Populært med utdanning

Ved å tilby medlemmene utdanning, har Finansforbundet en ny tilnærming til det å være fagforbund, mener Eren Yaldiz i DNB bank. Han er en av 90 medlemmer som på forbundets regning nettopp har fullført studiet «Digital forretningsforståelse».

 Tekst: Siri Gjelsvik Foto: Morten Brakestad

– Mange av oss er nok vant til å tenke på et fagforbund som en slags forsikring; noen man har i ryggen hvis det oppstår vanskeligheter, og sånn sett noen man egentlig håper man ikke trenger. At Finansforbundet tilbyr medlemmene utdanning er mye mer proaktivt, sier Eren Yaldiz, finansrådgiver i DNB.

Tilbudet om å delta på BI-studiet «Digital forretningsforståelse» i fjor høst var svært populært. 750 Finansforbund-medlemmer søkte om å delta. De 25 studieplasser ble derfor utvidet til 90, fordelt på Oslo, Bergen og Trondheim. Eksamen i form av prosjektoppgave er nå unnagjort, og sensur faller i disse dager. Kurset gir 7,5 studiepoeng.

DIGITALISERING I PRAKSIS

Forsikringsmegler Beate Villa i Willis Towers Watson AS og Tuva C. Christiansen, nordisk leder for Business Requirement Analysis i IF, er også svært fornøyd med studiet.

– For meg var det spennende å få et akademisk perspektiv på noe jeg jobber med i praksis, daglig, sier Tuva C. Christiansen.

– Landskapet endrer seg, også hos våre kunder. For meg er det viktig å forstå enda mer av kundenes hverdag, sier Beate Villa.

DIGITALE RESSURSER: Studiet «Digital forretningsforståelse» handler om hvordan digitalt innhold kan fremme lønnsomhet og konkurransefortrinn. Studentene Beate Villa (Willis Towers Watson AS), Eren Yaldiz (DNB) og Tuva C. Christiansen (IF) har skrevet prosjektoppgaver om sine respektive bedrifter. Tuva C. Christiansen (IF)
Eren Yaldis (Dnb bank)

At utdanningen ble tilbudt gjennom Finansforbundet og ikke gjennom egen arbeidsgiver, synes de er positivt, siden det åpnet for muligheter som ellers ikke ville budt seg:

– IF har interne programmer for kompetanseheving, og gir vanligvis ikke støtte til eksterne studier slik som dette, ut over studiedager, sier Christiansen.

– Siden utdanningen ikke kom som et krav fra arbeidsgiver, er jeg enda mer fornøyd med egeninnsatsen. Jeg har hatt stort utbytte av studiet, selv om det krevde mye arbeid.

Eren Yaldiz (36) tar fag på BI hvert semester, og har tidligere fått dette av arbeidsgiver DNB. At han denne gangen søkte gjennom Finansforbundet var litt tilfeldig – det var slik han ble oppmerksom på akkurat dette studiet.

VIKTIG Å VÆRE OPPDATERT

Alle tre ser det som viktig å holde seg oppdatert, i et arbeidsliv som endres raskt.

– Jeg ser på det som en langsiktig investering i meg selv. Jeg er 38, og har kanskje 30 år igjen i arbeidslivet. Samtidig har jeg ingen formell akademisk bakgrunn, mens generasjonen som kommer nå drysser av bachelor- og mastergrader, sier Tuva C. Christiansen.

– Jeg er 49 nå. Vi må regne med å jobbe lengre enn våre kolleger som nå går av når de er 67. Tradisjonelt er man mindre attraktiv som arbeidstaker etter fylte 50. Det blir et voksende ansvar å heve kompetansen for gruppen mellom 50 og 70, sier Beate Villa.

– I en rådgivende bedrift er det ofte arbeidstakerne med lengst erfaring som sitter med kunnskapen. Denne kunnskapen er essensiell i digitaliseringen.

Studier er en langsiktig investering i meg selv som arbeidstaker

Hun påpeker også den direkte gevinsten for arbeidsgiver i at de ansatte får utdanning:

– Jeg har lært bedriften min å kjenne på en helt annen måte gjennom dette studiet, og har laget digitaliseringsforslag etter å ha sett på dagens prosesser og systemer, sier Villa.

MINDRE REDD

Studentene føler seg mer forberedt på hva digitaliseringen innebærer.

– I vår avdeling for skadeoppgjør er det typisk et litt eldre miljø, hvor mange har bare videregående skole, men svært lang arbeidserfaring. For mange her kan digitaliseringen oppleves som litt skremmende, og kanskje føler de at stillingen deres er truet. Studier som dette er veldig nyttig i så måte, sier Eren Yaldiz.

– At Finansforbundet tilbyr slike kompetanseløft skaper attraktive medlemmer, konstaterer Christiansen.