Sandnes Sparebank årets etiske klatrer

Mange banker har tatt store steg i rett retning på bærekraft og etikk. Aller mest økte Sandnes Sparebank, som tredoblet resultatet fra i fjor. SpareBank 1 Nord-Norge kommer dårligst ut.

Tekst og foto: Sjur Anda

– Dette er vi veldig glad for og utmerkelsen blir en bekreftelse og anerkjennelse for arbeidet vi har gjort det siste året, sier Cecile Kloster, leder for samfunnsansvar og økonomisk kriminalitet i Sandnes Sparebank.

Sammen med kollega Stina Raustein tok hun imot prisen som årets klatrer under presentasjonen av Etisk Bankguide 2018, arrangert av Fremtiden i våre hender og Forbrukerrådet.

Resultatet i fjor var litt urettferdig

I fjor lå Sandnes Sparebank i rød sone, med 21 prosent. I år tredoblet de og havnet på respektable 61 prosent.

– Vi synes vel resultatet i fjor var litt urettferdig. Vi har gjennom alle år i det store og hele gjort mye riktig innen det etiske feltet, men vi har ikke vært flinke nok til å dokumentere det vi har gjort, forteller Kloster, som påpeker at de også har gjort endringer i måten de jobber på.

– Vi har blitt tydeligere overfor både kunder og leverandører på hva vi vil ha og hvor vi står i dette. Sammen kan vi bidra til en positiv endring, sier Kloster, som tror et jevnt arbeid over tid må til for å lykkes.

– Vi kommer aldri på Cultura-nivå (vinner av rangeringen red. anmrk.), men gjennom et kontinuerlig fokus i hverdagen og ved å ta bevisste valg kan vi bidra. Det kan handle om småting, som å systematisere bruken av esignering av dokumenter, bruk av Skype og webseminarer istedenfor å reise avgårde på ting. Det skal være en rød tråd både i det vi sier og det vi gjør, sier Kloster.

To andre sparebanker økte også kraftig fra 2017. Sparebank 1 Østlandet og Sparebanken Vest økte med henholdsvis 24 og 29 prosent. Den komplette rangeringen for 2018 ligger i bunn av saken.

Kun rapportering

SpareBank1 Nord-Norge (SNN) går som eneste bank nedover i guiden. Den nordnorske regionbanken går fra 47 til 34 prosent.

KRITISK TIL GUIDE: – Denne guiden sier svært lite om hva vi faktisk gjør på etikk og bærekraft, sier Stein Vidar Loftås i SNN. Foto: Marius Fiskum

– Vi er noe overrasket over dette. Vi rapporterte omtrent det samme som i fjor, men med små forbedringer. Vi er blitt trukket på en hel del punkter, der vi ikke helt kjenner oss igjen. Jeg vil understreke at Etisk Bankguide på ingen måte sier noe om hvor flinke vi faktisk er på etikk og bærekraft. Vi jobber målrettet og hardt på etikk og bærekraft hver dag. Guiden sier bare noe om hvor flinke vi er til å rapportere på det. Hver bank må svare på over 1 000 punkter, noe som er ressurskrevende. Det er også en rekke andre lignende ratinger, der alle har ulike rapporteringsmåter. Å håndtere alle disse ville kreve at vi setter ganske mye ressurser på rapportering. For oss blir det viktigere å faktisk jobbe med bærekraft og etikk, sier Stein Vidar Loftsås, kommunikasjonssjef i SNN.

Snittet øker veldig

Siden oppstartet i 2017 har bankenes skår økt kraftig. Da guiden ble lansert i 2016 hadde bankene en snittskår på 38 prosent. I 2017 var den på 51 prosent og i fjor var den økt til 61 prosent.

– Det viser at bankene har jobbet målrettet for å forbedre sin policy på bærekraft. Det er også tilbakemeldingene vi får fra foretakene. Vi har også dialog med flere banker i deres arbeid for å bli bedre. Eksempelvis ble flere sparebanker gjort oppmerksom på at de i liten grad hadde fokus på arbeidstakernes rettigheter, noe de gikk inn og forbedret, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

GIR RÅD: – Vi samarbeider og gir råd til flere banker hvordan de kan jobbe med etikk og bærekraft, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender. Foto: Renate Madsen.

Etisk bankguide skal være et verktøy der forbrukeren enkelt kan se hvilke banker som jobber best med etikk og bærekraft. Det er enkelt å gå inn og finne ut hvilke banker som er gode og dårligere på ulike områder.

– Samtidig ønsker vi at bankene skal konkurrere på bærekraft og at det skal bli en ting de ønsker å profilere seg på. Ved å skape et «race to the top» håper vi at hele bransjen blir mer etisk og bærekraftig, sier Riise.

FAKTA:

Via hjemmesiden til Etisk bankguide skal norske forbrukere enkelt kunne sjekke sin egen bank, og sammenligne resultater og score mellom banker. Egne linker gjør det mulig å sende meldinger til bankene om at man enten er fornøyd eller misfornøyd med resultatene, og Etisk bankguide skal også kunne være første steg på veien dersom man ønsker å bytte til en annen bank.

Etisk bankguide er et samarbeid mellom Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet. Etisk bankguide er en del av det internasjonale initiativet Fair Finance Guide, som skal gi forbrukere, organisasjoner og myndigheter innsyn i hvordan bankene forholder seg til viktige temaer innenfor etikk og bærekraft.

Guiden er laget ut fra en omfattende gjennomgang av bankenes retningslinjer, krav og policydokumenter.

Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet har kontrollert hver enkelt bank innenfor 14 ulike temaområder som favner 271 ulike sjekkpunkter og fire virksomhetsområder. Deretter er det utarbeidet scoringer for hver bank. Jo høyere score, jo bedre retningslinjer har bankene når det gjelder samfunnsansvar, etikk og bærekraft.

Her er hele listen for 2018:

Cultura Bank                     98 prosent

Storebrand                        81 prosent

KLP                                      72 prosent

DNB                                    67 prosent

Sparebanken Vest            66 prosent

SP1 Østlandet                   61 prosent

Sandnes Sparebank         61 prosent

SBanken                             59 prosent

SP1 SMN                            54 prosent

Handelsbanken                 54 prosent

Danske Bank                     52 prosent

Nordea                               47 prosent

SR-Bank                             35 prosent

Sp1 Nord-Norge               34 prosent