Ny nasjonal mobilbank kommer til sommeren

Sparebanken Vest (SPV) skal etter planen lansere ny mobilbank til sommeren. Det blir sannsynligvis den første rene mobilbanken i Norge.

Tekst: Sjur Anda foto: SPV

– Dette blir en ny landsdekkende bank som kun skal finnes på mobil. Ved kun å satse på mobil vil vi kunne løfte brukeropplevelsen flere hakk, sier Torvald Kvamme, som er leder for det som foreløpig går under navnet X-Banken.

– Strategi handler også om å velge bort noe og bli flinkere på det du faktisk satser på, og for X-Banken velger bort PC, kontorer og telefonkontakt med kundene, nettopp for å kunne bli best på mobile flater.

SPV har allerede en bra mobilbank, noe den nye banken bygger videre på.

– Det er to hovedkomponenter som skal løfte oss ytterligere. Vi skal ha en dagligbankopplevelse som er rask og hjelpsom. Vi skal ikke være en passiv bank, men være der for kundene når det er naturlig. Si at du lander i Italia, da får du et pushvarsel om at vi har åpnet kortet for deg. Mobilen forteller oss at kunden er utenlands og responderer på det. Mobilteknologien gjør at vi kan bli en aktiv medhjelper i hverdagen istedenfor en passiv databaser der du bare finner noen tall. Den andre komponenten vi bygger på er et knakende godt boliglån.

– Bedre enn det som tilbys kundene i SPV?

– Ja.

– Vil dere ikke konkurrere med dere selv da?

– På en måte jo, men en sparebank ivaretar en helt annen relasjon til kundene enn det X-Banken vil tilby. Mange kan trenge en personlig sparringpartner rundt økonomien, det er ikke noe vil kommer til å tilby. De som kommer til oss fortrekker å betjene seg selv og chat blir hovedkommunikasjonsformen med kundene. Med X-Banken satser vi nasjonalt og håper å ta en god bit av denne kundegruppen, sier Kvamme.

FØRE VAR PÅ PSD2

Det er heller ikke å stikke under stol at den nye banken er en måte å møte de nye konkurrentene som kommer med PDS2.

– Vi har sett og blitt inspirert av engelske og europeiske utfordrerbanker. Monzobank har fått 1. 2 millioner kunder. Dette er en ren mobilbank og det er tydelig at mange setter pris på enkelheten i det. Mange av de nye aktørene vil være mer rene betalingsformidlere, mens vi tilbyr fullt sortiment, det tror jeg vil gi oss en stor fordel.

NYE ANSATTE

Den nye banken skal etter hvert få 15 ansatte.

– Vi ligger under SPVs konsesjon og sparer dermed mye på økonomihåndtering, compliance også videre. Derfor kan vi drive med en liten organisasjon. X-Banken vil uansett fremstå som en egen, ny bank i markedet, med egne produkter, sier Kvamme, som satser på å ha banken oppe å gå for kundene før sommeren.

Også blant de ansatte og tillitsvalgte tas den nye mobilbanken godt imot.

– Dette er et veldig spennende prosjekt, som det snakkes godt om internt. Det har gitt en del av de som har jobbet i banken nye muligheter, samtidig som vi selvfølgelig er glad for at SPV vokser, sier Anne Marit Hope, hovedtillitsvalgt i SPV.