valgkomiteen bredt ut for å få flest mulige innspill til kandidater til nytt forbundsstyret. Hun oppfordrer derfor alle medlemmer og tillitsvalgte til å komme med gode og velbegrunnede forslag til valgkomiteen på nye styremedlemmer innen 31. mai.  

30 KANDIDATER

– For tre år siden fikk vi inn rundt 30 forslag på kandidater både i det sittende styret og på nye kandidater. Vi hadde et veldig godt grunnlag for vårt arbeid. Desto flere forslag vi får inn på nye kandidater, jo lettere er det å få det mangfoldet i styret som vi ønsker oss, sier Solhaug. 

De siste årene har det skjedd en sterk sentralisering i finansnæringen der filialer legges ned med den konsekvens at det blir færre ansatte ute i distriktene. Denne utviklingen er også grunnlaget for at flere av forbundets geografiske avdelinger nå ønsker å slå seg sammen. 

 Hvordan vil denne utviklingen påvirke valgkomiteens arbeid?
– Det kan bli vanskeligere å finne de riktige kandidatene når det blir færre ansatte i distriktene. Desto mer avhengige er vi av at både bedrifter og geografiske avdelinger tipser oss om gode kandidater på styremedlemmer nettopp fra distriktene.

SKAPE BEGEISTRING

Foreløpig har ikke valgkomiteen spurt det sittende forbundsstyret om hvem som ønsker gjenvalg. Den prosessen starter senere siden det i skrivende stund fortsatt er ni måneder igjen av inneværende landsmøteperiode.  

 Hvilke egenskaper vil valgkomiteen legge vekt på hos den som blir valgt til forbundsleder? 

– Det må være en person som evner å skape begeistring både hos nåværende og potensielle medlemmer. Det må også være en person som har solid kunnskap om finansnæringen spesielt og samfunnet generelt. I tillegg må vedkommende være synlig i mediene og fronte Finansforbundet på en god måte. Evne til å bygge gode team og inspirere alle rundt seg til samhandling for fellesskapets beste er også egenskaper vi vil legge vekt på. Kort sagt ønsker vi en karismatisk person som medlemmene vil følge.

BRED KOMPETANSE 

Bred kompetanse er også stikkord for de øvrige kandidatene som valgkomiteen skal plukke ut. I en næring der endringene skjer raskere og raskere, mener valgkomiteen at det nye styret må ha en breddekompetanse. 

 Helt konkret, hvilken type kompetanse er viktigst hos de nye styremedlemmene 

– Først og fremst IT-kompetanse. Vi trenger derfor forslag på kandidater som forstår den teknologiske utviklingen og hva dette betyr for alle ansatte i næringen vår. Vi trenger også kompetanse på pensjon, internasjonalt arbeid, GDPR og PSD2. Men la meg presisere at alle skal ikke kunne alt.

I juni starter valgkomiteen arbeidet med å vurdere alle kandidatene som blir foreslått til nytt forbundsstyre. Etter sommeren blir alle kandidatene intervjuet inkludert det sittende forbundsstyret. I midten av oktober offentliggjøres valgkomiteens innstilling.  

Hvis du har forslag til kandidater kan de sendes til valgkomiteens leder, Eli Solhaug.

Her ligger alt av landsmøteinformasjon.

Valgkomiteen 2016 – 2019 

   
Oslo Akershus   
Medlem  Eli Solhaug 
Vara  Mona Henjesand 
   
Medlem  Christian Kristensen 
Vara  Ove Kolstad 
   
Østfold, Vestfold, Hedmark, Buskerud, Oppland, Telemark   
Medlem  Ellen Kristin Enger 
Vara  Øystein Ulrich Larsen 
   
Medlem  Anne Mari Bø 
Vara  Irene Buskum Olsen 
   
Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane   
Medlem  Kjell Johnny Andersen 
Vara  Odd Erik Skogestad 
   
Medlem  Astrid Borlaug 
Vara   
   
Trøndelag, Møre og Romsdal, Nordland, Troms Finnmak   
Medlem  Hans Roger Feragen 
Vara  Knut Bertil Øygard 
   
Medlem  Tone Ridderseth 
Vara  Karen Enevoldsen