Refinansierer forbrukslån fra fem prosent rente

Perx er en folkefinansieringsplattform som vil tilby folk rimelig refinansiering av forbruksgjeld, samtidig som långiverne får en grei avkastning.

Tekst og foto: Sjur Frimand-Anda

Nordmenn hadde 102,1 milliarder kroner i forbrukslån ved utgangen av fjoråret. Et slikt lån har gjerne renter på mellom 12 og 20 prosent.

– Vi vil gi nordmenn bedre vilkår på sine forbrukslån. Hvis all forbruksgjeld hadde blitt refinansiert til om lag halvparten av dagens rente, ville det ha spart forbrukerne for omkring 10 milliarder årlig, sier Mona Jostedt, administrerende direktør i Perx Folkefinansiering AS.

Perx formidler lån mellom privatpersoner, der renten ligger mellom fem og åtte og en halv prosent. Selskapet tar tre prosent i etableringsgebyr fra låntaker, långiver får alle rentene.

– Vi forsøker å finne en avkastning hvor det er interessant å låne ut, samtidig som vi hjelper dem med høy rente på forbrukslån, sier Jostedt. Perx kan innvilge 300 000 til refinansiering av lån og 125 000 på nye lån.

– Vi skal aldri pushe lån på den måten mange aktører gjør i dag. For oss handler det om tillit både hos låntakere og långivere. Derfor formidler vi kun lån til dem som har middels til god kredittscore, sier Perx-sjefen, som synes marginene på forbrukslån er altfor høye.

– Aktørene sier det er på grunn av høy risiko, men tapstallene på disse lånene er på 1,9 prosent. Når de får lånt inn penger til én prosent og låner ut til mellom 12 og 20, så sier det seg selv at marginene er skyhøye.

FLEST MENN LÅNER UT

Det er flest menn som har valgt å låne ut via Perx.

– Vi har bare tre prosent kvinnelige långivere. Dette er for dårlig, og det er noe jeg vil jobbe med når vi har kommet litt mer opp å stå, sier Jostedt. Perx ble lansert nå i vår og har til nå formidlet lån for et par millioner kroner. I tillegg har selskapet lån på over to millioner kroner som er i ferd med å fylles opp på markedsplassen.

– Vi er i en oppstartsfase, og det er en løpende aktivitet å balansere antall långivere og låntakere. For oss ville det vært en fordel å få inn noen institusjonelle investorer, slik som vi har sett internasjonalt, sier Jostedt.

Vi distanserer oss kraftig fra Trustbuddy

Perx er kun en formidler av lån. Selve avtalen gjøres mellom långiver og låntaker. Perx tar seg likevel av alt det praktiske knyttet til lånet. Selskapet foretar blant annet kredittsjekk av låntaker og sender purringer akkurat som bankene. I tilfeller der det er nødvendig, sies lånet opp og sendes til inkasso.

– Regelverket er utdatert. I dag må partene vite om hverandre, noe som kan resultere i uønskede episoder, og Perx er ikke med som avtalepart. Det hadde vært enklere hvis vi kunne stå som mellommann, sier Jostedt, som håper at det vil komme et enklere regelverk etter hvert.

– Vi og mange andre fintech-aktører håper på regelverk tilpasset en ny hverdag og ny teknologi.

FÅ KONKURRENTER

Hvis en sier folkefinansiering og P2P-lån i Norge, så tenker man gjerne på Trustbuddy, selskapet som i 2015 gikk konkurs etter at det ble avdekket alvorlige brudd på regelverket. Selskapet skal blant annet ha brukt kreditorens penger i strid med deres instrukser eller uten deres tillatelse.

– Vi distanserer oss kraftig fra Trustbuddy. De var aldri registrert i konsesjonsregisteret, slik vi er, og de brukte långivernes penger til drift. Vi har ekstern oppgjørspartner og tar aldri i våre kunders penger. Vi følger alle regler og er opptatt av å være en seriøs aktør som er toneangivende for folkefinansiører som kommer etter.

– Har dere noen konkurrenter?

– Ikke som er operative per i dag. Men det er flere på gang. Jeg ser frem mot konkurransen, den blir med på å synliggjøre nytten av folkefinansiering mellom privatpersoner.

– Hvordan tjener dere penger?

– Vi tar tre prosent av lånebeløpet fra låntaker og 20 kroner i måneden for å dekke transaksjonskostnader. Det er ingen kostnader forbundet med å være långiver, sier Jostedt.

FAKTA:

Perx Folkefinansiering AS er ikke en bank, men en låneformidler registrert i Finanstilsynets konsesjonsregister. Perx knytter sammen låntakere og långivere, uten å være en part. Avtalen gjøres mellom låntaker og långiver. Låntaker kontrolleres ved kredittsjekk basert på Experians kredittscoremodell og om låntakeren har økonomi til å betjene lånet, basert på SIFO-modellen. I tillegg utføres antihvitvasking (AHL) og PEP-sjekk.