Salgskurs ga vervesuksess

Frende Forsikring i Bergen har fått 20 nye medlemmer i år. Salgskurs og tettere oppfølging av nyansatte er hemmeligheten bak suksessen. Dette har bidratt til gode resultater i årets høstkampanje.

Tekst: Sjur Anda Foto: Vidar Langeland

– Vi er fornøyd med å ha fått så mange nye medlemmer. Det viser at systematisk arbeid virker, sier Owe Andersen, hovedtillitsvalgt i Frende Skadeforsikring. Nå er omkring 62 prosent av konsernets drøyt 250 ansatte organisert i Finansforbundet.

– Vi er ikke helt fornøyd og vil gjerne øke denne andelen, sier Andersen.

– Hva har dere gjort annerledes i år?

– Vi har vært på et salgskurs, som har vært svært nyttig. Det var en åpenbaring for måten vi jobber på, særlig når det gjelder struktur og oppfølging. Det var en positiv overraskelse som har gitt gode resultater her hos oss, sier han. Nå følges blant annet nyansatte opp på en mye mer strukturert og profesjonell måte.

IT-ansatte er vanskelige å få med

RAPPORTERER

Frende er også en såkalt taskforce-bedrift, som følges ekstra tett opp fra Finansforbundet sentralt.

– Vi rapporterer jevnlig hva vi driver med. Det setter ekstra press på å prioritere vervejobben. Ingen av oss tillitsvalgte har frikjøpt tid, og vi må verve ved siden av jobben vi gjør til daglig. Da er det fort gjort å skyve den vervejobben fra seg. I tillegg har vi to ambassadører, der den ene har vært helt rå på å rekruttere ansatte. Jeg skulle gjerne hatt flere som ham, sier Andersen, som ser at noen grupper er vanskeligere å nå enn andre.

– IT-ansatte er vanskelige å få med. De har ikke noen kultur for å organisere seg. I tillegg er de i en posisjon der de kan velge og vrake jobber, sier Andersen, som påpeker at de nå har satt i gang en prosess for bedre å nå de unge IT-hodene.

– Hva er ditt beste verveargument?

– Det handler om felleskapet og å stå sammen. Alle deler godene vi har forhandlet frem, da bør de også være med, sier Andersen, som også passer på å skryte av forholdet til ledelsen.

– Vegar (Styve red. anmrk.) er veldig positiv til at de ansatte er med i Finansforbundet. Han ser det som en fordel, og vi har et meget godt samarbeid med ham, sier Andersen.

FORNØYD MED KAMPANJEN

Fagansvarlig Ann-Mari Gjøstein i forbundets sekretariat er ansvarlig for årets vervekampanje, som kan vise til svært gode resultater.

– Det har vært en svært god kampanje, noe som også vises på resultatet. Vi tror vi har klart å få frem et godt budskap om hvorfor ansatte bør være medlemmer hos oss, sier Gjøstein.

I høstens kampanje fikk Finansforbundet 572 nye, ordinære medlemmer pluss 33 studenter. Gjennomsnittsalderen er 34 år, og 52 prosent av de vervede er menn. Til sammenligning ga fjorårets høstkampanje oss 500 nye ordinære medlemmer.

– Vi har vært tydelige på argumenter for hvorfor ansatte skal bli medlem. Vi er opptatt av fremtidens arbeidsliv og hvordan dette vil påvirke våre medlemmer. Budskapet har vært at jo flere medlemmer vi er, jo mer kan vi påvirke, sier Gjøstein.

I kampanjen har vi benyttet Facebook aktivt, og flere medlemmer har fortalt hvorfor de er medlemmer.

– I tillegg til å benytte fornøyde medlemmer som sannhetsvitner, er verving viktig. 80 prosent av de som melder seg inn, blir vervet. Vervekampanjer gir en ekstra drive, der de tillitsvalgte setter av tid og fokuserer på å snakke med kolleger om medlemskap i Finansforbundet, avslutter Gjøstein.