Bankpartnerskap med FinTechs

En ny trend viser at store banker heller vil ha partnerskap enn eierskap med unge FinTech-startups.

Tekst: Nils Elmark

Senest har Barcklays meddelt at de er blitt medeier i det Londonbaserte FinTech-selskapet MarketInvoice, som gir lån til små og mellomstore firmaer med sikkerhet i deres fakturaer. Selskapet har siden starten for syv år siden lånt ut et beløp som tilsvarer 30 milliarder norske kroner. Tilsvarende har spanske  Santander blitt medeier av online-långiveren Kabbage, og JPMorgan samarbeider med OnDech Capital som også gir lån til små virksomheter. Det ser ut til at de siste års FinTech-oppkjøp har lært storbankene at de kanskje ikke er så tøffe som gründerne til å drive oppstartsvirksomhet selv. Fremfor å si nei til kunder, henviser bankene dem i stedet til de nye alternative långiverne, hvor de kan dele risikoen og gevinsten.