PSD2 drar ut på tiden

13. januar innførte store deler av Europa PSD2, som tvinger bankene til å åpne opp sine konto- og betalingssystemer for tredjepart. I Norge vil regelverket ikke være på plass før en eller annen gang i 2019. Problematisk og konkurransehemmende, mener IKT-Norge.

Tekst og foto: Sjur Frimand-Anda

– Dette tar for lang tid og gjør at norske fintech-bedrifter ender opp i et vakuum, der de ikke får benyttet seg av de mulighetene som ligger i det nye regelverket, sier Liv Freihow, direktør for næringspolitikk i IKT-Norge, og fortsetter: – At norske myndigheter er så trege hemmer vår konkurranseevne, og utenlandske aktører får gjort mange erfaringer som vil gi dem fordeler. I tillegg risikerer vi at norske selskaper velger å etablere seg utenlands, der de allerede nå kan benytte seg av mulighetene i PSD2.

LEVERT STORTINGET

– Vi i departementet har levert det vi skulle til Stortinget før sommeren. Nå må det gjøre sin del og vedta forslaget i løpet av høsten. Da vil det lovmessige være på plass i løpet av året, sier statssekretær Geir Olsen i Finansdepartementet.

Men saken er dessverre ikke ferdig med det. Et regelverk er ikke bare lover, det er også forskrifter som skal utarbeides. I tillegg berøres ikke PSD2 bare av Finansdepartementet. Deler av PSD2 skal reguleres i finansavtaleloven, og den er det Justisdepartementet som har hånd om. Dette er ikke sendt til Stortinget ennå.

«Departementet arbeider for tiden med en proposisjon om en ny finansavtalelov på bakgrunn av høringsnotatet. Vi kan dessverre ikke si noe nærmere om når proposisjonen vil bli fremmet,» skriver Justisdepartementet i en epost til Finansfokus.

Det ligger til rette for en rask behandling

Olsen er optimistisk på de deler av regelverket Finansdepartementet skal lose i havn.

– Jeg regner med at dette skal gå rimelig greit. Det er en forholdsvis kort og ukomplisert lovproposisjon vi har levert. Det var heller ikke mange merknader vi fikk under høringen, så det ligger til rette for en rask behandling av lovverket, uten at jeg kan love noe, sier Olsen.

Arbeidet med forskriftene har gått parallelt med proposisjonen, og forskriftene har også vært gjennom sine høringsrunder.

VÅREN 2019

– Når regner du med at regelverket er på plass?

–Jeg håper det er klart våren 2019, og jeg skal gjøre mitt ytterste for at dette går så fort som mulig.

– Hva tenker du om bransjens utålmodighet?

– Den har jeg full forståelse for. Vi ligger etter, og både arbeidsplasser, nyskaping og innovasjon kan stå på spill. I tillegg er det bra for forbrukeren, som vil få rimeligere tilbud når dette blir gjennomført, sier statssekretæren.

– Hvorfor har dette tatt så lang tid?

– Departementet har et stort etterslep av mange kompliserte saker. Etter finanskrisen har det vært ekstremt mange reguleringer. Vi har rett og slett ikke hatt kapasitet før. Men da jeg kom inn for et halvår siden valgte jeg å prioritere dette før en del andre ting, forteller Olsen.

– Blir det gjort noen spesielle tilpasninger til norske forhold?

– Nei, vi ser ikke behov for det. Det var ingen i høringen som etterlyste det heller. De fleste mener at forslaget er fornuftig, avslutter statssekretæren.

FAKTA:

Payments Services Directive 2 (PSD2) innebærer at bankene må gi tredjepart elektronisk tilgang til kundenes kontoopplysninger og mulighet til å foreta betalinger på vegne av kunden. Kunden må gi sitt samtykke til dette. Tredjepart har selvfølgelig også strenge krav til sikkerhet og compliance. I praksis innebærer dette at bankene gir tredjepart tilgang til såkalte API-er. API er forkortelse for Application Programming Interface som gjør det mulig at flere programmer kan kommunisere med hverandre.