Tjuvstarter PSD2

På Vestlandet venter de ikke på PSD2. Sparebanken Vest (SPV), Sbanken og Sparebanken Sogn og Fjordane deler allerede nå kontoinformasjon på tvers.

Tekst: Sjur Anda

– Dette gjør vi med utgangspunkt i PSD2, som uansett kommer om et års tid. For oss er det viktig med en offensiv tilnærming til det nye regelverket. Det skjer mye i bransjen, nye aktører er på vei og det er viktig å være tidlig ute. Det er også en fordel for kundene, som får en enklere hverdag ved å ha tilgang til ulike kontoer i en og samme nettbank, sier Bjørg Marit Eknes, konserndirektør Innovasjon og Kundeopplevelse i SPV.

– Ved å begynne allerede nå får vi et lite forsprang på de nye aktørene og kan gjøre kundene vant til disse mulighetene. Det skal ikke bare være Amazon, Facebook også videre som bringer dette på banen. Og om et års tid må alle uansett. For vår del handler det også om å komme i gang og lære og teste ut ting i mindre skala før alle aktørene er på banen, sier Kjetil Sørtun, leder Virksomhetsarkitektur, og som er ansvarlig for prosjektet i SPV.

– Hva gjør dette med konkurransesituasjonen fremover?

– Frontend blir veldig viktig. Brukervennlighet og brukerpreferanser vil styre hvor folk har sine banktjenester. Det vil være svært viktig å være relevant for våre kunder, med gode brukergrensesnitt, sier Eknes.

FLERE FASER

Foreløpig kan kundene se sine kontoopplysninger på tvers av bankene. Etter hvert blir det også mulighet til å betale fra ulike konti.

– Kundene får nå mulighet til å se hele sitt engasjement i en flate. Vi planlegger også fase to, der det skal bli mulig å betale gjennom en annen aktør. Det er litt mer krevende, det trengs blant annet en del flere samtykker på plass når det gjelder transaksjoner, sier Sørtun. Foreløpig er det bare tre banker med i samarbeidet, men det er åpent for flere.

– Vi ønsker velkommen flere aktører i PSD2-samarbeidet, og vil legge til rette for et utvidet samarbeid  på like vilkår, sier Eknes.

– Har dere mange felles kunder som benytter seg av disse mulighetene?

– Vi har ikke gjort noen analyse på dette ennå, og det gjenstår å se hvor mange som benytter seg av det, sier Sørtun, som også håper på å få til straksbetalinger mellom bankene.

– Vi har diskutert ytterligere funksjonalitet i flere faser fremover, men det er vanskelig å si enda hva som skjer, sier han.

KLYNGEPROSJEKT

Dette samarbeidet er et direkte resultat av at finansklyngen Finance Innovation ble etablert i fjor.

– Klyngen har kommet godt i gang og dette er et av seks konkrete initiativ det jobbes med. Det sto tidlig klart at PSD2 var noe mange så på som interessant. Foreløpig er det SPV, SSF og Sbanken som så mest nytte i denne biten. Men det er en transparent organisasjon, der det alltid er åpent for andre partnere, sier Eknes.