Digital fulltreffer

Ingen seter var ledige da kurset «Digital forretningsforståelse» startet opp på BI i slutten av september. Halve forelesningssalen var fylt av medlemmer fra Finansforbundet. 

Tekst: Siri Gjelsvik Foto: Morten Brakestad 

– Kurset tar utgangspunkt i at den digitale teknologien utvikler seg i et høyt tempo, og fører til behov for omfattende omstilling for bedrifter i alle typer bransjer, sier høyskolelektor Cecilie Staude, som sammen med høyskolelektor Tarjei Alvær Heggernes er faglig ansvarlig for kurset. 

– Vi vil finne nye måter å gjøre ting på, noe som krever at ledere, styremedlemmer og arbeidstakere har behov for ny og oppdatert kompetanse. Det får studentene som tar dette kurset, sier hun. 

NYE FORVENTNINGER

Digitaliseringen gjør at forbrukernes krav til bank- og forsikringstjenester endres.  

– Kundene forventer i dag at banken kjenner dem, og tilpasser tjenestene til deres behov og den servicen de ønsker seg. Det handler enkelt forklart om å skape tjenester som forenkler hverdagen for kunden. Eksempelvis digital skademelding, der forsikringskunder enkelt kan rapportere inn en skade via mobilen og få den behandlet digitalt, og bruk av roboter i kundedialogen som både forenkler og øker tilgjengeligheten for kunden, sier Staude. 

Utfordringer knyttet til digitalisering, for eksempel relatert til personvern, er problemstillinger studentene også lærer om: 

– Ny teknologi og muligheten til å samle inn data i sanntid medfører behandling av personopplysninger i stor skala. Det blir mer krevende for forbrukerne å holde oversikt over hvilke aktører som vet hva om dem, og til hvilke formål opplysningene brukes. Som forbruker må vi vite at banker og forsikringsselskaper behandler opplysningene våre på en trygg måte, for å opprettholde eller få tillit, sier Staude. 

Kundene forventer i dag at banken kjenner dem

Kurset settes opp to ganger per år, og ble første gang arrangert høsten 2016. Kurset har tidligere vært arrangert i Oslo og Trondheim, og gjennomføres denne høsten også ved BI Bergen. 

FINANSFORBUNDET UTDANNER

– Det har fra første stund vært stor interesse for kurset, og vi har hatt særlig mange deltakere fra bank og forsikring, men også fra andre bransjer, både offentlig og privat. Dette semesteret er det rekordpåmelding med 100 kursdeltakere ved BI Oslo. 50 av disse er medlemmer av Finansforbundet, sier Christine Eriksen, studiekoordinator ved BI.  

– Vi har helt klart truffet et behov i markedet, og våren 2019 setter vi opp et komplimenterende kurs i digitalisering; «Den digitale endringsagenten». Der «Digital forretningsforståelse» avslutter med forslag til digitaliseringstiltak, fortsetter neste kurs med å gi deltakerne praktisk kompetanse til å utføre noen av disse tiltakene, sier Eriksen. 

Den store representasjonen fra Finansforbundet skyldes kompetansestrategien som ble vedtatt tidligere i år.  

– Vi ønsker at våre medlemmer skal være attraktive arbeidstakere også i framtiden, og inviterte derfor våre medlemmer til å søke om å delta. Responsen var overveldende. Vi fikk 750 søknader, og bestemte oss derfor for å utvide fra 25 til 90 plasser, fordelt på Oslo, Bergen og Trondheim, sier nestleder i Finansforbundet Bente Hornsrud Espenes. 

PILOTPROSJEKT

– Dette er et pilotprosjekt, og vi vil i løpet av høsten diskutere hva vi gjør videre. At vi på en eller annen måte vil videreføre satsingen, mener jeg er naturlig – om det blir i form av dette kurset eller andre former, vil vi komme tilbake til, sier Espenes.  

Kurset gir 7,5 studiepoeng, går over to samlinger, og munner ut i en prosjektoppgave som skal leveres før jul.